بررسی تنوع ژنتیكی توده‌های بومی خلر با استفاده از نشانگر مولکولی

بررسی تنوع ژنتیكی توده‌های بومی خلر با استفاده از نشانگر مولکولی
بررسی تنوع ژنتیكی توده‌های بومی خلر با استفاده از نشانگر مولکولی|41010339|zaranetworkچكیده:

آگاهی از میزان تنوع ژنتیكی ذخایر توارثی گونه‌های گیاهی در برنامه‌های اصلاح نباتی از اهمیت خاصی برخوردار است. به منظور بررسی تنوع ژنتیك خلر (L. Lathyrus sativus)، 14 توده بومی كه از نواحی مختلف ایران جمع آوری شده بودند، با استفاده از 15 آغازگرتصادفی RAPD مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که از میان 15 آغازگر بكار رفته 10 آغازگر چندشكلی نشان دادند و 56 باند چندشكل در ارقام مورد مطالعه مشاهده شد. میانگین درصد چندشکلی در این آغازگرها 9/73% برآورد گردید. روابط ژنتیكی بین ارقام خلر مورد مطالعه با محاسبه ضرایب تشابه جاکارد و تجزیه خوشه‌ای بر اساس روش UPGMA مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین تشابه در بین توده‌های جعفر‌آباد و سرچهان با ضریب تشابه 66% و كمترین تشابه بین توده­های خرم‌آباد 2 و 7 با ضریب تشابه 3% مشاهده شد.

مقدمه

خلر با نام علمی L. Lathyrus sativus متعلق به خانواده بقولات (نیامداران) و طایفه Vicieae می‌باشد. تمامی گونه‌های جنس Lathyrus دارای 2n=2x=14 كروموزوم با تعداد كروموزوم پایهn=x=7 می‌باشند (1). خلر به لحاظ دارابودن ارزش غذایی زیاد بویژه محتوای پروتئین بالا در دانه (34-18 درصد) و در برگهای بالغ (17 درصد) و نیز محتوای لایسین بالا گیاهی شناخته شده است (3). تنوع بالای درون جوامع توده‌ها یا ارقام بومی موجب انعطاف ‌پذیر بودن و سازگار شدن آنها به شرایط نامساعد محیطی گردیده است.


مطالب دیگر:
📜دانلود مدیریت آموزشگاه آرایش📜دانلود مدیریت ارتباط با مشتری📜دانلود مدیریت اسلامی📜دانلود مدیریت بازار موفق 30 ص📜دانلود مدیریت بحران 64ص📜دانلود مدیریت توسعه📜دانلود مدیریت حافظه📜دانلود مدیریت زنجیره تأمین «SCM » 45 ص📜دانلود مدیریت زنجیره تامین 55 ص.Doc📜دانلود مدیریت سازمان📜دانلود مدیریت سیستم📜حل التمرین کتاب فیزیک هالیدی📜دانلود مدیریت منابع انسانی 1📜دانلود مدیریت منابع انسانی در بیماریهای مدیریت📜دانلود مدیریت و اقتصاد گاوداری📜دانلود مدیریت و اقتصاد📜دانلود مدیریت و برنامه ریزی📜دانلود مدیریت و سرپرستی در واحد های صنعتی📜دانلود مدیریت پیامبر اعظم📜دانلود مدیریت کیفیت📜دانلود مركز اطلاعات و مدارك علمی ایران 13 ص📜دانلود مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساخت 26 ص.DOC📜دانلود مستند سازی 31 اسلاید📜دانلود معماری سازمانی 13 ص📜دانلود معماری ‏سیستم ‏توزیعی مدیریت ‏اطلاعات ‏بیمارستانی 28 ص