دانلود تحقیق اعمال حقوقی صغیر

دانلود تحقیق اعمال حقوقی صغیر
دانلود تحقیق اعمال حقوقی صغیر|40273049|zaranetwork

فهرست موضوعات

پیشگفتار 1

1- فصل اول : شناسایی صغیر و اقسام آن 2

مبحث اول : مفهوم صغیر و رشید 3

صغیر در حقوق امامیه3

صغیر در اصطلاح حقوقی3

تعریف صغیر5

تعریف رشید6

مبحث دوم : انواع صغیر7

الف- صغیر ممیز7

ب- صغیر غیر ممیز7

مبحث سوم : مفهوم تمیز9

2- فصل دوم : وضعیت اعمال حقوقی صغیر10

مبحث اول: وضعیت اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز11

مبحث دوم : وضعیت اعمال حقوقی صغیر ممیز12

تقسیم معاملات صغیر از حیث حقوقی12

معاملات مربوط به اموال و حقوق مالی صغیر ممیز12

- وضعیت معاملات صغیر ممیز نسبت به اموال حقوق مالی او پیش از تنفیذ و رد 13

- وضعیت معاملات صغیر ممیز در حقوق فعلی ایران 13

اثبات عدم نفوذ معامله صغیر ممیز 14

عدم اهلیت تصرف 15

- وكالت 15

قرارداد كار16

اعمال حقوقی صغیر ممیز در فقه اسلامی : 17

الف- اعمال حقوقی صغیر در فقه شیعه: 17

ب- اعمال حقوقی صغیر در فقه عامه 18

- اعمال حقوقی معین در حقوق موضوعه: 18

ازدواج 19

مسئولیت مدنی20

نتیجه بحث21

کتابهای مورد مطالعه22

فصل اول : شناسایی صغیر و اقسام آن

مفهوم صغیر و رشید

انواع صغیر

مفهوم تمیز

مبحث اول : مفهوم صغیر و رشید

- صغیر در حقوق امامیه :

صغیر را كسی می دانند كه به سن بلوغ نرسیده و رشد نیافته و بلوغ و رشد را برای خارج شدن صغیر از محجوریت لازم می داند.[1]

بلوغ: زمانی است كه قوای جسمانی نمو نموده و برای توالد و تناسل مهیا شود . و امری طبیعی است .

رشد: مرحله ای از زندگی كیفی انسان است كه با ورود به آن از فاسد نمودن و مصرف نمودن اموال خود در راههایی كه عقلانی نیست جلوگیری می كند. تشخیص رشد بوسیله آزمایش هر فرد با توجه به موقعیت اجتماعی او می باشد تا قدرت و استعداد او در چگونگی مصرف اموال اش دانسته شود كه آیا می تواند بصورت نوعی از حیله ی شیادان در امان بماند.

- صغیر در اصطلاح حقوقی:

دكتر امامی صغیر را شخصی می داند كه از نظر سنی به نمو جسمانی و روحی لازم برای زندگانی اجتماعی نرسیده باشد.

متاسفانه در قانون مدنی صغیر تعریف نشده است و دوران آن نیز بیان نشده است . ولی از ماده1202 ق.م بدست می آید كه سن صغیر از تولد آغاز می شود و تا 18 سالگی ادامه می یابد. این ماده تكلیف سنی صغیر را روشن می كرد كه در سال 70 در اصطلاحات ق.م حذف شده است ولی از تبصره ی یك ماده 1210 ق.م سن بلوغ برای پسران 15 سال تمام قمری و برای دختران 9 سال تمام قمری در نظر گرفته شده است . [2] كه این خود دارای ایراد است . زیرا یك دختر 9 ساله نمی تواند شخصی بالغ از نظر حقوقی باشد . با توجه به محیط اجتماعی و رشد و توسعه یافتگی و یا بالعكس با عدم توسعه یافتگی جوامع بلوغ و رشد دختران متفاوت می باشد . گرچه یك دختر 9 ساله شاید برای اجرای احكام آمادگی داشته باشد ولی برای یك زندگی اجتماعی و داشتن شخصیت نیاز به زمان بیشتری دارد .


مطالب دیگر:
📝گزارش کاراموزی بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در كارخانه داروپخش📝گزارش کاراموزی بررسی مقدماتی كارگاه باس داكت📝گزارش کارآموزی بررسی آفات و بیماری گیاهان نگهداری فضای سبز📝گزارش کارآموزی بررسی پارک جمشیدیه📝گزارش کارآموزی بررسی حسابداری بانك رفاه📝گزارش کارآموزی بررسی احداث داروخانه📝گزارش کارآموزی بررسی حسابداری بانك صادرات📝گزارش کارآموزی بررسی حسابداری مرکز مخابرات استان فارس📝گزارش کارآموزی بررسی خدمات حسابداری شرکت📝گزارش کارآموزی ساختمانی واقع در عظیمیه کرج📝گزارش کارآموزی تخریب و ساخت یك ساختمان چهار طبقه📝گزارش کارآموزی تهیه واکسن در مؤسسه راضی📝گزارش کارآموزی داروسازی ثامن در كارگاه الكترونیك📝گزارش کارآموزی دامپزشکی در روستا📝گزارش کارآموزی در دانشکده پزشکی مشهد📝گزارش کارآموزی در دفتر IT سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران📝گزارش کارآموزی در شرکت رینگ سازی📝گزارش کارآموزی در سازمان هواپیمایی📝گزارش کاراموزی در مهد کودک کیانا📝گزارش کاراموزی دستگاههای اسپان باند ومنسوجات بی بافت📝گزارش کاراموزی قانون تامین اجتماعی و بیمه بیکاری📝گزارش کارآموزی عمران طرح اجرائی و پیشنهادی مجتمع ورزشی و تفریحی📝گزارش کارآموزی کارگاه ساختمانی(سازه های فلزی)📝گزارش کارآموزی در مرکز خدمات جهاد کشاورزی دشمن زیاری ممسنی📝گزارش کارآموزی كشف نفت در منطقه غرب