پرسشنامه مقابله با فشار روانی اندلر و پارکر 48 سوالی فرم بزرگسالان

پرسشنامه مقابله با فشار روانی اندلر و پارکر 48 سوالی فرم بزرگسالان
پرسشنامه مقابله با فشار روانی اندلر و پارکر 48 سوالی فرم بزرگسالان|42081552|zaranetwork

دانلود پرسشنامه مقابله با فشار روانی و سبکهای مقابله با استرس اندلر و پارکر 48 سوالی فرم بزرگسالان با روایی و پایایی و بررسی ابعاد آن


مشخصات فایل
تعداد صفحات7حجم136/845 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
تفسیر پرسشنامه‌ی مقابله با فشار روانی

در اين تحقيق نيز جهت بررسي و جمع آوري اطلاعات پيرامون سبك هاي مقابله با فشار رواني از پرسشنامه مقابله با فشار رواني اندلر و پاركر استفاده شد. اين آزمون يك ابزار اندازه گيري مداد و كاغذي خود گزارشي است كه توسط دو دانشمند فوق در سال 1990 تهيه شده است. اين آزمون در ايران براي اولين بار توسط اكبرزاده ترجمه، هنجاريابي و براي بررسي سبك هاي مقابله با فشار رواني در تهران در دهه71-63 بکار گرفته شده است.

اين آزمون شامل 48 مقوله (عبارت) می‌باشد كه پاسخ‌هاي هر مقوله به روش ليكرت از هيچ(1) تا خيلي زياد(5) مشخص شده است. آزمون مقابله با فشار رواني همانطور كه قبلاً اشاره شد، سه زمينه اصلي رفتارهاي مقابله‌اي را در بر مي‌گيرد كه عبارتند از: مقابله مسأله‌مدارانه يا برخورد فعال با مسأله در جهت مديريت و حل آن، مقابله هيجان‌مدارانه يا متمركز بر پا سخ هاي هيجاني به مسأله و مقابله اجتنابي يا فرار ازمسأله كه به دو شكل روي آوردن به اجتماع و فرد ديگر و با رو يآوردن و درگير شدن در يك فعاليت تازه بروز مي‌نمايد. پرسشنامه مورد نظر داراي دو فرم بزرگسالان و نوجوانان می‌باشد كه در اين تحقيق از فرم بزرگسالان استفاده شده است.


كل سوالات آزمون بر مبناي سه نوع رفتار مقابله‌اي فوق به سه دسته تقسيم مي‌شود:
الف) 16 ماده يا عبارت رفتارهاي مسأله‌مداري را مي‌سنجد و با حرف مخفف T نشان داده مي‌شود.
ب) 16 ماده يا عبارت رفتارهاي هيجان‌مداري را مي‌سنجد و با حرف مخفف E نشان داده مي‌شود.
ج) 16 ماده يا عبارت رفتارهاي اجتنابي را مي‌سنجد كه با حرف مخفف A نشان داده مي‌شود.


رفتارهاي اجتنابي داراي دو خرده مقياس می‌باشد كه 8 عبارت، روي آوردن به كارها و فعاليت هاي ديگر را بررسي مي‌كند كه با حرف D مشخص مي‌شوند و 8 عبارت ديگر، روي آوردن به اجتماع را بررسي مي‌كند که با حرف S معین می‌شود (اندلر و پارکر،1990)

روایی و پایایی پرسشنامه مقابله با فشار روانی بزرگسالان اندلر و پارکر

پایایی: ضریب آلفای کرونباخ سه زیر مقیاس اصلی آزمون (مقابله ی مسأله‌مدار، هیجان‌مدار و اجتنابی)، در نمونه‌های مختلف از جمله : نوجوانان، دانشجویان و بزرگسالان بالای 80 ٪ گزارش شده است (اندلر و پارکر، 1990 ).ضریب آلفای دو بعد زیر مقیاس مقابله اجتنابی (سرگرمی اجتماعی و توجه گردانی) نیز در نمونه‌های یاد شده بین 72٪ تا 84 ٪ بوده است. همچنین ضریب پایایی حاصل از روش بازآزمایی زیر مقیاس‌ها در فاصله ی 6 هفته بین 51 ٪ تا 73 ٪ گزارش شده است. در ایران نیز شکری و همکاران (1384 ) ضریب آلفای زیر مقیاس مقابله ی مسأله‌مدار را 75٪، و زیر مقیاس مقابله ی هیجان‌مدار را 82 ٪ و زیر مقیاس مقابله اجتنابی را 73 ٪ گزارش کرده‌اند.


اعتبار : اعتبار سازه عبارات زیر مقیاس‌های آزمون از طریق محاسبه ی همبستگی هر یک از عبارات با کل عبارات زیر مقیاس مورد نظر اثبات شد. میزان همبستگی مشاهده شده بدین شرح است : مقابله مسأله‌مدار = 48 ٪، مقابله هیجان‌مدار=41 ٪، مقابله اجتنابی = 45 ٪ (اندلر و پارکر،1990).
دومین بخش پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه سبک های مقابله ای است که در سه سبک مقابله مسئله‌مدار، هیجان‌مدار و اجتناب‌مدار سنجیده شده است.

جدول (3-2) آزمون آلفاي كرونباخ بر روی سبک های مقابله ای و ابعاد آن

متغیر تعداد گویه ضريب آلفا كرونباخ
سبک های مقابله ای (کلی) 48 77٪
مقابله مسئله‌مدار 16 78٪
مقابله هیجان‌مدار 16 82٪
مقابله اجتناب‌مدار 16 76٪

با توجه به جدول (3-2) ضریب آلفاي كرونباخ براي متغیر سبک های مقابله ای در کل که مقدار آن 77٪ است نشان دهنده این امر است که پایایی گویه های این متغیر در حد بالایی است. پایایی مقابله مسئله‌مدار، هیجان‌مدار و اجتناب‌مدار نیز به طور جداگانه بیش از 7٪ شده و در حد بسیار خوبی است


"

مطالب دیگر:
🔗بررسی زندگي نامه ابوريحان بيروني و نگاهی به اعیاد باستان ایران🔗نگاهی به آب و آلودگی ها و .. آن و آب معدنی و شرکت آب معدنی🔗نگاهی به زندان و سیستم های مختلف و اداره آن🔗نگاهی به شكنجه در كنوانسيون 1984 سازمان ملل متحد🔗بررسی قاره اروپا و جغرافیا و اقتصاد و ... آن🔗ارزیابی گاوهای نر و محصولات آنها🔗ارزيابي نظريه معرفت شناختي «پوزيتيويسم»🔗بررسی آرسنیک و کاربرد، نحوه جذب و خطرات آن🔗شرح روش انجام ارزيابي عملكرد كاركنان و معیارها و اهداف و .. آن🔗ارزیابی فعالیت های یونیسف در بم و زرند در ارتباط با مراکز دوستدار کودک🔗ارزيابي سهام عادي (common stock valuation)🔗بررسی ارزن و طبقبه بندی آن و مروری بر غلات و انواع و ارزش غذایی و رشد آن🔗بررسی ارشمیدس و رساله و کارهای او🔗نگاهی به آزادي فردي و حدود آن در حكومت اسلامي🔗بررسی گل شمعدانی و گونه ها و پرورش آن🔗بررسی كاربرد ليزد در اسپكتروسكوپي🔗مختصری بر گفتار درمانی، درمان روانکاوانه، درمان شناختی رفتاری و گروه درمانی🔗نگاهی به خط توليد كارخانه كاشي صبا و ابزار و تجهیزات آن🔗بررسی مفهوم گشتاور نیرو و قانون گشتاورها🔗بررسی شرکت مکاترونیک ژاو🔗گونه شناسی و گاهنگاری نسبی ظروف عصر آهن بخش پیش از تاریخ موزه ملی ایران باستان🔗بررسی گل سرخ گل محمدی و تاریخچه و پرورش آن و مروری بر صنعت گلابگیری🔗نگاهی به مقوله ازدواج و سن ازدواج و مشکلات و سختی های آن🔗بررسی گوگن و زندگی و هنر و تکنیک او🔗بررسی گشتاور نیرو و محاسبه آن و نگاهی به نیروی اصطکاک و فنر و انواع آنها