بررسي نقش پياده سازي مدل EFQM در گروه خودرو سازي بهمن

بررسي نقش پياده سازي مدل EFQM در گروه خودرو سازي بهمن
بررسي نقش پياده سازي مدل EFQM در گروه خودرو سازي بهمن|30012941|zaranetwork

(مطالعه موردي : شركت مزدا يدك)

فهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول : طرح تحقيقمقدمهتاريخچهاهداف مدل تعاليآشنايي با کليات مدلمفاهيم بنيادين تعاليمعيارهاي مدل EFQMمعيارهاي مدل از ديد امتيازمنطق امتياز دهي RADARروشهاي خود ارزيابيقلمروزماني و مکانيفرضيهروش تحقيقمحدوديت هاي تحقيقفصل دوم : مروري بر منابع موضوعسه فقره از مهمترين جوايز کيفيتتاريخچه تکامل مدل EFQMآمار سازمان هاي برتر جايزه تعاليمدل تعالي EFQM و معيارهاکاربردهاي مدل تعالي سازمانيمزاياي مدل تعالي سازماني9 معيار مدل تعاليفصل سوم : روش شناسي تحقيقفرضيه و متغيرهاي تحقيقروش تحقيقروش هاي جمع آوري اطلاعاتجامعه و نمونه آماريفصل چهارم : بحث و نتيجه گيرياظهار نامه آموزشيوضيعت گذشتهاعضاي کميته هاي مدل تعاليطرح جامع IT شرکت مزدا يدکنتيجه کارنتيجه گيريپيشنهادفهرست منابع

فصل اول :طرح تحقيقمقدمهتاريخچهاهداف مدل تعاليآشنايي با کليات مدلمفاهيم بنيادين تعاليمعيارهاي مدل EFQMمعيارهاي مدل از ديد امتيازمنطق امتياز دهي RADARروشهاي خود ارزيابيقلمرو زماني و مکانيفرضيهروش تحقيقمحدوديت هاي تحقيق

مفاهيم نوين مديريتي ؛آشنايي با مدل تعالي سازماني EFQM1 مقدمه :بيش از يک دهه از اجراي رويکرد خصوصي سازي سازمانهاي دولتي توسط مراجع ذيصلاح تصميم گيري کشورمي گذرد و امروزه بطور جدي شاهد تغيير فضاي کسب و کار سازمانها از محيط حمايتي به رقابتي و حرکت و رشد موسسات در فصل نوين اقتصاد کشور هستيم. در چنين محيطي سازمانها براي بقاء و کسب موفقيت پايدار، نيازمند مديريت مدبرانه و صحيح با اتکا بر منابع محدود و ارزشمند هستند. از سوي ديگر ظهور روزافزون رقباي کوچک و بزرگ در بخشهاي مختلف صنعت و خدمات، خرد شدن بازار به بخشهاي کوچکتر، تغيير تعريف مخاطب(هدف) سازمان از مشتريان به ذينفعان، تمرکز بر تامين انتظارات و نيازهاي کليه ذينفعان، تلاشي مضاعف را براي حفظ و توسعه سازمان مي طلبد.در اين راستا، طي دهه هاي اخير، انديشمندان علم مديريت با تکيه بر تجارب سازمانهاي موفق و پيشرو، همواره در پي يافتن راه حلهايي براي بهبود وضعيت و حرکت به سوي تعالي بوده اند که نتيجه تحقيق و مطالعات آنها، منجر به خلق ابزارهايي همچون 5S،TQM ،BSC ،ISO،SIX SIGMA،PM ،CRM و ... شده است که هر کدام از اين ابزارها در صورت به کارگيري صحيح در زمان و مکان مناسب، مي تواند منافع مادي و غير مادي بيشماري را براي سازمانها به همراه داشته باشد. اما با توجه به خواست و انتظار هميشگي مديران ( بويژه در سازمانهاي ايراني) و نوع نگاه آنها به چنين ابزارهايي که متکي بر نتايج حاصله (نتيجه مداري) است، معمولاً خروجي حاصل از بکارگيري اين فنون، در حد انتظار نبوده است. اما به موازات پيدايش تکنيکهاي مديريتي متنوع، مدلهاي تعالي سازماني از دهه 1950 ميلادي متولد شدند. مدلهاي تعالي سازماني با الگو برداري از شرکتهاي موفق دنيا توانسته اند چارچوب مناسبي را براي مديريت سازمانها در محيط رقابتي ارايه کنند. ويژگي بارز اين مدلها، نوع نگرش به سازمان (کل نگري) است که به مديريت اين امکان را مي دهد تا ضمن ارزيابي و مداقه سازمان تحت امر خود، بتواند آن را با ساير سازمانهاي مشابه مقايسه کند. از سوي ديگر، مدل ها معمولاً بگونه اي طراحي شده اند که امکان استفاده از تکنيکهاي مختلف را براي سازمان فراهم مي سازند.مطالب دیگر:
📎شیپ فایل زمین لغزش های استان فارس📎نقشه منحنی های هم تبخیر استان خراسان رضوی📎شیپ فایل زمین لغزش های استان قزوین📎شیپ فایل زمین لغزش های استان قم📎نقشه منحنی های هم تبخیر استان خراسان شمالی📎شیپ فایل زمین لغزش های استان گیلان📎شیپ فایل زمین لغزش های استان گلستان📎نقشه منحنی های هم تبخیر استان کهگیلویه و بویراحمد📎شیپ فایل زمین لغزش های استان همدان📎نقشه منحنی های هم تبخیر استان سیستان و بلوچستان📎شیپ فایل زمین لغزش های استان هرمزگان📎شیپ فایل زمین لغزش های استان ایلام📎روش ایجاد لایه در نرم افزار گوگل ارث📎گزارش کارآموزی برق، شرکت توزیع📎گزارش کارآموزی رشته برق، شرکت ایران تکنیک📎گزارش کارآموزی نساجی، کارخانه بافندگی تابان📎گزارش کارآموزی برق قدرت، ترانسفورماتور📎گزارش کارآموزی رشته برق در اداره برق📎گزارش کارآموزی برق، شركت الكتروتكنيك رازي📎شیپ فایل زمین لغزش های استان کرمانشاه📎گزارش کارآموزی کامپیوتر، شرکت فنی مهندسی📎گزارش کارآموزی رشته برق، ترانسفورماتور📎گزارش کارآموزی حمل بار و طريقه بارنامه زدن📎گزارش کارآموزی عمران، شركت پايه بتون بينالود📎شیپ فایل زمین لغزش های استان کرمان