پرسشنامه مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا CCTST 199

پرسشنامه مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا CCTST 199
پرسشنامه مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا CCTST 199|41013259|zaranetwork

این پرسشنامه حاوی 34 سئوال چندگزینهای :(CCTST-B) با یك پاسخ صحیح در پنج حوزه ی مهارت های تفكر انتقادی شامل ارزشیابی، استنباط، تحلیل، استدلال قیاسی و استدلال استقرایی است.

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)

تعداد گویه ها:

34

تعداد مولفه:

مولفه دارد (ذکر شده در معرفی پرسشنامه)

روایی و پایایی:

دارد (داخلی و خارجی)

نحوه نمره گذاری:

دارد

منبع:

دارد (به شیوهAPA)

نوع فایل:

WORDو قابل ویرایش


مطالب دیگر:
دانلود پاورپوینت افسردگيدانلود پاورپوینت اصول و مبانی کارآفرینیدانلود پاورپوینت اصول مشترک و ویژگی های عمومی پیامبراندانلود پاورپوینت اسكوليوزپاورپوینت لیست های پیوندیدانلود پاورپوینت استفاده ازآنالو در آموزش شیمیدانلود پاورپوینت اتصال سری مقاومت های اهمیدانلود پاورپوینت CBC وABG نمونه گیری وتفسیردانلود پاورپوینت AFMدانلود پاورپوینت کيفيت انرژي الکتريکي و يا کيفيت قدرتدانلود پاورپوینت کنترل عمق بيهوشي با استفاده از روش MPCدانلود پاورپوینت کنترل بهداشتی استخرهای شنادانلود پاورپوینت گشتاور و اهرمهادانلود پاورپوینت گزارش عملکرد معاونت بهداشت آذر سال 91دانلود پاورپوینت کارگاه مقدماتی روش تحقیقدانلود پاورپوینت تعيين کننده هاي اجتماعي سلامتدانلود پاورپوینت تصمیمات استراتژیک نامنظمدانلود پاورپوینت تجزيه و تحليل مهارتهاي بسكتبالدانلود پاورپوینت تجزيه نمونه آلودگيهادانلود پاورپوینت تکنولوژی و طرح ریزی شغلدانلود پاورپوینت تک یاخته های خونی و بافتی انساندانلود پاورپوینت بيوتكنيك تكثير و پرورش ماهيان دريايي جنوب ايراندانلود پاورپوینت بیماریهای دهان و دندان(کنترل و پیشگیری)دانلود پاورپوینت بیماری های مدیریتدانلود پاورپوینت بنچ مارکینگ(Benchmarking)