ماهیت تفکر انتقادی و مولفه های کلاس درس مبتنی بر آن

ماهیت تفکر انتقادی و مولفه های کلاس درس مبتنی بر آن
ماهیت تفکر انتقادی و مولفه های کلاس درس مبتنی بر آن|42084681|zaranetwork

هدف از این پایان نامه می باشد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات157حجم277/154 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
هدف از این پایان نامه می باشد.

مؤلفه های کلاس درس مبتنی بر تفکر انتقادی

ویژگی معلم
یکی از وظایف خطیر معلم در تمامی سطوح و پایه های تحصیلی، نهادینه کردن این رویکرد در دانش آموزان است که تغییر در نظام فکری فرد یک امر طبیعی و جزئی از روند رشد و بلوغ اوست. ایجاد فضایی چالش انگیز در کلاس در قالب بحث های گروهی به دانش آموزان این فرصت را می دهد که ایده های متفاوت و شواهد مختلفی را تجربه کنند. از دیدگاه جان دیویی معلم نقش قبلی خود را از دست داده و به عنوان یک دوست و رفیق یا رابط در کنار فراگیران قرار می‌گیرد و آنها را وادار به تفکر می‌کند. او حفظ کردن را توجیه نمی‌کند و همان‌طور که سقراط کودک برده را وادار به حل مسأله یا استنباط ریاضی می‌کند معلم جدید سعی می‌کند به دیگران بیاموزد خود حقیقت را کشف کنند تا این ملکه ذهن آنها شود و همیشه برای آنها باقی بماند.


معلم نقش فعالیت‌دهی دارد. او می‌خواهد از روش مناسب استعداد دانشور یا طلبه را بارور کند و به فعلیت برساند. او صرفاً نمی‌خواهد مطلب را تحویل یا ارائه دهد و لذا نقش تأثیر دارد و چیزی که در سنت ما وجود داشته بر خلاف چیزی است که امروزه می‌بینید. معلم باید راهی را برای شنونده باز کند که شنونده بتواند به سادگی به فعلیت برسد. همین‌طور ممکن است شاگرد حرف استاد را نپذیرد و معلم باید ظرفیت کافی برای مخالفت با دیدگاههای خود را داشته باشد. در کلاس درس هم باید برای شاگردان این اطمینان حاصل شده باشد که اگر مطلبی را بر خلاف نظر معلم یا کلاس ابراز داشتند و از آن حمایت کردند مشکلی برای آنان بوجود نمی‌آید و در بحث‌ همه شاگردان به صورت منطقی به ارائه نظر‌ها و دیدگاههای خود می‌پردازند و کسی به خاطر عقیده خود مورد ملامت قرار نمی‌گیرد و کم کم شاگردان به این سطح برسند که اگر در جمعی نظری مخالف آنها داشتند ابراز کنند و با دلیل از آن دفاع کنند. (صادقی، 1387)


واژه نقد در میان عموم مردم، دو معنای متداول دارد. نخست، به معنای نگرستین در نکات منفی و در نهایت، "رد کردن" آنها، و دیگر، غلبه یافتن در بحث ها و مجادلات کلامی. مراد از "تفکر نقادانه" هیچ یک از اینها نیست. مراد از تفکر نقادانه که بهتر است آن را تفکر سنجشگرانه بنامیم:
« قصد دائمی و پیوسته برای ارزیابی و بازنگری باورها، و بهبود استدلال های شخصی در نسبت با دلایل رقیب و داده-های جدید است. هدف تکنیک ها و ترفندهای ارایه شده در تفکر نقادانه، غلبه در بحث نیست؛ این فنون تنها وقتی سودمند خواهند بود که ما نخست، آنها را درباره خود بکار گیریم.» هدف اساسی در تفکر نقادانه روشن ساختن تعهدات ما در مقام یک متفکر؛ « خوش درخشیدن در اندیشیدن»؛ برای اندیشیدنی واقع بینانه ، روشن ، و مستدل است. هدف تفکر سنجشگرانه، بکارگیری روندی دقیق و ساختارمند در فهم و سنجش استدلال هاست.

سنجشگرانه اندیشی، همه افراد جامعه را به ریزبینی و دقت نظر در بررسی دلایل دعوت می کند و می کوشد از آنها افرادی فعال، منعطف و اثرگذار بسازد. اگر در جامعه ای تفکر نقادانه حاکم نباشد، به تدریج سکه های تقلبی جای سکه های واقعی را می گیرد و آن وقت، دیگر معیاری برای « قیمتی بودن» نظرات، و داوری درباره ی آنها وجود ندارد. تفکر نقادانه می خواهد سطح عقلانیت عمومی جامعه را در نسبت با ادعاهای کاذب، اخبار شبه علمی، تبلیغات عوام -فریبانه، ادعاهای بی دلیل، دلایل نامربوط و پیش فرض های مشکوک، بالا ببرد. در مقابل رویه ای که نقاداندیشی بدان دعوت می کند، دو دشمن دیرینه وجود دارد. نخست، خواندن و شنیدن منفعلانه،که بدون سبک سنگین کردن دلایل و ارزیابی شواهد، هر باوری را به حافظه می سپرد. نتیجه این رویه، داشتن ذهنی اسفنجی است، ذهنی که همه چیز را بدون غربالگری در خود جای می دهد. دومین رویه در مقابل تفکر نقادانه، رویه ی مخالفت صرف است، که در مواجهه با هر حرف تازه، که با باورهای قبلی شخص، در تعارض است، روندِ مخالفت در پیش می گیرد. این مهارت به دنبال رویه-ای است که از اولی فعال تر و از دومی بازتر باشد و بتواند در یک بی طرفیِ نسبی،-که لازمه سنجش عینی و بدون حُب و بُغض است،- به موضوع نزدیک شود.

فهرست مطالب

تبیین رویکرد تفکر انتقادی (معنا ، مبانی و )
2-1- مقدمه
2-1-2- معنا و مفهوم تفکر انتقادی
2-1-2-1- مرز تفکر انتقادی و شبه تفکر انتقادی
2-1-2-2-تفکر انتقادی به عنوان یک محصول یا فرایند
2-1-2-3- تلاش برای یافتن یک تعریف جامع
2-1-2-4- تفاوت رویکردتفکر انتقادی با انواع دیگر رویکردهای تفکر
2-1-3- مبانی تفکر انتقادی
2-1-3-1- مبانی فلسفی
2-1-3-1-1- اندیشه های دورۀ کلاسیک
2-1-3-1-2- اندیشه های دورۀ رنسانس
2-1-3-1-3- عصر روشن گری
2-1-3-1-4- اندیشه ها یمعاصر
•جان دیوئی، پدر تفکر انتقادی مدرن
•رابرت انیس و تفکر مسئولانه
•نظریه پردازان انتقادی(مکتب فرانکفورت)
•لیپمن و کاربری تفکر انتقادی در آموزش فلسفه به کودکان
-مبانی فلسفی برنامه فلسفه برای کودکان
1- مبانی هستی شناختی
2- مبانی انسان شناختی
3- مبانی معرفت شناختی
4- مبانی ارزش شناختی
2-1-3-2- مبانی روانشناختی
2-1-3-2-1- دیدگاه شناختی ژان پیاژه
2-1-3-2-2- دیدگاه ویگوتسکی
2-1-4- مؤلفه ها، ویژگی ها و رویکردها
2-1-4-1- مؤلفه های تفکر انتقادی
2-1-4-2- ضرورت توجه به هر دو مؤلفۀ تفکر انتقادی
2-1-4-3- مهارت ها و تمایلات در تفکر انتقادی
2-1-4-4- رویکردهای تفکر انتقادی
2-1-4-4-1- تفکر انتقادی به عنوان یک مهارت عام
2-1-4-4-2- تفکر انتقادی به عنوان یک مهارت در حوزۀ خاص
2-1-5- آموزش مبتنی بر تفکر انتقادی
2-1-5-1- تفکر انتقادی در آموزش و پرورش
2-1-5-2- چرا فقدان تفکر انتقادی؟
2-1-5-3-پرورش تفکر انتقادی
2-1-5-3-1- پرورش مهارت های تفکر انتقادی
2-1-5-3-2- آموزش مبتنی بر دیالوگ
2-1-5-3-3- بهره گیری از فنون طرح پرسش
2-1-5-3-4- یادگیری مبتنی بر همیاری
2-1-5-3-5- یادگیری بر مبنای حل مسأله
2-1-5-3-6- آموزش بر مبنای مورد کاوی
2-1-5-3-7- آموزش راهبردهای فراشناختی
2-1-5-3-8- پرورش تمایلات تفکر انتقادی
2-1-5-3-8-1- موانع تفکر انتقادی
2-1-5-3-8-2- باورهای معرفتی در تفکر انتقادی
2-1-5-3-9- مؤلفه های کلاس درس مبتنی بر تفکر انتقادی
2-1-6- سنجش تفکر انتقادی
2-1-6-1- شیوه های سنجش تفکر انتقادی
2-1-6-2- ابزارهای سنتی سنجش تفکر انتقادی
2-1-6-3- مسایل و مشکلات سنجش تفکر انتقادی


يشينه تحقيقاتي
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی


"

مطالب دیگر:
📂پاورپوینت آماده مهندسي ارزش چيست و چگونه در يك پروژه اجرا مي شود📂پاورپوینت آماده احتمالات و کاربرد آن در مهندسی نگهداری و تعمیرات📂پاورپوینت آماده جزوه برنامه ريزي و کنترل پروژه📂پاورپوینت آماده بررسی زير ساخت هاي تجارت الکترونيک📂پاورپوینت آماده کارمندیابی و شیوه ها و معيار هاي انتخاب📂پاورپوینت آماده بررسی و معرفي ستاد هماهنگي امور ايمني و آتش نشاني كشور📂پاورپوینت آماده جزوه درس انسان – طبيعت معماري📂پاورپوینت آماده بررسی آمار و احتمالات مهندسي بسیار جامع📂پاورپوینت آماده بررسی جامع معماری و بنای مسجد جامع بروجرد📂پاورپوینت آماده بررسی تاریخچه و پارامترهای الگوریتم آنیلینگ Simulated annealing📂پاورپوینت آماده بررسی مفهوم پیچیدگی الگوریتم ها و انواع روش های مکانیابی تسهیلات در مدیریت لجست📂پاورپوینت آماده بررسی حل مسائل مکانیابی Multifacility location problems به همراه مثال📂پاورپوینت آماده بررسی سوخت های فسیلی و بکارگیری سوخت های جايگزين در حمل‌ونقل📂پاورپوینت آماده بررسی سيستمهاي سامانه هاي هوشمند ITS بسیار جامع Intelligent Transportat📂پاورپوینت آماده پروژه درس برنامه ریزی حمل و نقل سیستمهای حمل و نقل هوشمند📂پاورپوینت آماده بررسی جنبه های مختلف حمل و نقل عمومي📂پاورپوینت آماده بررسي مدل‌ها و نرم‌افزارهاي شبيه‌سازي الماني ترافيك و بررسي نرم‌افزار Synchro St📂پاورپوینت آماده بررسی تاریخچه و بخش های مختلف حمل و نقل ریلی و برنامه ريزي حرکت قطار ها📂پاورپوینت آماده بررسی اجمالی سیستم های حمل و نقل درون کارگاهی📂پاورپوینت آماده بررسی نقش و جایگاه انرژی در حمل و نقل📂پاورپوینت آماده بررسی بخش ها و اجزای مختلف فرآیند حمل و نقل کارخانه ای📂پاورپوینت آماده انواع سيستم هاي توليد و نقطه سر به سر و بررسي يک نمونه کاربردي📂پاورپوینت آماده بررسی تاریخچه و ساخت گیتار و سنتور📂پاورپوینت آماده آبنما – بررسی انواع آبنما و اجزای آنها📂پاورپوینت آماده بررسی Access Point و شبکه هاي بي سيم