بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه 1352

بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه 1352
بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه 1352|41009675|zaranetwork

رئوس مسائلی كه در تحقیق حاضر مورد بحث قرار خواهند گرفت عبارتند از:

بخش اول: نكات مثبت

1 - الهام گرفتن از اندیشه های جدید و تقویت نسبی انسانی مجازات

2 - رفع بعضی نواقص قانون 1304

بخش دوم - نقاط ضعف:

1 - اشكالات انشائی و لغوی

2 - ایرادات كلی و اصولی

3 - موارد ابهام

نتیجه كلی

بخش اول - نكات مثبت

بخش دوم - نقاط ضعف

بند اول - ایرادات عبارتی و لغوی

بند دوم - ایرادات كلی و اصولی

5 - در تكرار جرم

بند سوم - موارد ابهام لایحه

1 - مجازاتهای اصلی - تبعی- تكمیلی

ثانیاص - جزای نقدی ( غرامت) - در این باب سه نكته قابل تذكر است:

نتیجه كلی

منابع:


مطالب دیگر:
🔑پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافكوایست برای معلمان 🔑پرسشنامه سازمان نو آورانه🔑پرسشنامه سبك مسأله گشایی🔑پرسشنامه سبک های شناختی🔑مقیاس کنترل درونی راتر🔑پرسشنامه سازگاری بل🔑پرسشنامه صمیمیت – کناره جویی اریکسون🔑پرسشنامه انعطاف پذیری خانوادگی – فرم کوتاه🔑سنجش مهارت های کنترل خشم🔑پرسشنامه دین داری🔑پرسشنامه سخت کوشی🔑مقیاس اتیسم­ بهر بزرگسال- نسخه پارسی، برای استفاده پژوهشی🔑پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-R – فرم بلند🔑پرسشنامه همام🔑پرسشنامه سبک رهبری (سازمان)🔑پرسشنامه سبک زندگی (LSQ)🔑پرسشنامه سبک مدیریت – حسنی🔑پرسشنامه سبک های یادگیری وارک (VARK)🔑پرسشنامه سبکهای مقابله ای لازاروس🔑آشنایی با پروتکل DNS🔑آشنایی با پروتکل های SLIP و PPP🔑آشنایی با پروتكل FTP🔑آشنائی با پروتكل HTTP🔑آشنایی با روتر🔑آشنایی با کارت شبکه