پروژه آماده: اصول طراحی سردخانه و شبیه سازی نرم افزاری و طراحی و محاسبات یک سردخانه 4000 تنی

پروژه آماده: اصول طراحی سردخانه و شبیه سازی نرم افزاری و طراحی و محاسبات یک سردخانه 4000 تنی
پروژه آماده: اصول طراحی سردخانه و شبیه سازی نرم افزاری و طراحی و محاسبات یک سردخانه 4000 تنی|30011673|zaranetwork

طرح ساختمان سردخانه:پس از انتخاب محل سردخانه باید ساختمان اصلی، سایر بناها و محوطه را با درنظر گرفتن شرایط اقلیمی و براساس حجم مفید مورد نظر و رعایت موارد زیر طوری طراحی کند که ضمن استفاده بهینه از زمین نیازهای سردخانه به بهترین وجه تامین گردد.1 محاسبه مساحت زمین مورد نیاز برای بنای اصلی سردخانه با توجه به موارد استفاده حجم و حجم مفید سردخانه و تعیین محل بنای اصلی، به علاوه باید زمین کافی برای زیر مد نظر قرار گیرد:1 1 بارگیری، تخلیه و مانور وسایل نقلیه2 1 پارکینگ3 1 محل باسکول4 1 ساختمان جنبی از قبیل نگهبانی، سرویسها و دفاتر5 1 محوطه فضای سبز6 1 محل مسکونی برای کارکنان سردخانه در صورت امکان و مهمانسرا.2 نقشه بنا و محوطه سازی باید به گونه ای باشد که تسهیلات و نکات زیر در آن رعایت شده باشد.1 2 ورود و خروج وسایط نقلیه باری به محوطه سردخانه، توزین کالا، تخلیه بارگیری به راحتی انجام گیرد.2 2 ساختمان اداری، غذاخوری و سرویسها (دستشویی، دوش حمام، آشپزخانه و توالت) دارای موقعیت و زیربنای مناسب باشد.3 2 ورود و خروج مراجعان به آسانی انجام گیرد و محلی به عنوان پارکینگ اتومبیل در نظرگرفته شود.4 2 محل پارکینگ برای دو دستگاه آتش نشانی به گونه ای که در موارد عادی از بین محل استفاده نگردد در نظر گرفته شود.5 2 محل استراحت نگهبانان و رانندگان در جای مناسبی در محوطه بوده و محل مسکونی کارکنان، خارج از محیط کار سردخانه باشد.6 2 محل مخصوص جمع آوری و دفع زباله و ضایعات به منظور جلوگیری از انتشار آلودگی و جانوران موذی و غیره ساختمان سردخانه در دورترین نقطه محوطه سردخانه از بناهای اصلی در نظرگرفته شود.7 2 اتاق نگهداری مواد سریع الاشتعال و قابل انفجار مواد گازی، رنگ روغن و تینر دور از ساختمان اصلی جنبی سردخانه و مجهز به سیستم تهویه مناسب پیش بینی گردد.3 در طراحی تیغه بندی ساختمان اصلی سردخانه مواد زیر باید رعایت شود:1 3 نوع بهره گیری از سردخانه.2 3 پیش بینی اجزای ساختمان و تعیین ابعاد آنها با توجه به:نوع کالاهای مورد نگهداری.شرایط نگهداری کالا از نظر دما، رطوبت نسبی، روش چیدن، سرعت گردش هوا با توجه به ماندگاری آن و شرایط اختصاصی مربوط به هر کالا.4 اجزای ساختمان اصلی سردخانه و مواردی که باید در آن رعایت شود به شرح زیر می باشد.1 4 سالنهای نگهداری سردخانه: تعداد سالنهای نگهداری، ابعاد سالنها، جای هر سالن به راهروی ارتباطی.1 1 4 عایقکاری سالنهای نگهداری سردخانه باید بر اساس استانداردهای ملی مربوطه باشد.2 1 4 سالنهای نگهداری کنترل اتمسفر در سردخانه باید به گونه ای طراحی، محاسبه و اجرا شوند که علاوه بر تحمل بار وارده بر آن قدرت تحمل فشار باری معادل 5 سانتی متر ستون آب را به طور وسیع و یکنواخت داشته باشند و کاملاً هوابندی شده باشند.3 1 4 اجرای فاصله نگهدار در سالنهای نگهداری سردخانه که از قفسه بندی (باکس پالت) برای چیدن کالا بهره گیری نمی گردد، ضروری است.2 4 راهروی ارتباطی1 2 4 در طراحی ساختمان سردخانه جای سالنها نسبت به هم باید طوری باشد که طول راهروی ارتباطی به جهت رعایت حداقل فاصله در بارگیری و تخلیه، طولانی نباشند. در صورتی که طول راهرو بیشتر از 54 متر باشد باید در انتهای راهرو، در خروجی و سکوی بارگیری و تخلیه پیش بینی گردد.2 2 4 با در نظرگرفتن عرض لازم در سردخانه برای حرکت لیفت تراکها، پهنای 5 6 متری برای راهروها سفارش می گردد.3 2 4 چون نیاز چندانی به ارتفاع زیاد راهرو نیست لذا بهتر است با ایجاد سقف کاذب از قسمت فوقانی راهرو به عنوان محلی برای عبور لوله ها و همچنین قرار دادن کابل ها و غیره استفاده کرد این امر در موارد سردخانه هایی که دارای سیستم سرمازایی آمونیاکی می باشند ضروری است.3 4 آمادگاه:1 3 4 ابعاد آمادگاه با توجه به نوع و حجم مفید سردخانه تعیین می گردد و جای آن بعد از بارانداز می باشد آمادگاه باید دارای تجهیزات مناسب برای کنترل دما باشد و موارد بهره گیری آن به شرح ذیل می باشد:2 3 4 نگهداری موقت کالا، به گونه ای که بتوان مقادیر کم کالا راقبل از بارگیری یا فرایند بعدی، به مدت کوتاهی در آن نگهداری نمود.4 4 پیش سرد کن:برای سردخانه هایی که کالای گرم پذیرفته و منجمد می کنند پیش سردکن لازم است و جای آن کنار تونل انجماد می باشد.5 4 تونل انجماد:کلیه سردخانه هایی که علاوه بر نگهداری کالای منجمد عمل انجماد می دهند باید دارای یک یا چند تونل انجماد متناسب با نیاز سردخانه باشد.6 4 موتورخانه:موارد زیر برای موتورخانه مد نظر قرار گیرد:1 6 4 سطح زیر بنای کافی متناسب با حجم سردخانه و رعایت مسایل فنی.2 6 4 ساختن بدنه موتورخانه با مصالح ساختمانی مناسب (آجر یا بلوک) به طوری که آن از قسمتهای سرد جدا کند.3 6 4 ارتفاع سقف به اندازه ای که اجزای لوله کشی و دسترسی به شیرآلات به آسانی صورت گیرد و ضمناً دارای فضای کافی برای تهویه باشد.4 6 4 در ورودی جداگانه و راه فرار (بسته به بزرگی یا کوچکی حداقل دارای دو در یا بیشتر که کارکنان بتوانند در مواقع اضطراری خود را نجات دهند.)5 6 4 تجهیزات مناسب تهویه سردخانه7 4 انبار قطعات و مواد یدکی سردخانه:دارای گنجایش کافی و متناسب برای نگهداری قطعات و مواد در سردخانه می باشد.8 4 اتاق کنترل سردخانه:در سردخانه اتاق کنترل کنار موتورخانه قرار دارد که دارای پنجره و در مشترک با موتورخانه می باشد به طوریکه بتوان به آسانی بر دستگاههای موتورخانه نظارت نمود.