تاثير اسلام بر ادبيات فارسي

تاثير اسلام بر ادبيات فارسي
تاثير اسلام بر ادبيات فارسي|31018172|zaranetwork

تحقيق
متشکل از 17 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
وقتي به دوران هزار ساله نظم و نثر ادبي كشورمان بنگريم،مي‌بينيم كه شوق تأدب و تخلق به آداب قرآني در ادبيات فارسي مشاهده مي‌شود.
در شعر شاعر حماسه سراي فارسي زبان، ابو القاسم فردوسي، با زيباترين زبان و رساترين بيان، برخي از ايات و احاديث به كار رفته است.
فردوسي، حديث شريف «انا مدينة العلم و علي بابها»را اين گونه بيان مي‌كند:
كه من شهر علمم، عليم درست درست اين سخن گفت،پيغمبرست
تو گويي دو گوشم به آواي اوست گواهي دهم كاين سخن راي اوست
اين بيت‌ها،نشانگر ارادت و باور راسخ شاعر به خاندان نبوت و امامت مي‌باشد