اقدام پژوهی : شیوه های پرورش تفکر و زیبایی اندیشه در دانش آموزان

اقدام پژوهی : شیوه های پرورش تفکر و زیبایی اندیشه در دانش آموزان
اقدام پژوهی : شیوه های پرورش تفکر و زیبایی اندیشه در دانش آموزان|761186|zaranetwork

اقدام پژوهان در یکی از مدارس ابتدایی دخترانه استان خوزستان و در پایه پنجم با استفاده روشهای متنوع و شیوه به کار گرفته شده از جمله ایجاد اتاق کار و اندیشه ، آموزش تک بعدی نبودن ، اجرای زنگ رشد ، اموزش نرمش فکری ، پرورش حواس ، تقویت تفکر انتقادی و ... به نتایج قابل توجهی به عنوان نمونه کسب مهارت اجتماعی و حس خود ارزشمندی ، کسب مهارت درست و زیبا اندیشیدن و ... دست یابند که این نتایج توسط گروه اعتبار گذار مثبت ارزیابی شده و تایید گردیده است.

این فایل بصورت word و pdf در 43 صفحه و در سال 87 نگاشته شده است.مطالب دیگر:
🔥پاورپوینت آشنایی با سقف های کاذب🔥پاورپوینت آشنایی با شکل گیری و موقعیت و عملکرد شرکت پولاد مشبک ایستا🔥پاورپوینت آشنایی با شهر دارلینگ هاربر🔥پاورپوینت آشنایی با شهرهای کربن صفر🔥پاورپوینت آشنایی با فرودگاه و انواع آن🔥پاورپوینت آشنایی با کاروانسرا و اهمیت آن 🔥پاورپوینت آشنایی با کرونا ویروس جدید🔥پاورپوینت آشنایی با مترو و تاریخچه ساخت آن ها در جهان 🔥پاورپوینت آشنایی با معماری مکتب شیکاگو 🔥پاورپوینت آشنایی با مفهوم وندالیسم 🔥پاورپوینت آشنایی با موزه فرش تهران🔥پاورپوینت آشنایی با موزه هنر دنور و پروژه ساخت آن🔥پاورپوینت آشنایی با موزه هنرهای معاصر تهران 🔥پاورپوینت آشنایی با میدان کمپیدولیو (کاپیتولین)🔥پاورپوینت آشنایی با نخستين آثار معماری مدرن🔥پاورپوینت آشنایی با نظام تقسیمات شهری🔥پاورپوینت آشنایی با نوزایی شهری و تاریخچه آن🔥پاورپوینت بررسی اقلیم و انواع آن🔥پاورپوینت بررسی اهمیت بیماری سل و نقش جمعیت پناهندگان و مهاجرین کشورهای همسایه در برنامه سل🔥پاورپوینت بررسی بافت فرسوده شهر کرج🔥پاورپوینت بررسی پروژه تنظیم شرایط محیطی شهرستان بوشهر🔥پاورپوینت بررسی پروژه درس شناخت فضای شهری همدان🔥پاورپوینت بررسی پروژه مدرسه تقوی گرگان🔥پاورپوینت بررسی پروژه مسجد کبود تبریز🔥پاورپوینت بحران و انواع آن