دانلود تحقیق اثر شلاقی در زنجیره تامین

دانلود تحقیق اثر شلاقی در زنجیره تامین
دانلود تحقیق اثر شلاقی در زنجیره تامین|40275303|zaranetwork

اكثر تعاریفی كه از زنجیره عرض ارائه میشود به نوعی به ساختار خطی زنجیره عرضه اشاره می كنند . واضح ترین مشخصه این ساختار جریان وارده از سمت اعضا بالادستی به سمت اعضا پایین دستی و جریاناطلاعات در جهت مخالف است . در ان ساختارهر عضوی تنها قراری ارتباط مستقیم بااعضا بلاواسطه قبل و بعد از خود را دارا می باشد . شبیه سازی كه فورستر در سال 1961 این ساختار با نام بازی توزیع نوشیدنی ارائه كرد نشان داد كه تصمیم گیری شركای زنجیره عرضه بر مبنای روابط خطی می تواند بستری برای ایجاداثر شلاقی در زنجیرة عرضه باشد. اثر شلاقی افزایش نوسان تقاضا در طول زنجیره عرضه از سمت اعضا پایین بالادستیمی باشد . این پدیده توجه بسیاری از تحقیقات آكامیك را به خود جلبكرده است و به همن دلیل راه حلهای متفاوتی برای مقابله با آنارائه گشته است . همانطور كه در ادامه بحث آورده می شود راح حل كلی برای مهار این پدیده پرهیز از تصمیم های محلی توسط اعضاء و حاكم شدن دیدگاه سیستمیبر ساختار زنجیره عرضه می باشد . برای این منظور ، ساختار منظومه‌ای برای تبادل جریان اطلاعات و مواد به عنوان بستری برای هدف فوق مورد توجه قرار گرفته و معرفیمی شود . این ساختاراین قابلیت را خواهد داشت تا با حذف دلایل ایجاد اثر شلاقی در كاهش هر چه بیشتر آن مؤثر باشد .

- ساختارخطی زنجیره عرضه و اثر شلاقی

بر اساس تعریفی كه Towill و همكان در سال 1992 ارائه می كنند زنجره عرضه سیستمی است كه قسمتهای اصلی آن تأمین كننده های مواد خام ، تولید كننده ها ، سرویسهای توزیع ومشتریان و مشتریان هستند كه همه آنها از طریق جریان رو به جلوی مواد و كالاها وجریان رو بهعقب اطلاعات ا هم متصل می شوند . بر اساس تعریفی دیگر زنجیره عرضه مجموعه ای از فعالیتها می بشد كه باعث حركت و انتقال مواد از مراحل اولیه به سمت مصرف كننده نهییمی شود بطوریكه این فعالیتها همراه با جریان رو به جلوی مواد و جرین رو به عقب اطلاعات می باشند .

و در ادامه داریم:

دلایل ایجاد اثر شلاقی

راههای مقابله با اثر شلاقی

به اشتراك گذاری اطلاعات در زنجیره عرضه

ارزش اطلاعات

فایل ورد 20 صفحه


مطالب دیگر:
🔑تحقیق درباره جک🔑پاورپوینت حسابداري ذخایر، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی🔑تحقیق درباره طرح تجاري تاسيس شركت توليد عسل طبيعي پويندگان🔑تحقیق درباره طرح توليد ژله رويال🔑تحقیق درباره طرح كتابخانة الكترونيك سلامت🔑تحقیق درباره علائم حتمي ظهور امام مهدي 🔑تحقیق درباره عاشيق هاي آذربايجان🔑تحقیق درباره عدالت🔑تحقیق درباره عدالت در اسلام🔑تحقیق درباره عرضه و تقاضا🔑تحقیق درباره عرضه و تقاضا اصلي 🔑تحقیق درباره کره آسمانی 🔑تحقیق درباره عفت و پاکدامني🔑تحقیق درباره اخلاق 🔑تحقیق درباره علائم حتمي ظهور امام مهدي (عج)🔑تحقیق درباره علم فرهنگ🔑تحقیق درباره عوامل سبب ساز گرايش رابطه نامشروع 🔑تحقیق درباره عوامل ناپايدارى حكومت علوى🔑تحقیق درباره عوامل و اهداف اتحاد ملی و انسجام اسلامی🔑تحقیق درباره فتح مکه🔑پاورپوینت درس هفدهم فارسی هشتم🔑تحقیق درباره اقتصاد کره جنوبی 🔑تحقیق درباره فتو شاپ 🔑تحقیق درباره فساد مواد غذايي🔑تحقیق درباره فك خزري تنها پستاندار درياي خزر