پاورپوینت درباره تحليل غیرخطی عناصر محدود

پاورپوینت درباره تحليل غیرخطی عناصر محدود
پاورپوینت درباره تحليل غیرخطی عناصر محدود|1657391|zaranetwork

تعداد اسلاید:22

نوع فایل: power point (قابل ویرایش)

لینک دانلود پایین صفحه

8- کاربرد روابط مشخصه (Constitutive Relations)

1-8- مقدمه

- در بخش های قبلی در مورد تعیین روابط تغییرمکان (H) و روابط کرنش-تغییرمکان ( و ) برای عناصر مختلف بحث کرده و خاطر نشان نمودیم که این روابط می توانند منجر به توصیف دقیق رفتار غیرخطی هندسی عنصر بشوند.

از طرف دیگر عنوان کردیم که روابط سینماتیک مذکور، تغییرشکل های بزرگ (تغییرمکان ها ، دوران ها و کرنش های بزرگ) را می توانند دقیقاً نمایش دهند. به عبارت دیگر این توصیفات سینماتیک در فرمول بندی های عنصری، بسیار عمومی می باشند. ولی، باید یادآوری شود که برای اینکه فرمول بندی یک عنصر برای یک پیش بینی خاص پاسخ (Special Response) قابل کاربرد باشد، لازم است که از توصیفات مشخصه مناسبی استفاده شود(Appropriate constitutive description).