خودآموز برندسازی شخصی

خودآموز برندسازی شخصی
خودآموز برندسازی شخصی|2136965|zaranetwork

مجموعه 13 قسمتی صوتی اثر علیرضا قهرمان نیا جهت ساخت، حفظ و رشد برند شخصی.

به همراه یک فایل pdf جدول طراحی برند شخصی