عصر اطلاعات - عملیات روانی

عصر اطلاعات - عملیات روانی
عصر اطلاعات - عملیات روانی|50475033|zaranetwork

این متن شامل 22 صفحه می باشدفرماندهان جنگ به اين نتيجه رسيده اند كه عمليات رواني تاثيرات بسزايي در جنگ دارد بر طبق كتاب جنگ لتركارل ون كلاسوتيز، جنگ عمل خصمانه اي است كه با غلبه بر دشمن به اهداف خود مي رسيم، سان تزرو در 2000 سال پيش فرضيه اي را ارائه كرد كه اساس آن غلبه بر دشمن بدون جنگ و خونريزي مي باشد كه هنوز اين فن ساده و كم هزينه يكي از بنيادهاي جنگ رواني مي باشد و بالاخره پروزي نهايي و شكست دشمن بايد در افكار صورت گيرد.


با قرار دادن ايدئولوژي كلاسوتي و سارتز در كنار هم به يك اصل مهم در عصر اطلاعات عملياتي رواني دست مي يابيم. غلبه بر دشمن براي دستيابي به اهداف بدون جنگ و خونريزي امروه اين اصل رابطه خاصي با افزايش نظريه آمريكايي ها بر عجز آنها از تلفات داروي عصر اطلاعات (Psyop) بيش از ديگر تجهيزات جنگي قابليت ما را در رسيدن به اهداف ملي بدون جنگ و خونريزي افزايش مي دهد.


جنگ آوري مدرن و تكنيكهاي سياسي نمايانگر روشهاي بي شماري در حل اختلالفات براي ملت‌هاست جدول شماره 1 نمونه از ارتش و سياست و راههاي اقتصادي را نشان مي دهد كه اندازه طيف بحران مي باشد اين طيف به شاخه هاي فرعي صلح و بحران و جنگ تقسيم موقعيتي مابين جنگ و صلح مي باشد.


ابر قدرتهاي جهاني هنوز هم به دنبال راه حل هاي صلح آميز در مناطق بحران زا مي باشند به صلح كامل نه جنگ كامل براي مثال استفاده از حربه هاي اقتصادي نتيجه هاي چند جانبه دارند


بر طبق مطالعات مركز انجمن ملي صنعت گران تحريم هاي اخير قريب به 73 مورد در سالهاي 1993 تا 1996 بوده است كه متاسفانه اكثريت آنها براي تغيير در حكومت مورد نظر به نتيجه نرسيده عمليات صلح طلبانه در كشور بوسني به دليل هزينه بالا و سرباز گيري وسيع موفقيت آميز بود . اطلاعات رزمي جز اينكه پيچيدگي هاي مشكلات رفع مسالمت آميز بحرانها، عمليات ادغام و جابجايي ها را بيشتر مي كند توانايي و كارايي ديگري ندارد.


هنگامي كه تعاريف بسط داده شد و موشكافانه با آنها برخورد شد، اطلاعات رزمي نيز در نشريه اي مشترك، اصول مدييت و كنترل عمليات را تشريح كرد .


اصول مديريت و كنترل عمليات (C2W) به عنوان عمليات دسترسي به اطلاعات برتر تاثير گذار بر اطلاعات دشمن- تجزيه اساسي اطلاعات، سيستم هاي اطلاعاتي شبكه هاي كامپيوتري در طول دفاع از اطلاعات شخصي اصول تجزيه اطلاعات سيستم هاي اطلاعاتي ارتباط با شبكه هاي كامپيوتري ظرفيت اطلاعات رزمي IW در مقابل طيف بحران از صلح تا جنگ سياسي اقتصادي نظامي در نمودار 2 نمايش داده شده است.


همان گونه كه در نمودار 3 نشان داده شده است فرماندهي و كنترل جنگ (C2W) هم طيف بحران مي باشد اما عضوي متفاوت و جدا از ساير اعضاء


براي مثال ارتش در زمان جنگ هنگامي برگ برنده خود را رو مي كند كه اوضاع به اوج وخامت خود رسيده باشد و اين موضوع غالباً به يك منبع قابل دسترسي نياز دارد كه اخبار را به صورت نادرست پخش كند . با اين حال باز هم ممكناست مورد سوءظن قرار گيرد.


از طرف ديگر عمليات رواني عاملان امنيتي به طور مداوم به همراه ارتش اطلاعات بحراني دشمنان خود را در مقابل ارتش هاي دوست تكذيب مي كند.


عمليات رواني به عنوان عمليات طراحي شده به منظور انتقال اطلاعات و شاخص هاي انتخاب شده براي كشورهاي ديگر به منظور تحت تاثير قرار دادن آنها در احساسات و انگيزه ها و سرانجام تحت تاثير قرار دادن حكومت هاي خارجي، ارگانها گروهها و يا دسته جات


با رجوع به نمودار 2 متوجه خواهيم شد عمليات رواني نه تنها تمام طيف بحراني ارتش را در بر گرفته بلكه ممكن است در بيرون از ميدان جنگ هم عملي باشد.مطالب دیگر:
بررسی آيينه كاري و کاربرد ان در معماری اسلامیبررسی ترس و پیامدها و کنترل آن و مروری بر بحث نوزاد و ترسبررسی جنگ فرهنگی و قدرت نرم و اهداف و شیوه های آنبررسی شهر زنجان و تاریخچه آن و مروری بر مسجد جامع زنجان و معماری و تعمیر آنبررسی هویت شخصیتی و بررسی بحران هویت در نوجوانان و جوانان ایرانیبررسی تاکتیک دشمن در حمله به شهرهابررسی قزوین و مسجد جامع قزوین و معماری آنبررسی صافی کف پا و راههای درمان آنبررسی رنزو پیانو و آثار اوبررسی مدیریت و انواع و سیر تکاملی آن و مروری بر رهبری زنان و تعریف سیستم و تئوری سیستمبررسی پرورش ماهیان سردابی و گرمابی و تغذیه آنهابررسی اوقات فراغت و بررسی ارتباط آن با مطالعه و تحصیلاتبررسی اجاره و قوانین و احکام آنبررسی اعتیاد و مواد مخدر و عللی و راههای پیشگیری آندستور العمل هایی برائ سنجش تعداد و هزینه جهانگردبررسی حکمرانان ایران باستان و سلسله هاى ايرانىبررسی دستگاه زیراکس و تولیدات و چگونگی تبادل داده ها در آنبررسی جایگاه رسانه در عصر فناوری اطلاعاتاهميت مديريت تحول ‌و مروری بر عوامل تسهيل كننده تغيير و بهــسازي در سازمانها و راهكارهاي غلـــبه ببررسی میکروتوربین و ساختار و کاربرد آنهابررسی انواع دستگاه دماسنج و دماسنج دیجیتالی و قابلیتهای آنبررسی دستگاه فتوکپی و انواع و روند آنبررسی فعالیتهای قابل اجرا در اوقات فراغت و مروری بر گذراندن اوقات فراغت در ملل هابررسی اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری و بررسی حسابداری و اصول آنبررسی آسانسور و اجزای آن و مروری بر عیبهای احتمالی