ترجمه مقاله تحقیقات در استراتژی سیستم كنترل تعلیق فعال براساس مدل با پارامتر های سیستم هیدرولیك

ترجمه مقاله تحقیقات در استراتژی سیستم كنترل تعلیق فعال براساس مدل با پارامتر های سیستم هیدرولیك
ترجمه مقاله تحقیقات در استراتژی سیستم كنترل تعلیق فعال براساس مدل با پارامتر های سیستم هیدرولیك|41012093|zaranetwork

تحقیقات در استراتژی سیستم كنترل تعلیق فعال براساس مدل با پارامتر های سیستم هیدرولیك - 2013

Research on Active Suspension Control Strategy Based on The Model With Parameters of Hydraulic System - 2013 IEEE

چكیده :
عیب تعلیق فعال با دقت پایین باعث شده است كه از حركت محرك به سمت جلو مشكلاتی به وجود آمده و همچنین تجزیه و تحلیل داده های تعلیق وجود دارد . از جمله پارامتر های سیستم تعلیق از طریق ساخت مدل تعلیق فعال در سیستم هیدرولیك است . ضریب ماتریس وزن شتاب بدنه خودرو و انحراف تعلیق و جابجایی تایر از طریق تجزیه و تحلیل كنترل LQg و تعلیق استراتژی كنترل LQg آورده شده است . نتیجه گیری این است كه تعلیق فعال كنترل بیشتری بر ثبات و راحتی نسبت به تعلیق فعال داشته و PID شبیه سازی شده و تعلیق فعال و غیر فعال PID شبیه سازی شده و تعلیق فعال و غیر فعال PID با هم مقایسه شده اند . عملکرد خروجی نیروی کنترل LQg بهتر از کنترل PID بوده است که می تواند از نیروی دریافت کننده سیگنال باشد.
کلمات کلیدی : تعلیق فعال مدل سیستم هیدرولیک معادله واحد کنترلLQg شبیه سازی
1 – مقدمه :
تعلیق فعال بین فضای بدون فنر و معلق سازی براساس تعلیق منفعل می باشد . تعلیق واقعی خودرو می تواند از طریق اندازه گیری سیگنال سنسور شتاب و سنسور جابجایی به دست آید . خروجی محرک با تعیین استراتژی و کنترل آن می تواند اطمینانی از عملکرد فرمان ترمز و شتاب را به وجود بیاورد . بیشترین پژوهش ها رابط بین نیرو محرکه و جابجایی محرکه را در نظر نگرفته اند . مدل بدون سیستم هیدرولیک دقتی ندارد . نقص ناشی از این رو نتایج عملی متفاوتی را در کنترل نشان می دهد . در نهایت شبیه سازی عملی کاهش را نشان می دهد . هسته تعلیق فعال استراتژی کنترل است . در حالیکه تحقیقات کشور ها هنوز در مرحله بهینه سازی استراتژی کنترل و پژوهش های تئوری است . حالت کنترل اصلی در تعلیق فعال نتیجه کنترل PID و کنترل فازی و کنترل شبکه عصبی و کنترل هوک می باشد .
کنترل PID و کنترل هوک مدل های کنترل نماینده هستند . آنها مقدار قابل توجهی زمان را برای تنظیمات PID نیاز داشته در حالیکه کنترل هوک همیشه محافظه استحکام تنظیم شده دارد . سه شاخص ارزیابی شتاب شامل بدنه خودرو انحراف تعلیق و تایر مورد توجه در کنترل LQg بوده و تضمین ثبات کنترل در شرایط مختلف کاری مورد توجه است . مدل براساس کنترل LQg ساخته شده است . که نتیجه آن سیستم هیدرولیک می باشد . و نتیجه مطلوب می تواند از طریق تایید ماتریس وزن متناظر با توجه به هدف کنترل مطلوب به دست آید .
2 – مدل تعلیق فعال :
تعلیق فعال شامل تقویت کننده و آهنربای الکتریکی شیر کشویی هیدرولیک و منبع هیدرولیک است . سیستم تعلیق در خودروی چهار چرخ برای این تحقیق مناسب در نظر گرفته شده است . که در آن بدنه ماشین به عنوان یک جسم صلب بوده و تایر ها به عنوان معادل های تعلیق می باشد . مدل فیزیکی در شکل 1 نشان داده شده است .
الف – مدل ورودی جاده
مدل ورودی جاده در تعلیق بسیار مهم است . جاده در این مقاله به صورت طبیعی براساس مدل زیر شرح داده شده است .

معادله1
که در آن X و مشتق X برای سرعت و جابجایی در جاده بوده و F0 وg0 وω(t) محدوده فرکانس پایین و ضریب زبری جاده و وضعیت جاده به طور جداگانه است .


مطالب دیگر:
🔑پکیج 3 پاورپوینت کاربردی در حوزه آسیب شناسی روانی، اجتماعی و اختلالات یادگیری (690 اسلاید جامع)!!!🔑طرح کارآفرینی درباره کشت صیفی جات و سبزی جات 🔑طرح کارآفرینی درباره کشت و صنعت گیاهان دارویی متین🔑طرح کارآفرینی درباره كارگاه تزئينات چيني بلور و كاشي🔑طرح کسب و کار و کارآفرینی كافي نت🔑طرح کارآفرینی درباره گالري هنر شرق 🔑طرح کارآفرینی درباره مائ العشير🔑طرح کسب و کار و کارآفرینی درباره نانو🔑طرح کارآفرینی درباره نصب جالیوانی در اماکن عمومی 🔑طرح کسب و کار و کارآفرینی درباره نورافكن 🔑طرح کارآفرینی و پروژه درباره کارگاه خیاطی 🔑طرح کارآفرینی و پروژه درباره شرکت فرآورده های لبنی مفید🔑تحقیق درباره کارآفرینی و توسعه🔑تحقیق درباره اثر آنتی اكسیدان های عسل🔑تحقیق درباره کارآفرینی و شغل🔑طرح کارآفرینی درباره تولید اسکاج🔑طرح کارآفرینی درباره تاسیس کارگاه خدمات عمومی 🔑تحقیق درباره اثر تبلیغات در اسنک چی توز🔑طرح کارآفرینی درباره پرورش قارچ 🔑تحقیق درباره اثرات زيانبار خاك🔑گزارش کار درباره کارگاه مخابرات نوری🔑تحقیق درباره احاديث خمس و زكات🔑تحقیق درباره احاديث شجاعت🔑تحقیق درباره احادیث🔑تحقیق درباره احداث باغ زیتون