پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه ها

پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه ها
پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه ها|42079994|zaranetwork

پروپوزال پایان نامه پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه ها با موضوع بررسی فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی شهرشیراز بر اساس الگوی بوکویتز و ویلیامز می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات44حجم180/456 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

امروزه مدیریت دانش به عنوان ابزاری مدیریتی برای بهره گیری از دارایی های دانشی سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بسیاری از سازمان ها به پیاده سازی و اجرای آن مبادرت کرده اند. در همین راستا، کتابخانه های دانشگاهی با توجه به ماهیت اطلاعاتی و دانشی خود توجه ویژه ای را در این زمینه می طلبند.

کتابخانه‌های دانشگاهی، قلب تپنده‌ی آموزش و پژوهش در دانشگاه‌ها محسوب می‌شوند که به خیل عظیمی از دانشجویان و اساتید خدمت رسانی می‌کنند. این سازمان‌ها سرشار از اطلاعات و دانشی هستند که در قفسه‌ها، پایگاه‌های اطلاعاتی، فرایندهای کاری، و به خصوص در ذهن کارکنان آن، جای دارد. با توجه به اهمیتی که این اطلاعات و دانش در تأمین نیازهای اطلاعاتی کاربران دارند، لذا، اگر به درستی مدیریت نشوند و بهره گیری مناسبی از آن صورت نپذیرد، رضایت مندی کاربر، که هدفی غایی در کتابخانه محسوب می‌شود، محقق نخواهد شد و این دانش بالقوه، به فعلیتی در خور نخواهد انجامید.

بهره مندی از مدیریت دانش به عنوان فرایندی برای تشخیص، به کار گیری، یادگیری، تسهیم، ارزیابی، تثبیت و استفاده‌ی بهینه از دانش، مسلماً، راهکاری اساسی برای آنان در حفظ و ارتقاء کارایی و اثر بخشی کتابخانه و نیز مواجهه با نیازهای اطلاعاتی در حال رشد و تغییر کاربران، محسوب می‌شود.لذا، این تحقیق بر آن است تا ضمن ارزیابی میزان فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز که نقش ویژه‌ای را در حوزه‌ی آموزش و پژوهش سازمان های مادر (دانشگاه ها) ایفا می‌کنند، مشخص کند که: این کتابخانه‌ها تا چه اندازه در این مسیر گام برداشته و امکانات لازم را جهت پیاده سازی و بهره مندی از آن مد نظر فرار داده و به کار برده‌اند و هم چنین مشخص کند که سطح فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش در این کتابخانه‌ها به چه میزان است.

فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه
1-1. بیان مسئله 5
1-2. اهمیت پژوهش 6
1-3. اهداف پژوهش 10

روش شناسی تحقیق
3-1. مقدمه 48
3-2. روش پژوهش 48
3-3. جامعه‌ی آماری 48
3-4. ابزار پژوهش 49
3-5. روایی پرسشنامه 50
3-6. پایایی پرسشنامه 50
3-7. نحوه‌ی اجرای پرسشنامه و جمع آوری داده‌ها 51
3-8. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 52


فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی"

مطالب دیگر:
ادبیات نظری و پیشینه تجربی اخلاق کاربررسی انواع اخلاق در سازمانها و عوامل موثر بر رعایت اخلاق کاریاخلاق کار در ایران و ضرورت پرداختن به آنبررسی ابعاد اخلاق کاری و اهمیت آنمبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش فرهنگی 39 صفحهچارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش فرهنگیادبیات نظری و پیشینه تجربی هوش فرهنگیفصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هوش فرهنگیتقویت هوش فرهنگی و ارائه مدل های مختلف برای آنماهیت هوش و هوش فرهنگی و بررسی تعاریف اندیشمندان از آنمبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض سازمانی 62 صفحهچارچوب نظری و پیشینه پژوهش تعارض سازمانیفصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری تعارض سازمانیادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانیچارچوب نظری و پیشینه پژوهش رفتار شهروندی سازمانیفصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری رفتار شهروندی سازمانی 67 صفحهادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانیرویکردهای اصلی رفتار شهروندی سازمانی و عوامل تاثیرگذار بر آندیدگاه های صاحب نظران در مفهوم رفتار شهروندی سازمانینتایج و اثرات فردی و سازمانی رفتار شهروندی سازمانیفصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری خلاقیت سازمانی 64 صفحهادبیات نظری و پیشینه تجربی خلاقیت سازمانیمولفه ها و مدل های فرآیند خلاقیت با تاکید بر خلاقیت در سازمانتبیین مفهوم خلاقیت سازمانی و بررسی عوامل و موانع آن در سازمان هامبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی و مدل های آن 66 صفحه