دانلود فایل پاورپوینت روش عناصر محدود غیرخطی II

دانلود فایل پاورپوینت روش عناصر محدود غیرخطی II
دانلود فایل پاورپوینت روش عناصر محدود غیرخطی II|31028639|zaranetwork


دانلود پاورپوینت با موضوع دارای 80 اسلاید و با فرمت .PPT و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 80 اسلاید


فرمت فایل: پاورپوینت .PPT و قابل ویرایش


آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس


قسمتی از متن نمونه:
— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-اسلاید ۱ :

۱- مبانی روش عناصر محدود

الف- مدل های ریاضی پیوسته سیستم و روش وردشی در حل آنها

مراحل تحلیل یک سیستم مهندسی

۱- انتخاب یک مدل ریاضی برای مساله فیزیکی

۲- فرمول بندی مدل ریاضی و حل آن و یافتن و تفسیر نتایج

مدل های ریاضی

۱- مدل گسسته سیستم

پاسخ سیستم با تعداد محدودی متغیر حالت مشخص می شود.

معادلات جبری بر پاسخ سیستم حاکم است.

۲- مدل پیوسته سیستم

پاسخ سیستم با تعداد بی نهایت متغیر حالت مشخص می شود.

معادلات دیفرانسیل بر پاسخ سیستم حاکم است.

اسلاید ۲ :

تشکیل و حل معادلات دیفرانسیل به روش تحلیلی مشکل است

روشهای عددی

روشهای عددی

۱- روش هایی که مستقیما روی معادله دیفرانسیل عمل می کند.

۲- روش هایی که روی تابعک انرژی پتانسیل کلی عمل می کند.

روش عناصر محدود: روش عددی است که معادلات دیفرانسیل را به معادلات

جبری تبدیل می کند.

اسلاید ۳ :

روش های حل مدل های ریاضی:

الف) روش مستقیم

ب) روش وردشی

پتانسیل بارها – انرژی کرنشی سیستم = تابعک انرژی پتانسیل کلی

اسلاید ۴ :

ت- دو روش اساسی در فرمول بندی روش عناصر محدود

انواع فرمول بندی

۱- فرمول بندی عناصر محدود مبتنی بر تغییرمکان

متغیرهای حالت: تغییرمکان های تعمیم یافته

متغیرهای حالت: تغییرمکان های تعمیم یافته، تنش، کرنش

۲- فرمول بندی عناصر محدود آمیخته

اسلاید ۵ :

ث- نحوه استخراج معادلات روش عناصر محدود

جسم عمومی سه بعدی زیر را در نظر می گیریم که در آن، جسم را به صورت مجموعه همبسته از عناصر محدود گسسته تقریب سازی می کنیم:

اسلاید ۶ :اسلاید ۷ :

ویژگی ها:

در صفحه xy قرار دارد.

۱- تخت و بدون انحنا

۲- یک بعد در مقابل دو بعد دیگر قابل صرفنظر

۳- نیروها Fz, Mx, My

۴- تنش در امتداد محور z برابر صفر می باشد.

اسلاید ۸ :

صفحه با بار جانبی گسترده q

یک المان سه بعدی بی نهایت کوچک را در نظر می گیریم:

اسلاید ۹ :

۴- تحلیل عناصر محدود خمش صفحات با استفاده از روش مختصات تعمیم یافته بر مبنای نظریه Kirchhoff

الف- روش مدل های مختصات تعمیم یافته

تابع تغییرمکان را به طور ساده به صورت یک عبارت چند جمله ای در نظر می گیریم:

اسلاید ۱۰ :

ب- استخراج ماتریس سختی خمش صفحه

۱- بعد المان: دو بعدی – چهار گرهی و یا بیشتر

۲- متغیرهای حالت: سه درجه آزادی در هر گره

۳- توابع تغییرمکان: حالت چهار گرهی

۴- مولفه های کرنش:

۵- مولفه های تنش:

۶- ماتریس مصالح:

۷- نحوه انتگرالگیری:

معایب روش فوق:


مطالب دیگر:
🔑فصل سوم پایان نامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت🔑پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت🔑پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت🔑پاورپوینت تعاریف و مفاهیم، نظریه ها و کلیات برنامه ریزی کاربری اراضی شهری🔑پاورپوینت (اسلاید) منطقه بندی🔑پاورپوینت بازشناخت رویکردهای نظری به فضاهای عمومی شهری🔑آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش دانه بندی به روش هیدرومتری در قالب فایل word در 9 صفحه کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و جدول و نمودار🔑پاورپوینت ساخت و سازمان شهر در دوره متقدم اسلامی و از قرن دوم تا هفتم هجری🔑بررسی تاثیر مدیریت دانش با فرآیند کارآفرینی سازمانی🔑مبانی نظری بررسی تاثیر مدیریت دانش با فرآیند کارآفرینی سازمانی🔑پروپوزال بررسی تاثیر مدیریت دانش با فرآیند کارآفرینی سازمانی🔑پرسشنامه بررسی تاثیر مدیریت دانش با فرآیند کارآفرینی سازمانی🔑پایان نامه پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو🔑فصل دوم پایان نامه پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو🔑فصل سوم پایان نامه پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو🔑پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو🔑پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد🔑پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003🔑پاورپوینت کامل کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دکتر الوانی🔑تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی دکتر مصطفی طالشی و دکتر پرویز نصیری🔑مبانی نظری برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر🔑پروپوزال برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر🔑پرسشنامه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر🔑مبانی نظری سنجش کیفیت زندگی در محلات شهری در راستای ارتقاء کیفیت زندگی🔑پروپوزال سنجش کیفیت زندگی در محلات شهری در راستای ارتقاء کیفیت زندگی