پرسشنامه ارزیابی مهارت استراتژیک در تفکر

پرسشنامه ارزیابی مهارت استراتژیک در تفکر
پرسشنامه ارزیابی مهارت استراتژیک در تفکر|41012571|zaranetworkدریافت پکیجپرسشنامه ارزیابی مهارت استراتژیک درتفکر(شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)

از ۲۰ گویه تشکیل شده است که به منظور ارزیابی مهارت استراتژیک در تفکر فرد بکار می رود.

نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «هیچ»، «به ندرت»، «بعضی اوقات»، «اغلب» و «همیشه» به ترتیب امتیازات ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ در نظر گرفته می شود.

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­ گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

روایی و پایایی این پرسشنامه ذکر شده است.


مطالب دیگر:
🔥تحقیق آشنايي با حسابداري🔥تحقیق حسابداری صنعتی آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه🔥تحقیق علم اقتصاد🔥تحقیق استراتژیهای بازاریابی🔥تحقیق تعریف سرمایه🔥تحقیق تعريف دقيق سيستم حسابداري🔥تحقیق استهلاک از نگاه حسابداری🔥تحقیق تعریف پول🔥تحقیق درآمد عملياتي🔥تحقیق تعاریف استهلاک🔥تحقیق تحليلي بر شرکت گسترش صنايع انرژي آذراب🔥تحقیق تحلیل مالی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد🔥تحقیق صورت‌ جريان‌ وجوه نقد🔥تحقیق ارزيابي كارآيي بازار رهن ايران🔥تحقیق تحلیل سیستم در حسابداری🔥تحقیق تحليل راهبردي هزينه پارادايم كليديِ مديريت هزينه در زنجيرة عرضة ايران🔥تحقیق ارزیابی ریسك سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار🔥تحقیق بررسی ارز🔥تحقیق آيين نامه مالی و معاملاتی🔥تحقیق تحلیل بنیادی و معرفی شرکت کالسیمین🔥تحقیق تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی اصفهان🔥تحقیق تحلیل بنیادی شرکت الکتریک خودرو شرق🔥تحقیق تحلیل بنیادی پتروشیمی آبادان🔥تحقیق تجارت سهام در طول زمان (در تمام ساعات) رشد آتي بازارهاي جهاني الكترونيكي🔥تحقیق تجارت الکترونیکی در جهان امروز