پاورپوینت درباره برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از منابع محدود آب

پاورپوینت درباره برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از منابع محدود آب
پاورپوینت درباره برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از منابع محدود آب|1668810|zaranetwork

این محصول در قالب پاورپوینت (power point) و قابل ویرایش در 22 اسلاید تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این پاورپوینت و اطمینان از خرید، مطالب چند اسلاید آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید.

لینک دانلود پایین صفحه

استخراج پتانسیل ها و محدودیت های آب

vپتانسیل ها:استفاده از منابع کافی آبهای نامتعارف با پراکنش مناسب بر اساس برنامه توسعه پایدار فضای سبز بهره مندی از مراجع علمی، مراکز تحقیقاتی، شرکتهای مشاور و پیمانکاران خبره تغییر نگرش مدیریت آب در شهرداری اصفهان بر اساس طرح جامع و لزوم ایجاد حداکثر بهره وری در استفاده از منابع آبتهیه بانک اطلاعات و آمار مناسب جهت اجرای طرح هاافزایش استفاده از گونه های مقاوم به خشکی در طرح های توسعه فضای سبز با رویکرد کاهش مصارف آبتوسعه پایدار فضای سبز (انجام عملیات به زراعی در هنگام توسعه)تغییر نگرش بهره برداران نسبت به سیستم های آبیاری تحت فشار محدودیت ها:عدم تخصیص اعتبارات کافی جهت اجرای طرح های جامع آب و پسابعدم پایداری سیستم های آبیاری مدرن به دلیل وجود مشکلات اجتماعی و فرهنگی وجود گونه های گیاهی متنوع از لحاظ نیاز آبی و هزینه بالای اجرای سیستم های آبیاری در این عرصه هاعدم پایداری منابع آب خام اعم از آب زیرزمینی و آب سطحیعدم تخصیص تعرفه کشاورزی به هزینه های برق ایستگاههای پمپاژ و انتقال آب و همچنین حذف یارانه های برقتخریب سفره های عمیق و نیمه عمیق به دلیل فرونشست زمین بر اثر افت سفره های آب زیر زمینیتداخل سفرهای آب شور و شیرین به دلیل برداشت بی رویه از چاههااستهلاک سیستم های پمپاژ و شبکه لوله ها و هدرروی آب و اتلاف انرژیراندمان پایین کاربرد آب در عرصه های مصرف