ترجمه مقاله فاز سوم مقایسه ویت اسپن، یک تومور خود مشتق شده از شوک حرارتی پروتئین gp 96 مربوط به پپتید واکسن پیچیده با انتخاب کردن یک درمان برای مرحله

ترجمه مقاله فاز سوم مقایسه ویت اسپن، یک تومور خود مشتق شده از شوک حرارتی پروتئین gp 96 مربوط به پپتید واکسن پیچیده با انتخاب کردن یک درمان برای مرحله
ترجمه مقاله فاز سوم مقایسه ویت اسپن، یک تومور خود مشتق شده از شوک حرارتی پروتئین gp 96 مربوط به پپتید واکسن پیچیده با انتخاب کردن یک درمان برای مرحله|41003152|zaranetwork

فاز سوم مقایسه ویت اسپن، یک تومور خود مشتق شده از شوک حرارتی پروتئین gp 96 مربوط به پپتید واکسن پیچیده با انتخاب کردن یک درمان برای مرحله چهارم تومور سیاه رنگ قشر عمیق پوست توسط پزشکان: مطالعه گروهی c-100-21

خلاصه

هدف ارزیابی کردن فعالیت آنتی تومور ویت اسپن (تومور خود مشتق شده و به دست آمده از شوک حرارتی پروتئین و پپتیدهای پیچیده gp 96) به وسیله تعیین کردن این که آیا بیماران در مرحله چهارم تومور سیاه رنگ قشر عمیق پوست با استفاده از ویت اسپن مورد آزمایش قرار گرفته برای نجات دادن طولانی مدت بیماران در مقایسه با بیماران درمان شده با توجه به انتخاب پزشکان تفاوتی دارند.

بیماران و روش بیماران (N=322) به صورت تصادفی به صورت 2:1 برای دست یافتن و رسیدن به ویت اسپن یا انتخاب پزشک (PC) در مورد درمان حاوی یک یا بیش از یک روش زیر انتخاب شده بود: داکاربازین، تموزولومید، اینترلوکین – 2، یا قطع کردن کامل تومور. این آزمایش باز شدنی در 71 مرکز در سرتاسر دنیا صورت گرفته بود. بیماران در زمینه ایمنی و سلامت جانی کامل نشان داده شده بودند.

نتایج درمان با ویت اسپن عاری از هر گونه سمیت معنادار و مشخصی بود. بیماران به صورت تصادفی ویت اسپن را از طریق بازو با تزریق های متغیری دریافت می کردند (محدوده 0 تا 87 با مقدار متوسط 6) که به دلیل ماهیت درمان ویت اسپن مشتق شده از خود بود. توجه کردن به آنالیز درمانی نشان می دهد که کل افراد نجات یافته از ویت اسپن بازویی از نظر آماری غیر قابل تشخیص نسبت به PC هستند. به صورت نمایشی آنالیزهای موجود نشان می دهد که بیماران در تحت مرحله های M1a و M2a دریافت کننده تعداد زیادی از واکسن ها در طول عمرشان در مقایسه با درمان های کمتر دریافت شده هستند. چنین تفاوت هایی برای تحت مرحله M1c و بیماران این گروه نشان داده نشده است.

نتیجه گیری- این نتایج پایدار و سازگار با مکانیسم مربوط به ایمن سازی فعالیت ویت اسپن می باشد که نشان دهنده فعالیت های بالینی بعد از ارائه کردن واکسن می باشد.نتایج پیشنهاد می دهد که بیماران مبتلا به بیماری M1a و M1b قادر به دریافت کردن 10 یا تعداد بیشتری دوز از ویت اسپن در مقایسه با جمعیت نماینده و کاندید برای تایید کردن مطالعه هستند.


مطالب دیگر:
🔍بررسی حقوق میراث فرهنگی ایران و بین الملل🔍بررسی روش های حمل کالا در تجارت بین الملل🔍بررسی دولت دینی یا دین دولتی🔍بررسی راهکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی🔍بررسی راهكار كاهش جرایم تجاوز به عنف🔍بررسی راهكار كاهش جرائم مزاحمت خیابانی🔍بررسی روابط ایران و سوریه🔍بررسی روابط مالی زن و شوهر🔍بررسی زنا کامل🔍بررسی سقط قانونی و غیر قانونی در حقوق ایران🔍بررسی سیستم عدم تمرکز در حقوق اداری🔍بررسی سیاست های راهبردی ایران در قبال تحریم ها🔍بررسی شرایط و کیفیت قصاص عضو🔍بررسی شروع به جرم🔍بررسی طلاق بر اثر بیماری زوجین🔍بررسی عقود مشارکتی🔍بررسی علل رشد طلاق در جامعه ایران🔍بررسی عنصر مادی جرم در حقوق جزا🔍تحقیق مبارزه با مواد مخدر🔍بررسی فقر و تاثیر آن بر ارتکاب جرائم منافب عفت🔍بررسی قاعده ضمان غرور و تطبیق آن با حقوق انگلیس🔍بررسی قتل خطای محض و پرداخت دیه🔍بررسی قتل و انواع آن🔍بررسی قواعد حاکم بر سرمایه گذاری خارجی🔍بررسی کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی