گزارش کارآموزی و تحلیل شرکت خدمات رسانی کامپیوتر

گزارش کارآموزی و تحلیل شرکت خدمات رسانی کامپیوتر
گزارش کارآموزی و تحلیل شرکت خدمات رسانی کامپیوتر|30014352|zaranetwork

خدمات کامپیوتری(خرید وفروش قطعات کامپیوتری ):

قطعات کامپیوتر را مسئول خرید ،خرید داری کرده و انبار میشود.یک لیستی از فرم قطعات آماده شده همراه با قیمت به مشتری ارائه میشود.مشتری با توجه به معیارهای خودش سیستم خودرا انتخاب کرده و فروشنده پس از اطمینان از خرید سیستم فرم نرم افزارها را به مشتری میدهد و سپس مشتری نرم افزارهای که روی سیستم اش میخواهد نصب شود تیک زده و فرم را امضاء میکند سپس فروشنده تمام هزینه ها را محاسبه کرده و فاکتور خرید در اختیار مشتری قرار میدهد تا در قسمت حسابداری این فاکتور را بپردازد.قسمت حسابداری هزینه و آدرس و تلفن مشتری را میگیرد تا هنگام آماده شدن سیستم بتواند با مشتری تماس بگیرد.بعد از اسمبل کردن ونصب نرم افزارهای مورد نیاز، فروشنده با مشتری تماس میگیرد پس ازدریافت فاکتور پرداخت شده سیستم را تحویل مشتری میدهد.حال اگرسیستم مشکل دار شود مشتری با شرکت تماس میگیرد مسئول فنی و تعمیر به درب منزل رفته و سیستم را تعمیر میکند(نصب نرم افزار و یا آموزش به مشتری و یا تعویض قطعه ی مورد نصب نظر)اگر خدمات انجام شده شامل گارانتی باشد از مشتری هزینه ای دریافت نمیشود در غیر این صورت هزینه ای خدمات انجام شده دریافت میشود.مطالب دیگر:
پیشینه و مبانی نظری بهره وری و سیاست تقسیم سودپیشینه و مبانی نظری تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکیپیشینه و مبانی نظری تقسیم سود سهام در بازار رو به ركودپیشینه و مبانی نظری حاکمیت شرکتی و درماندگی مالیپیشینه و مبانی نظری حسابداری منابع انسانیپیشینه و مبانی نظری حسابرسیپیشینه و مبانی نظری خصوصی سازیپیشینه و مبانی نظری ساختار سرمایه و وجه نقد آزادپیشینه و مبانی نظری ساختار سرمایهپیشینه و مبانی نظری ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدیپیشینه و مبانی نظری ساختار مالکیتپیشینه و مبانی نظری سرمایه فکری و احتمال وقوع آشفتگی مالیپیشینه و مبانی نظری سرمایه فکری و مدیریت سودآنتالپی و تبخیر و کاربرد آن در صنعت قند 20 اسلایدپاورپوینت بررسی اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود در منطقه گرگان 35 اسلایدپاورپوینت بررسی خواص پسته و تکنولوژی تولید کره پسته 18 اسلایدپاورپوینت اثر عوامل مختلف بر روی گرفتگی غشاهای اولترافیلتراسیون مورد استفاده در صنایع شیر و روشهای كاهش اثرپاورپوینت بررسی افلاتوكسین M1 در فرآورده های لبنی، روش تشخیص و كاهش آن 56 اسلایدپاورپوینت بررسی اهمیت گل جالیز با تاكید بر روشهای كنترل 34 اسلایدپاورپوینت بررسی تاثیر کود بیولوژیک حاوی باکتری آزسپیریلوم و ازتو باكتر و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملكرد و اجزاآموزش آزمون T مستقل با استفاده از نرم افزار SPSS با ذکر مثال و تمرین عملیمبانی نظری و پیشینه احساس عدالت و گرایش های سیاسیمبانی نظری و پیشینه ارتباط ازدواج خویشاوندی و بیماری های ژنتیکیمبانی نظری و پیشینه استقلال زنان و رفتار باروریمبانی نظری و پیشینه اینترنت و سبک زندگی جوانان