374-بهینه سازی ساخت مخازن بتنی زمینی آب با كاهش مقاومت فشاری بتن وافزایش مقاومت كششی فولاد

374-بهینه سازی ساخت مخازن بتنی زمینی آب با كاهش مقاومت فشاری بتن وافزایش مقاومت كششی فولاد
374-بهینه سازی ساخت مخازن بتنی زمینی آب با كاهش مقاومت فشاری بتن وافزایش مقاومت كششی فولاد|50053479|zaranetworkمطالب دیگر:
📌ارزیابی فشارهای آب منفذی در پی و بدنه سد كرخه پس از آبگیری📌بررسی نقاط ضعف و قوت طراحی پرده آب بند سد بتنی دو قوسی شهید رجایی📌ملاحظاتی بر پرده آب بند سد مسجد سلیمان از طراحی تا اجرا📌مسائل و مشكلات اجرای سدهای خاكی و سنگریزه ای بر روی پی های آبرفتی در ایران📌مطالعه علل و پارامترهای موثر بر تشكیل درزه های بنتونیتی در دیوارهای آب بند بتن پلاستیك📌روش و نتایج اندازه گیری مدول یانگ بتن پلاستیك دیوار آب بند سد كرخه📌بررسی اندركنش استاتیكی سد، پی و دیوار آببند بتن پلاستیك درپی های ناهمگن سدهای خاكی📌مروری بردیوار آب بند بتن پلاستیك سد كرخه با تأكید بر كیفیت اتصال بین پانلهای دیوار📌عملكرد پروژه آب بند سد شهید عباسپور📌بررسی پتانسیل فرار آب در سازندهای كارستی مخزن و تكیه گاه سد میرزای شیرازی📌تاثیر طول تاج بر ضریب آبگذاری در سرریزهای كنگره ای مثلثی با شكل تابع ربع دایره📌ارزیابی اثر تغییرات تراز آب مخزن روی پاسخ دینامیكی سدهای سنگریز با رویه بتنی📌كاربرد روش مهندسی ارزش در طراحی سد و تونل انتقال آب گاوشان📌ارزيابي سه بعدي تراوش آب از سدهاي غيرهمگن ساخته شده در دره هاي تنگ (مطالعه موردي سد ستارخان)📌پیش بینی عددی سه بعدی الگوی جریان در سازه آبگیر جانبی و بررسی تغییرات پروفیل سطح آب📌استفاده از نرم افزار Plaxis در بررسی روند تغییرات فشار آب منفذی در بدنه سدهای خاكی(مطالعه موردی سد خاكی دوستی)📌حذف كادمیوم از آب با استفاده از پلیمرهای رسانا و كامپوزیتهای آن و مقایسه با جاذبهای متداول دیگر📌كاربرد الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچگان در فضاهای پیوسته در سیستمهای منابع آب📌بررسی اثر پذیری خواص مكانیكی بتن خودتراكم الیافی در مقابل تغییرات میزان آب و الیاف📌تخمین زمان های ماندگاری آب در مخزن سد دز با استفاده از مدل CE-QUAL-W2📌مدل سازی تلفیقی آب های سطحی و زیرزمینی در هیدروسیستم های پیچیده📌مطالعه عددی روانگرایی پی آبرفتی سدهای خاكی تحت بارگذاری زلزله📌ارزیابی آسیب پذیری آب زیرزمینی دشت هشتگرد به كمك روش دراستیك📌رابطه تحلیلی جدید برای حل معادله جریان گذرای آب در محیط متخلخل غیر اشباع📌تهیه نقشه شماره منحنی رواناب و ضریب نگهداشت سطحی حوضه آبریز منصورآباد بیرجند با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصاویر ماهوارهIRS