جزوه درسی سازه های بتن آرمه پیشرفته به همراه نکات بسیار مفید و کاربردی تحلیل و طراحی سازه

جزوه درسی سازه های بتن آرمه پیشرفته به همراه نکات بسیار مفید و کاربردی تحلیل و طراحی سازه
جزوه درسی سازه های بتن آرمه پیشرفته به همراه نکات بسیار مفید و کاربردی تحلیل و طراحی سازه |1958251|zaranetwork

شناخت پارامترها و رفتار سازه برای مهندسین عمران بخصوص طراحان سازه از اهمیت بالایی برخوردار است. شناخت صحیح از عملکرد و رفتار سازه موجب پیش بینی عکس العمل های سازه در برابر بارهای وارده و همچنین طراحی هر چه دقیق تر به لحاظ فنی و اقتصادی سازه میگردد. جزوه ای که تهیه شده است بر اساس مطالب ارائه شده در کلاس درسی پربار سازه های بتن آرمه پیشرفته آقای دکتر بهزاد رافضی عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز و مدرس دانشگاه UCLA در کالیفرنیا نوشته شده است. مطالب و نکات بسیار مفید و کاربردی در رابطه با تحلیل و طراحی سازه ها در این جزوه بیان شده است که در شناخت رفتار سازه و افزایش توانایی در قضاوت های مهندسی و همچنین در درک بیشتر از تحلیل و طراحی سازه ها میتواند بسیار مؤثر واقع شود.

برای دانلود رایگان بخشی از جزوه کلیک کنید.

فایل قرار داده شده برای دانلود شامل 47 صفحه فایل PDF میباشد.

عناوین جزوه:

فصل 1 مقدمه

1-1- فرم‌های سازه‌ای

فصل 2 دیوار برشی ( shear wall)

2-1- مقدمه.

2-2- نکاتی در مورد دیوار برشی

2-3- تحلیل دیوار برشی با رفتار خمشی

2-3-1- تفاوت رفتار خمشی با رفتار برشی

2-4- دو تقریب بین مدل تحلیلی و مدل عددی سازه (کامپیوتری)

2-4-1- نحوه توزیع جرم

2-4-2- در نظر گرفتن تغییرشکلهای برشی در مدل عددی

2-5- تحلیل دیوار برشی با رفتار برشی

2-6- محاسبه ‌سختی برشی یک طره برشی، معادل سختی برشی طبقه iام قاب خمشی

2-7- دیوار برشی کوپله ( coupled shear wall)

2-7-1- مقدمه

2-7-2- رفتار دیوارهای برشی کوپله

2-7-3- مدل‌سازی دیوار برشی کوپله

2-7-4- طراحی تیر عمیق (spandrel)

فصل 3 سازه قاب- دیوار (سیستم مختلط)

3-1- مقدمه

3-2- سهم دیوار برشی و قاب خمشی از نیروی برشی

3-3- تحلیل سازه قاب-دیوار

فصل 4 مرکز جرم و مرکز سختی

4-1- مقدمه

4-2- روشی برای پیدا کردن مرکز جرم در پلان‌های با شکل نامنظم

4-3- روشی برای محاسبه مرکز سختی در سازه

فصل 5 نکاتی در مورد سازه‌ها و طراحی آن‌ها

5-1- طراحی تیرهای داخل دیوار برشی

5-2- عملکرد المانهای مرزی دیوار برشی

5-3- عملکرد دیوارهای برشی ضعیف

5-4- طراحی قابها برای 25 درصد بار زلزله

5-5- تأثیر فاصله دیوارهای برشی از هم در سختی آنها

5-6- تغییرات تغییرمکان نسبی طبقات در سازه

فصل 6 قاب‌ها

6-1- مقدمه

6-2- تير ضعيف، ستون قوي

6-2-1- مقدمه

6-2-2- طراحي اتصال براي نيروهاي وارده

6-2-3- نيروهاي مؤثر بر يك اتصال صلب

6-2-4- محصور شدن جانبي اتصال

6-2-5- ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮐﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ اﺗﺼﺎﻻت در آﺑﺎ

6-2-6- نقطه‌نظرهای آیین‌نامه‌ی ACI در مورد اتصالات

6-2-7- طراحی برای برش

منابع