رساله طراحی قطب گردشگری فراغتی مذهبی با رویکرد افزایش ضریب کارایی فضا های عمومی

رساله طراحی قطب گردشگری فراغتی مذهبی با رویکرد افزایش ضریب کارایی فضا های عمومی
رساله طراحی قطب گردشگری فراغتی مذهبی با رویکرد افزایش ضریب کارایی فضا های عمومی|31012640|zaranetwork

دانلود فایل معماری کامل
در قالب فایل word و متشکل از 135 صفحه قابل ویرایش و آماده پرینت

گردشگری امروزه به عنوان پر رونق ترین صنایع شناخته شده می باشند که توجهات زیادی نیز متوجه این صنعت شده است زیرا زمینه های رشد فرهنگی و اجتماعی و از همه مهم تر اقتصادی را فراهم می نماید که به این بخش ها کمک های شایانی میکند و از انجایی که کشور ایران دارای قطب های گردشگری متنوع در زمینه های مختلف همچون دیدنی و تفریحی و مذهبی و فراغتی و … می باشد از این رو با کمی توجه بیشتر به این صنعت میتوان زمینه های رشد را فراهم نمود زیرا در نقاط مختلف کشور مکان های مختلفی برای جذب گردشگران در زمینه اماکن زیارتی و مذهبی و دیدنی و تفریحی و … وجود دارد که در این مقاله در رابطه با مکان های مذهبی به ارائه مطالعات قطب گردشگری فراغتی مذهبی با رویکرد افزایش ضریب کارایی فضا های عمومی می پردازیم تا مطالعات کاملی در زمینه توسعه این صنعت ارائه دهیم که در ادامه میتوانید به مشاهده سر فصل های مربوط به رساله بپردازید .

رساله قطب گردشگری فراغتی مذهبی
رساله قطب گردشگری فراغتی مذهبی
سر فصل های رساله

بخش اول

فصل اول : مقدمه ( کلیات تحقیق )

۱-۱-۱- مقدمه ۱

۱-۱-۲- بیان مسئله ۳

۱-۱-۳- طرح مساله ۵

۱-۱-۴- اهمیت و ضرورت تحقیق ۶

۱-۱-۵- گزاره های تحقیق ۷

۱-۱-۵-۱- سوالات تحقیق ۷

۱-۱-۵-۲- فرضیه تحقیق ۷

۱-۱-۵-۳- اهداف تحقیق ۷

۱-۱-۶- روش تحقیق ۸

فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوع ( پیشینه تحقیق )

۱-۲-۱- مروری بر ادبیات موضوع ۸

۱-۲-۲- نتایج مطالعات پیشینه تحقیق ۸

۱-۲-۳- تدوین چهارچوب نظری تحقیق ۹

۱-۲-۴- معرفی متغیرها و شاخص­ها ۱۱

۱-۲-۵- مبانی و ادبیات نظری تحقیق ۱۱

۱-۲-۶- هدف مطالعه ۱۸

فصل سوم : روش انجام تحقیق

۱-۳-۱- روش کلی مطالعه ۱۹

۱-۳-۲- روش توصیفی – تحلیلی ۱۹

۱-۳-۳-روش تحلیلی – مقایسه ایی ۱۹

۱-۳-۴- نوع و چگونگی جمع آوری داده ها ۲۰

۱-۳-۵- روش تحلیل داده ها ۲۰

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل و استخراج یافته های پژوهشی

۱-۴-۱- طرح مسئله ۲۰

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بخش دوم : مطالعات و برنامه ریزی کالبدی

فصل اول : مقدمه ( شناخت موضوع و مسئله یابی )

۲-۱-۱- مقدمه

۲-۱-۲- مبانی گردشگری

۲-۱-۳- پدیده شناسی و گردشگری

۲-۱-۴- رابطه گردشگری با مفاهیمی چون فراغت و تفریح

۲-۱-۵- گردشگری و فضای شهری

۲-۱-۶- تفرج در طبیعت و محیط های طبیعی

۲-۱-۷- شهر و گردشگری

۲-۱-۷-۱- کاربری های گردشگری شهری

۲-۱-۷-۲- گردشگری شهری و فضای شهری

۲-۱-۷-۳- عناصر و فرصت های گردشگری شهری

۲-۱-۷-۴- فرهنگ و گردشگری شهری

۲-۱-۸- عوامل و اجزای موثر بر تجربه گردشگری

۲-۱-۹- پایداری

۲-۱-۱۰- گردشگری پایدار

۲-۱-۱۰-۱- اهداف گردشگری پایدار

۲-۱-۱۱- گردشگری و سرمایه

۲-۱-۱۲- گردشگری فرهنگی

۲-۱-۱۳- گردشگری شهری

۲-۱-۱۴- گردشگری روستایی

۲-۱-۱۵- طراحی شهری با توجه کیفیت محیطی

۲-۱-۱۵-۱- خوانایی

۲-۱-۱۵-۲- سرزندگی

۲-۱-۱۵-۳- هویت

۲-۱-۱۵-۴- زیبایی

۲-۱-۱۵-۵- مقیاس و تناسب

۲-۱-۱۵-۶- غنای حسی

۲-۱-۱۵-۷-نفوذپذیری

۲-۱-۱۵-۸- تنوع

۲-۱-۱۵-۹- انعطاف پذیری

۲-۱-۱۵-۱۰- ماندگاری

۲-۱-۱۶- نقش مذهب در معماری

۲-۱-۱۷- گردشگری مذهبی ، تعامل معنویت با اقتصاد

۲-۱-۱۸- گردشگری مذهبی و دینی

۲-۱-۱۸-۱-گردشگری مذهبی و دینی در ایران

فصل دوم : معرفی نمونه های شاخص

۲-۲-۱- سیستم گردشگری کلان شهر مشهد

۲-۲-۱-۱- روند سیستم گردشگری شهر مشهد در سده اخیر

۲-۲-۲- امامزاده شهید (ع) فراشبند

۲-۳-۲-۱- یافته های تحقیق

۲-۳-۲-۲- روند شکل گیری و توسعه امامزاده شهید (ع)

۲-۳-۲-۳- نقش امامزاده شهید (ع) در رونق اقتصادی منطقه

۲-۳-۲-۴- جاذبه های گردشگری و شهرنشینی امامزاده شهید (ع) فراشبند

۲-۳-۲-۵- نتیجه

۳-۲-۶- پیشنهادها

۲-۲-۳- نقش آستان مقدس حضرت حسین بن موسی الکاظم طبس

۲-۲-۳-۱- بررسی سیمای مذهبی و توسعه شهری طبس

۲-۲-۳-۲- نقش آستان حضرت حسین بن موسی الکاظم بر سیمای مذهبی و توسعه شهری

۲-۲-۳-۳- اثرات اجتماعی و فرهنگی

۲-۲-۳-۴- اثرات اقتصادی

۲-۲-۳-۵- نتیجه

۲-۲-۴- امام زاده جعفر (ع) در شهر یزد

۲-۲-۴-۱- تحلیل یافته‌ها

۲-۲-۴-۲- مطالعات جاذبه های گردشگری و شهرنشینی امامزاده جعفر (ع)

۲-۲-۴-۳- نتیجه گیری

۲-۲-۴-۴- پیشنهادها

فصل سوم : استانداردها و شناخت اجزای کالبدی

۲-۳- ۱-گردشگری به عنوان یک سیستم

۲-۳-۲- عناصر گردشگری وانواع گردشگری

۲-۳-۳- مهمترین انواع گردشگری

۲-۳-۴- مباحث نظری

۲-۳-۵- دیدگاهها و مدلهای ارائه شده در زمینه سیستم گردشگری

۲-۳-۵-۱- دیدگاه سازمان جهانی گردشگری

۲-۳-۵-۲- دیدگاه لیپر

۲-۳-۵-۳- دیدگاه گان

۲-۳-۵-۴- دیدگاه بریونز، تجیدا و مورالس

۲-۳-۵-۵- دیدگاه کاسپار

۲-۳-۵-۶- دیدگاه هولدن

۲-۳-۶- تعاریف و مفاهیم استاندارد بخش گردشگری و میراث فرهنگی

۲-۳-۷- اقامتگاه عمومی گردشگری

۲-۳-۸- گردشگر

۲-۳-۹- موزه

۲-۳-۱۰- نمایشگاه

۲-۳-۱۱- هتل

۲-۳-۱۲- استراتژی قطب رشد گردشگری

۲-۳-۱۳- استاندارد های فضایی -مجموعه ابعاد انسانی

۲-۳-۱۴- اصول وضوابط طراحی پارک های شهری

۲-۳-۱۴-۱- فضاهای سبز فعال ( پارکها و گردشگاه ها)

۲-۳-۱۴-۲- تشکیلات اداری در پارکهای عمومی

۲-۳-۱۴-۳- مجموعه‌ی تشکیلات ساختمانی پارکها و گردشگاه ها

۲-۳-۱۴-۴- تشکیلات تزئیناتی

۲-۳-۱۴-۵- تشکیلات رفاهی و تفریحی

۲-۳-۱۴-۶- فضاهای سبز غیر فعال

۲-۳-۱۴-۷- ضوابط اجرایی فضای سبز دسترسی های پیاده رو

۲-۳-۱۴-۸- ضوابط اجرایی فضاهای سبز دسترسیهای کندرو

۲-۳-۱۴-۹- ضوابط اجرایی فضاهای سبز دسترسی‌های تندرو

۲-۳-۱۴-۱۰- ضوابط اجرایی فضاهای سبز دسترسیهای خیلی تندرو

۲-۳-۱۴-۱۱- ضوابط اجرایی کمربند سبز

۲-۳-۱۴-۱۲-ضوابط اجرایی فضای سبز میدانها

۲-۳-۱۴-۱۳- ضوابط اجرایی در زمینه ی تجهیزات شهری در فضاهای سبز غیر فعال

فصل چهارم : مطالعه و بستر طراحی

۲-۴-۱- موقعیت سنجی و شرایط اقلیمی

۲-۴-۱-۱- موقعیت جغرافیایی استان کرمان

۲-۴-۱-۲- وضعیت توپوگرافی استان کرمان

۲-۴-۱-۳- ویژگی های اقلیمی استان کرمان

۲-۴-۱-۴- بادهای استان کرمان

۲-۴-۱-۵- پوشش گیاهی استان کرمان

۲-۴-۱-۶- زبان در استان کرمان

۲-۴-۲- شهر ماهان

۲-۴-۳- شهر جوپار

۲-۴-۳-۱- پیشینه شهر جوپار

۲-۴-۳-۲- جاهای دیدنی شهرجوپار

۲-۴-۳-۳- جوپار در تاریخ

۲-۴-۳-۴- منطقه حفاظت شده کوه جوپار

۲-۴-۳-۵- پوشش گیاهی

۲-۴-۳-۶- تعارضات و تهدیدهای منطقه

۲-۴-۳-۶- آب و هوای جوپار

فصل پنجم : نتیجه گیری

منابع و مآخذ


مطالب دیگر:
📜حل تمرین کتاب فیزیک معروف هالیدی📜دانلود مدیریت شطرنجی📜دانلود مقایسه هزینه- اثربخشی روش دیالیز با پیوند كلیه با استفاده از شاخص دالی در بیمارستان شهیدهاشمی نژا📜الودگی اب📜دانلود مقدمه‌ای بر مدیریت منابع انسانی 22 ص📜دانلود منابع «نیروهای» انسانی 25 ص📜دانلود منابع انسانی با كیفیت ؛ كلید طلایی رقابت 16 ص📜دانلود مهندسی و معماری سیستم‌ها 37 ص📜دانلود مواد لازم برای نقاشی سیلیكات 79 ص📜دانلود موانع توسعه بهره وری درایران 26 ص📜دانلود موضوعاتی که بر توانایی هماهنگی وکنترل تصمیمات بازاریابی بین المللی اثر می گذارند 20 ص.DOC📜دانلود موفقیت مدیران بازاریاب📜دانلود موقعیتی برای انجام طرح درجه صلاحیت در سیستم مدیریت مركزی نسل آینده 20 ص📜دانلود نظارت و كنترل در مدیریت 17 ص📜دانلود نظارت و كنترل در مدیریت اسلامی 21 ص📜دانلود نظام مدیریت مبتنی بر عملكرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان 28 ص📜کتاب معماری کامپیوتر📜دانلود نظام پیشنهادها 9 ص📜دانلود نظامنامه کیفیت شرکت آلفا 25 ص📜دانلود نظری به اقتصاد اسلامی 16 ص📜دانلود نظریه سیستمها در مدیریت 49 ص📜دانلود نظریه بزرگان در مورد مدیریت📜دانلود نقش دلار در تجارت بین الملل 18 ص.DOC📜دانلود نقش راهبر در اثربخشی مطالعات مهندسی ارزش 36 ص📜دانلود نقش های مدیریتی مینتزبرگ 90 ص