8 مقاله علمی با موضوع پیاده راه و محور پیاده-بخش اول (فایل word قابل ویرایش)

8 مقاله علمی با موضوع پیاده راه و محور پیاده-بخش اول (فایل word قابل ویرایش)
8 مقاله علمی با موضوع پیاده راه و محور پیاده-بخش اول (فایل word قابل ویرایش)|50094573|zaranetworkفایل‌های مقالات این پروژه به صورت word و قابل ویرایش ارائه شده است. با توجه به اینکه این مقالات در همایشهاي ملي منتشر شده است، منبع ارزشمندی برای مطالعه و ارائه پروژه های دانشگاهی است.


عناوین:


-بررسی نقش پیاده رو ها از منظر شهری در رعایت حقوق شهروندان


-باززنده سازی بافت تاریخی شهرها، با نگرشی نو به مسیرهای پیاده گردشگری


-نقش پیاده محوری در احیا بافت های تاریخی؛ نمونه موردی: تحلیل ارزش های کالبدی و بصری گذر امامزاده یحیی جهت تبدیل به محور پیاده


-مناسب سازی خیابان‌های شهری برای پیاده‌روی(مطالعه موردی: خیابان قدس تهران)


-طراحی محورهای پیاده گردشگری در بافت تاریخی راهکار توسعه پایدار شهری


-بررسی کیفیت محور پیاده در رابطه با الگوهای رفتاری استفاده کنندگان


-نقش پیاده راههای شهری در ارتقاء سرمایه اجتماعی(نمونه شهر مشهد)


-بررسی کیفیت محور پیاده در رابطه با الگوهای رفتاری افراد معلول و کم‌ توان جسمی و حرکتی
بررسی نقش پیاده رو ها از منظر شهری در رعایت حقوق شهروندان


روشنک رضایی پژند، سمیرا گلچین حسینی


چکیده


نقش عابر پیاده در طراحی شهری بسیار مهم است که متاسفانه در بسیاری نقاط دنیا از جمله در ایران به فراموشی سپرده شده است. نوع ارتباطی که حرکت پیاده در شهر ایجاد می کند، چه بین افراد و چه با محیط طبیعی و مصنوع اطرافشان، در غنای فرهنگی و اجتماعی زندگی شهری تاثیری چشمگیر دارد، حال آنکه سرنشینان اتومبیل فقط ارتباطی گسیخته با محیط اطراف دارند و به آن به چشم منظر زودگذر کنار جاده می نگرند، همچون فیلمی که در پیش رویشان نمایش می دهند. ابعاد عظیم کلانشهرها، مانع از آنست که به صورتی ساده انگارانه آرزوی زندگی در شهرو روستاهای گذشته را در سر بپروریم و حرکت سریع توسعه را محکوم سازیم. حال آنچه مورد نیاز است تعادلی جدید میان روشهای حرکت در شهر است، تا هم محیط طبیعی زیست و هم فضای فرهنگی جامعه امکانات جدیدی یابند. از این رو، جامعه شهری امروز به مطالعاتی نیازمند است که گذر پیاده در شهر را تحلیل و موشکافی کند، موانعی را که در راه قرار دارد شناسایی کند. مقاله حاضر بر آن است تا پس از تعریف مسیر پیاده و منظر شهر، با هدف بررسی بیشتر موضوع پیاده مداری، راهکارهایی جهت مطلوب ساختن منظر شهری مسیرهای پیاده عرضه کند.


واژگان کلیدی:مسیر پیاده, منظر شهری، عابر پیاده.باززنده سازی بافت تاریخی شهرها، با نگرشی نو به مسیرهای پیاده گردشگری


ابراهیم مرادی، مسعود صلواتی زاده


چكيده

بافت تاریخی شهرهابخشی ازسرمایه های کشورهستند، که نه تنهابه لحاظ زیباشناختی، تداوم‏خاطرات جمعی وهویت بخشی به شهرهای ماارزشمند هستند، بلکه محل زندگی بخش قابل توجهی ازجمعیت شهرهامحسوب میشوند. امروزه باگسترش روز افزون صنعت توريسم در جهان و اقتصاد مبتني برآن،احيای بافتهاي تاريخي،به عنوان قلب تپنده شهرها،ازاهمیت بالایی برخورداراست. زنده سازي اينگونه بافتها علاوه براینکه دردرآمدزايي ازطريق جذب توريست تأثير بسزايي دارد، موجب احیای حیات اجتماعی دراین محدوده های باارزش خواهدشد. مسیرهای پیاده گردشگری، علاوه براینکه میتوانند به عنوان راهکاری مناسب درجهت معرفی ارزشهای موجوددر بافت تاریخی شهرها موثر باشند، سبب تزریق حیات به این بافتها، به واسطه حضورانسان در آنها، خواهند شد. شهرستان شوشتر بادارابودن جاذبه های فراوان گردشگری ازجمله سازه های جهانی آبی تاریخی، بافت تاریخی ارزشمند، اماکن مذهبی وزیارتی فراوان،طبیعت زیبا وبی بدیل و...همواره موردتوجه گردشگران، باسلایق و نیازمندی های گوناگون است. بررسی ها نشان می دهد در حال حاضر بافت تاریخی شوشتر برای استفاده گردشگران آماده نیست. آنچه در این بافت به فراموشی سپرده شده است رفت وآمد انسان پیاده(از جمله گردشگران پیاده) است. دراین مقاله سعی برآن است تاباایجاد نگرشی نوبه مسیرهای پیاده گردشگری، ضمن تعیین معیارهایی جهت مشخص کردن مسیرهای پیاده گردشگری، کاربری هایی که باتوجه به ویژگی های خاص بافت تاریخی شوشتر، مورد نیازاین نوع مسیرها هستند،مشخص شوند.


واژه‌هاي كليدي: باززنده سازی، مسیر پیاده گردشگری، بافت تاریخی، شوشترنقش پیاده محوری در احیا بافت های تاریخی؛ نمونه موردی: تحلیل ارزش های کالبدی و بصری گذر امامزاده یحیی جهت تبدیل به محور پیاده


لیلا مقیمی، فاطمه قدرتی


چکیده


احیا بافتهای تاریخی باید در کنار توجه به مبانی انعطاف پذیر منطقه گرایی صورت پذیرد در واقع باید انسانهای دوران معاصر با نیازهای گسترده از بودن در چنین فضاهایی احساس رضایت داشته باشند. بافت تاریخی باید پاسخگوی ارزشهای مردم در چهارچوب فرهنگی و تجربه زیبا شناختی باشد. بافت تاریخی به خاطر پتانسیلهای خاص خود یک محیط خاطره انگیز ، نمادین ، ستایش شونده بوده و در حیطه تجربه زیبایی شناختی آگاهی و شناخت را از محیط اطراف را با ارزشهای تاریخی آن که مبتنی بر اتفاقات و وقایع گذشته است پیوند می دهد.


ارتقاي جايگاه افراد پياده در فضاي شهري و حضور و مشاركت آنان در فعاليت‌هاي مدني، ضرورتي است كه در راستاي تقويت رابطه انسان با محيط شهري و مخصوصاً با بافت‌هاي تاريخي يادآور گذشتگان مورد توجه قرار مي‌گيرد؛ فشار بیش از حد وسایل موتوری بر بافتهای مرکزی و تاریخی شهرها در بافت امامزاده یحیی سبب انحطاط اقتصادی و تخریب کالبدی و بصری آنها شده و در نتیجه بازسازی و حفاظت آنها را به یک ضرورت مبرم بدل کرده و بطور کلی در طول سه دهه اخیر، بر اساس مجموعه ای از عوامل و ملاحظات مشکل آفرین شهری جنبش نوینی در عرصه شهرسازی و جامعه شناسی شهری بوجود آمده،که بطور عمده معطوف به گسترش فضاهای باز پیاده و تجدید نظر در طراحی شبکه راهها و دسترسی بر اساس ساماندهی و تقویت حرکت پیاده در محور های تاریخی و آرام سازی و کنترل سواره می باشد.


کلمات کلیدی: محور پیاده، احیا، ارزش های کالبدی و بصریمناسب سازی خیابان‌های شهری برای پیاده‌روی(مطالعه موردی: خیابان قدس تهران)


سجاد شمشیری، سيد حسن مظلوم زاده


چکيده


در اغلب کشورهاي جهان پیاده‌روي به عنوان يک روش حمل و نقلي مورد توجه قرار گرفته است و به منظور کاهش مصرف انرژي تراکم و آلودگي هوا افراد به پیاده‌روي و استفاده از پیاده راهها تشويق مي‌شوند. در شهرهاي ايران متاسفانه به دلايلي از جمله کمبود تسهيلات عابر پياده و کمبود انگيزه، استقبال از پياده‌روي و کريدور‌هاي عابر پياده کم مي‌باشد. لذا لازم است مديران شهري با احداث مسيرهاي مناسب پیاده‌روي و يا اصلاح در مسیرهای موجود -به طوري که قابل استفاده براي کليه گروه‌ها باشد- اقدام به تشويق مردم به استفاده از پیاده روها و مسیرهای مخصوص پياده‌روی در انجام سفرهاي روزانه نمايد. بعضي خيابان‌ها كاربري آنها طوريست كه اگر منحصرا مخصوص عابر پياده شوند و با مبلمان مناسب تجهيز گردد به عنوان يك مركز تجاري_تفريحي_فرهنگی بسيار مورد توجه قرار خواهد گرفت وكارآيي آن بالا خواهد رفت. ازقبيل این خيابان‌ها خیابان قدس درتهران است که با دسترس آسانی به انواع حمل و نقل عمومی، عرض مناسب پیاده روها، وجود مراکز دانشگاهی و عمومی جاذب جمعیت، مخصوصا جمعیت جوان، بسیار مورد استفاده عابرین می‌باشد اما هیچ امکاناتی برای رفاه عابرین در این خیابان ایجاد نشده است. از طرف دیگر این خیابان به عنوان مهمترین دسترسی به دانشکده های مختلف خارج از پردیس مرکز دانشگاه تهران برای دانشجوان این دانشگاه مکان تعاملات اجتماعی و رویداد‌ها مختلف است که بخشی از خاطرات جمعی و ذهنیت مشترک این افراد را تشکیل میدهد. بنابراین نیازمند مناسب ساز برای استفاده هرچه بیشتر عابرین می‌باشد. در این مقاله سعی شد ضمن شناخت وضع موجود این خیابان، وضع مطلوب برای استفاده عابرین نیز پیشنهاد شود. امید است راهنمایی برای مسئولین ذی‌ربط بوده تا به این خیابان توجه بیشتری نمایند.


لغات کليدي: پیاده روی، پیاده رو، خیابان قدس، طراحیطراحی محورهای پیاده گردشگری در بافت تاریخی راهکار توسعه پایدار شهری


رضا احمدیان، مهری بیات زاده


چکیده:


توسعه پایدار یک ابزار، حرکت یا بحث جدیدی نیست. در حقیقت، یک روش هوشمندانه و عاقلانه توسعه کیفی زندگی، و یک نگرش و روش متفاوت تفکر برای تولید محصول یا ایجاد شغل و یا طراحی محله است. در اینگونه توسعه ها سه هدف همزمان باید در نظر گرفته شود: اولا باعث ارتقاء زندگی جمعی شود، ثانیا، موجب بهبود محیط زیست شود. ثالثا، سبب پیشرفت اقتصادی شود. در حقیقت، توسعه پایدار جنبشی است برای انجام کلیه کارها به صورت درست و مناسب که باعث ارتقاء کیفیت زندگی نسلهای حال و آینده شود. با رجوع به این مطلب و توجه به مسئله فقدان حیات شهری در بافتهای تاریخی اکثر شهرهای کشورمان که در بردارنده بناهای تاریخی به همراه ویژگی های فرهنگی و اجتماعی خود هستند و متاسفانه امروزه به دلیل بی توجهی هر روزه بیشتر دستخوش انهدام قرار می گیرند، و با توجه به اینکه یکی از تحولات اخیر در گرایش های جدید شهرسازی جهان توجه به حرکت پیاده و نیازهای آن به عنوان یک موضوع فراموش شده مهم شهری است، می توان با گسترش، بازگراندن و تقویت این حرکت در بافت های تاریخی شهرها به جای توسعه خطی، توسعه پایدار در مراکز بافت ها ایجاد کرد که ضمن حفظ بافت ها و جلوگیری از تخریب هر چه بیشتر آنها و تامین نیازهای عابرین پیاده، پایداری زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی، ساختار و هویت شهر، ادراک محیط شهری و ... را موجب شد. چرا که طراحی پیاده راه به عنوان یکی از اصول توسعه پایدار شهری قابلیت اجرایی با پتانسیل بالا در مراکز بافت تاریخی و کهن شهرها را داراست.در این مقاله ابتدا به روش تحقیق کیفی، مروری بر مفاهیم و دیدگاههای پیرامون توسعه پایدار و توسعه پایدار شهری انجام گرفته و پس از تعاریف و دغدغه های مربوط به پیاده راه ها، میزان تاثیر طراحی پیاده راه در بافت تاریخی بر توسعه پایدار شهری مورد بررسی قرار می گیرد.


كلمات كليدي: توسعه پایدار،توسعه پایدار شهری، پیاده راه، بافت تاریخی.بررسی کیفیت محور پیاده در رابطه با الگوهای رفتاری استفاده کنندگان


مجتبی میکائیل زاده، وحید وزیری


چكيده

طراحی فضاهای شهری مسئله ای است که متخصصین امر در چگونگی انجام آن اتفاق نظر کامل ندارند. برخی بر جنبه زیبایی و عده ای نیز بر کارکرد تاکید دارند. در کل هر فعالیتی که توسط انسان صورت می گیرد اساسا ً متکی به فرهنگ است و فرهنگ نتیجه ی مقررات نا مدون٬ آداب و رسوم٬ سنت هاو شیوه های متداول زندگی است. معماری و شهرسازی با فضاهایی سروکار دارند که انواع فعالیت ها در چارچوب های متفاوت در آنها اتفاق میافتدو در حقیقت به این فضاها معنی ومفهوم میدهند. این امر در مورد فضاهای شهری بخصوص پیاده رو ها به شدت مطرح است. بخش عمده ای از مفهوم محتوای زندگی خیابان به عقیده ی جین جیکو در پیاده روهای آن نهفته است. از نگاه او این پیاده روهای شلوغ وپرجنب وجوش هستندکه با فراهم آوردن عرصه های بالقوه ای از امکان روابط متقابل اجتماعی و گستره ای از روابط گوناگون به مرکز شهر معنا می بخشد. لذا کارایی و سرزندگی مراکز شهری متضمن حضور انسان است و حیات مدنی این بخش از شهر وابسته به شیوه ی حرکت عابر پیاده در آن می باشد بنابراین بازگشت و رویکرد مجدد به سرزندگی فضاهای شهری خصوصا ًدر مراکز شهر و از دید گاه عابر پیاده ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.در این تحقیق برآنیم تا با بررسی و تحلیل کمی و کیفی محورهای پیاده از یک طرف و الگوهای رفتاری استفاده کنندگان٬ نقاط وجنبه های بحرانی رقابت و تضاد در استفاده از فضاهای موجود در خیابان ها بخصوص از دیدگاه عابر پیاده را شناخته٬ عوامل بوجود آمدن این تنگنا ها٬ به منظور ارتقاء کیفیت سازمان فضایی و عملکردی مراکز شهری و بهبود بخشیدن به وضعیت های نا مطلوب فضاها را ارائه کنیم.


واژه‌هاي كليدي: کیفیت، پیاده راه، الگوهای رفتاری، فضای شهرینقش پیاده راههای شهری در ارتقاء سرمایه اجتماعی(نمونه شهر مشهد)


معصومه توانگر


چکیده


امروزه نگاه به فضاهاي عمومي شهري بعنوان يك ضرورت اساسي در برنامه هاي توسعه شهري حكايت از باز توليد اين فضاها در تقويت وجهه فرهنگي- اجتماعي شهر دارد. . لذا ارتقا كيفيت فضاهاي عمومي شهري جهت ايجاد سرمايه اجتماعي و تقويت يکپارچگي جامعه امري ضروري تلقي مي گردد. پیاده راهها یکی از مهمترین فضاهای عمومی شهری اند که قابلیت هویت بخشی و تبلور تعاملات اجتماعی و ارتقاء سرمایه اجتماعی را دارند. لذا با توجه به نقش و کارکرد فرهنگی و مذهبی شهر مشهد و اهمیت تقویت هویت مذهبی این شهر در چشم انداز توسعه آتی آن، در این تحقیق سعی شده است نقش و اهمیت پیاده راه های شهری در ارتقاء کیفیت فضاهای شهری و ارتقاء سرمایه اجتماعی شهر مشهد مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور در تحقیق حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته، پس از مرور مفاهیم و مبانی نظری مرتبط با موضوع ، برخی از اقدامات مدیریت شهری مشهد در راستای توسعه ایده پیاده محوری و ایجاد پیاده راهها از جمله پیاده راه جنت و ره باغ های طرح نوسازی و بهسازی حرم مطهر حضرت رضا(ع) مورد بررسی قرار گرفته و نقش و اهمیت پیاده راهها در ارتقاء سرمایه اجتماعی در شهر مشهد تشریح شده است و نهایتا پیشنهاداتی در خصوص توسعه پیاده راههای شهری با هدف تقویت هویت مذهبی و فرهنگی شهر مشهد و ارتقاء سرمایه اجتماعی این شهر ارائه شده است.


واژگان کلیدی: پیاده راه، سرمایه اجتماعی، فضای شهری، مشهدبررسی کیفیت محور پیاده در رابطه با الگوهای رفتاری افراد معلول و کم‌ توان جسمی و حرکتی


مینا توکل، حجت الله رشید کلویر


چكيده

محیط‌های شهری، فضای زندگی روزمره شهروندان است و باید توانایی پذیرش کلیه افراد و تأمین خدمات رفاهی مربوط به آنها را داشته باشد. امروزه فراهم نبودن زيرساخت‌هاي لازم برای افراد معلول و کم‌توان جسمی و حرکتی، دسترسي آنان به امكانات شهري را با مشكل مواجه كرده است. نابسامان بودن فضاهای شهری و عدم انطباق آنها با نیازها و خواسته‌های این افراد سبب منزوی شدن آنها شده است. لذا ساماندهی و مناسب‌سازی دوباره این فضاها در واقع بازگرداندن این افراد به زندگی اجتماعی و فعالیت دوباره است و اردبیل ازجمله شهرهایی است که علی‌رغم رشد و توسعه شهری از نظر مناسب‌سازی محیطی برای افراد با نیازهای خاص هنوز در مراحل اولیه است و فراهم نبودن زيرساخت‌هاي لازم برای افراد معلول و کم‌توان جسمی و حرکتی، دسترسي آنان به امكانات شهري را با مشكل مواجه كرده است و شبکه معابر سواره و پیاده از جمله مواردی است که با مناسب‌سازی آنها می‌توان بسیاری از مشکلات و موانع حرکتی معلولین و کم‌توانان جسمی و حرکتی را مرتفع نمود. در این تحقیق برآنیم تا با بررسی و تحلیل کمی و کیفی محورهای پیاده از یک طرف و الگوهای رفتاری استفاده کنندگان٬ نقاط وجنبه های بحرانی رقابت و تضاد در استفاده از فضاهای موجود در خیابان ها بخصوص از دیدگاه عابر پیاده را شناخته٬ و راهکارهای مناسب و کاربردی در جهت مناسب سازی معابر دسترسی برای افراد معلول و کم توان جسمی و حرکتی ارائه گردد.


واژه‌هاي كليدي: پیاده راه، الگوهای رفتاری، معلولین جسمی حرکتی.مطالب دیگر:
📎تحقیق باغ فدک حضرت زهرا📎تحقیق نقش قرآن و تاثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی📎تحقیق همه چیز در مورد برزخ📎تحقیق خصوصیات مدیر نمونه📎تحقیق بررسی تاریخچه اومانيسم (انسان گرایی)📎تحقیق بررسي مفهوم واژگان احسان و محسنين در قرآن كريم📎تحقیق بررسی مدیریت پیامبر📎تحقیق تربیت صحیح اخلاقی نوجوانان و جوانان📎آشنایی با سبک های نقاشي فوويسم، كوبيسم، هنر انتزاعي و سوررئاليسم📎تحقیق تربيت و اخلاق اسلامی📎تحقیق انیمیشن تلویزیونی📎تحقیق تصوف یا صوفی📎تحقیق جامعه شناسی موسیقی در ایران📎تحقیق تغييرپذيرى خلق يا اخلاق📎تحقیق هنر دیوارنگاری📎تحقیق تفسیر سوره حمد از تفسیرالمیزان📎تحقیق تفسير جامع سوره نساء📎تحقیق تقسیم مراحل اعتباری در طول حیات انسان از نظر قرآن مجید📎تحقیق توبه📎تحقیق زن در اسلام📎تحقیق فلسفه هاي معاصر تربيت اخلاقي📎تحقیق كمال گرایی انسان📎تحقیق بررسی گناهان کبیره📎تحقیق واقعه عاشورا📎تحقیق فلسفه مسيحیت