بررسی نقش کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده

بررسی نقش کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده
بررسی نقش کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده|32011062|zaranetworkتحقیق حاضر با عنوان توسط شرکتهای پذیرفته شده در صنایع خودروسازی و صنایع مواد غذایی بورس از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 132 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چكيده
در سال های اخیر در ادبیات مالی دنیا درباره کیفیت اقلام تعهدی و بررسی آثار آن تحقیقات متعددی صورت پذیرفته است . و این که متغیر مورد اشاره می تواند آثار موثری بر دیگر جریانات حسابداری و ادبیات مالی داشته باشد مورد توجه قرار گرفت . به همین منظور در تحقیق حاضر به بررسی کیفیت اقلام تعهدی و تعیین نقش آن بر میزان وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت ها پرداخته شده است.همچنین در این تحقیق تلاش شده است که آثار هر یک از عوامل تعیین کننده بر کیفیت اقلام تعهدی به تنهایی بر وجه نقد مورد آزمون قرار گیرد.هدف اصلی این پایان نامه بررسی تاثیرکیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت های فعال در صنعت خودروسازی و مواد غذایی بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف ، تعداد 44 شرکت که اطلاعات مورد نیاز برای دوره مالی 80-86 در مورد آنها قابل دسترسی بود انتخاب شدند،و با استفاده از مدل دیچا ودیچو کیفیت اقلام تعهدی بدست آمده و سپس میزان تاثیر آن بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت ها با استفاده از تکنیک های آماری رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفته شده است .یافته های پژوهش حاکی از آن است که کیفیت اقلام تعهدی با میزان وجه نقد رابطه معنی داری داشته، بدینگونه هرچه کیفیت اقلام تعهدی بیشتر باشد وجه نقد نگهداری شده در شرکت کمتر میباشد.همچنین در فرضیه های فرعی تایید شد که هر یک از عوامل موثر بر کیفیت اقلام تعهدی در مدل دیچاوو دیچو رابطه معنی داری با میزان وجه نقد نگهداری شده در شرکت دارد. 

مقدمه

در جامعه رقابتی امروز بنگاه های اقتصادی موفق هستند که برای آینده خود برنامه ریزی داشته باشند.امروزه دغدغه بنگاه های اقتصادی رسیدن به حداکثر استفاده از منابع در دسترس جهت برنامه ریزی های کوتاه و بلند مدت خود می باشد.یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری،اطلاعات مناسب و مرتبط باموضوع تصمیم است.
وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است .در بسیاری از تصمیمات مالی،مدل های ارزش گذاری اوراق بهادار،روش های ارزیابی طرح های سرمایه ای و غیره،کیفیت اطلاعات حسابداری ارائه شده نقش محوری دارند.
در چارچوب حسابداری مالی که تعیین کننده هدف های گزارشگری مالی است ، توجه خاصی به کیفیت اطلاعات حسابداری(اقلام تعهدی) و جریانهای نقدی مبذول شده است.در بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره یک هیأت تدوین استاندارهای حسابداری مالی بیان شده است که:
«یکی ازهدف های گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی است که سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان بالفعل و بالقوه را در برآورد مبلغ ، زمان و مخاطره دریافت های آینده یاری رساند.» لذا با توجه به مبانی نظری موجود که برخی از آنها در بالا بیان شده است، بررسی نقش کیفیت اطلاعات حسابداری (اقلام تعهدی) در کاهش عدم تقارن اطلاعات و چگونگی تاثیر آن بر تصمیمات سرمایه گذاران،در نتیجه کاهش مخاطرات واحد های اقتصادی وتغییر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتها میتواند مورد توجه قرار گیرد.

فهرست مطالب
چكيده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1 بیان مساله 5
3-1 تاریخچه موضوع تحقیق 6
4-1 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق 7
5-1 اهداف تحقیق 8
6-1 چارچوب نظری تحقیق 8
7-1 فرضیه های تحقیق 11
8-1 متغیر های عملیاتی تحقیق 12
9-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات 13
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه 16
2-2 حسابداری تعهدی 17
3-2 اقلام تعهدی 17
4-2 اهمیت اقلام تعهدی 18
5-2 سود حسابداری 19
6-2 استفاده کنندگان از اطلاعات مالی و کیفیت سود 20
7-2 کیفیت اقلام تعهدی 20
8-2 مدیریت سود 21
9-2 اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی 22
10-2 عمده ترین اهداف گزارشگری مالی 23
11-2 ارتباط وجه نقد با سود 24
12-2 سود(کیفیت حسابداری) به عنوان وسیله ای برای پیش بینی 25
13-2 ارتباط بین اهداف حسابداری و وجه نقد 26
14-2 اهمیت فوق العاده جریانهای نقدی عملیاتی 26
15-2 تاریخچه صورت وجه نقد 27
16-2 وجه نقد و چارچوب نظری 29
18-2 مدیریت نقدینگی ، توانایی واریز بدهی ها و انعطاف پذیری 32
19-2 اهمیت جریان های نقدی 33
20-2 تحقیقات انجام شده در داخل کشور 34
21-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 36
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق 38
1-3 مقدمه 39
2-3 روش تحقیق 39
3-3 جامعه مطالعاتی 40
4-3 قلمرو تحقیق 41
5-3 مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها 41
6-3 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات 48
1-7-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی 48
2-7-3 روش همبستگی گشتاوری (پیرسون): 50
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 56
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 56
3-4 تجزيه و تحليل فرضیه هاي تحقيق 61
1-3-4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها: 61
2-3- 4 خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه به شرح ذيل بيان می شود: 62
4-4 خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 86
5-4 مدل كلي تحقيق با حضور متغير مستقل و متغير هاي كنترلي 87
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه 94
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 94
1-2-5 فرضیه اصلی تحقیق : 94
2-2-5 فرضیه فرعی دوم : 96

مطالب دیگر:
📗دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای كارگر عمومي کاشی کار درجه 3 سال 96 با پاسخنامه 📗پاورپوینت علوم باری تعالی📗پاورپوینت فیزیک پایه دهم روش های انتقال گرما📗پاورپوینت افزودنی های بتن📗پاورپوینت ایزولاسیون(عایق کاری)📗پاورپوینت اتصالات بادبندی در زلزله📗پاورپوینت تحلیل و جمع آوری اطلاعات به روش SWOT📗پاورپوینت نقد و آسیب شناسی گذاری و برنامه ریزی عملیاتی مسکن مهر در ایران📗پاورپوینت وظایف و نقش های مدد کاران اجتماعی 📗پاورپوینت درمورد جنبه هاي اخلاقي دارو درماني كودكان📗پاورپوینت درباره کلیاتی در مورد پرورش بلدرچین📗پاورپوینت درمورد بلژيك📗پاورپوینت درباره:حرکت ساکاديک چشم مدل سازي يادگيري مخچه اي با شبکه هاي عصبي مصنوعي 📗پاورپوینت اصول پرورش طیورگوشتي📗پاورپوینت درباره: هانيبال الخاص📗پاورپوینت بررسی وضعیت مدیریت شهری و نهادهای محلی📗پاورپوینت سیر تحول مسجد جامع اصفهان📗پاورپوینت آب در معماري منظر📗پاورپوینت پوشش های تزیینی ساختمان📗پاورپوینت محراب(مهرابه)📗پاورپوینت درباره تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي گري در موسسات و مراكز ملي تحقيقاتي 📗پاورپوینت در مورد توربین گاز 📗پاورپوینت در مورد جوشكاري در صنعت ساختمان 📗پاورپوینت درمورد کنترل سیستمها واتوماسیون وصنایع (بلوز و كبسول ) 📗پاورپوینت درمورد بنچ مارکینگ (Benchmarking)