مبانی نظری و پیشینه رابطه سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و حل مسئله دانش آموزان

مبانی نظری و پیشینه رابطه سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و حل مسئله دانش آموزان
مبانی نظری و پیشینه رابطه سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و حل مسئله دانش آموزان|40228097|zaranetwork

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش... 12

2-1 شیوه های فرزند پروری.. 13

2-1-1 تعاریف شیوه های فرزند پروری.. 13

2-1-2 نظریه ها و دیدگاههایی درباره شیوه های فرزند پروری 14

2-1-2-1 نظریه بامریند. 14

2-1-2-2 الگوی شفر. 17

2-1-2-3 دیدگاه السون. 18

2-1-2-3 نظریه اریکسون. 20

2-1-2-4 الگوی زیگلمن.. 21

2-1-3 نگرش های فرزندپروری.. 24

2-1-4 مزایای سبک فرزند پروری اقتدارانه. 25

2-1-5 تاثیر شیوه های فرزندپروری مقتدارنه بر شایستگی فرزندان 27

2-1-6 طبقه اجتماعی و سبک فرزندپروری.. 28

2-1-7 فرهنگ و فرزندپروری.. 29

2-2 سبک های تفکر. 30

2-2-1 تعریف تفکر و سبک های تفکر. 30

2-2-2 انواع سبک های تفکر. 32

2-2-3 تفکر از دیدگاه جان دیویی.. 36

2-2-4 تفکر از دیدگاه گیلفورد. 37

2-2-5 مراحل تفکر منطقی در مواجهه با مشکلات.. 38

2-2-6 سبک های تفکر از دید استرنبرگ.. 39

2-2-7 رابطه هوش و تفکر. 40

2-2-8 عوامل بستر ساز تفکر. 42

2-3 سبک های حل مسئله. 43

2-3-1 تعاریف و مفاهیم سبک های حل مسئله. 43

2-3-2 دیدگاه نزو در رابطه با حل مسئله. 46

2-3-3 دیدگاه دزوریلا و گلدفرید در رابطه با حل مسئله 47

2-3-4 دیدگاه بدل و لناکس در رابطه با حل مسئله 47

2-3-5 فرآیند حل مسئله. 49

2-3-6 نظریه های حل مسئله. 53

2-4 پیشینه پژوهش های انجام گرفته. 56

2-4-1 پیشینه پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور 56

2-4-2 پیشینه پژوهش های انجام گرفته در خارج کشور 57


مطالب دیگر:
📚بررسی كودها و انواع و كاربرد آنها📚كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی📚بررسی طرح جا لیوانی جهت نصب در اماکن عمومی و نیاز به آن📚كنترل سرعت در ماشين هاي الكتريكي📚بررسی کاشت و رسیدگی و آسیب شناسی چمن و و بررسی گلهاي آپارتماني، تكثير گلها، مبارزه با آفات و📚بررسی كودك آزاری، انواع، پیامدها و درمان آن📚بررسی کنتاکتورها و ساختمان و کاربرد آنها📚بررسی كواترنر و تحقیقات مربوطه در این زمینه و بررسی شدت و سرعت بهبودی سطح آب📚كنترل كيفيت (S.P.C) و تجزيه و تحليل سيستمهاي اندازه گيري (M.S.A)📚بررسی كودكان استثنائي و آموزش و حیطه فعالیتهای سرپرستان آموزشی آنها📚بررسی کوسه و انواع آنها📚بررسی دو ماده 26 و 27 (مسئولیت جزایی اطفال و مسئولیت جزایی مجانین)📚بررسی فعالیتها و خدمات نرم افزاری و سخت افزاری و شبکه یک شرکت کامپیوتری📚بررسی گوجه فرنگی و ویژگیها و تولید آن📚بررسی كاربرد هاي سيستم اطلاعات جغرافيايي در شهرسازي و مديريت شهري📚بهره برداري از نيروگاه گازي و شرح اجزا توربين گاز ، سيستمهاي فرعي و حفاظت و كنترل توربين گا📚مختصری بر كاربرد مواد نانو ساختار در صنعت ساختمان📚بررسی پشتیبانی شبکه و سخت افزار و نرم افزار یک شرکت مهندسی📚بررسی نحوه قالبگیری📚بررسی احداث تونل های مترو و حفاری و نگهداری آن📚بررسی مشتق و سیر تحول و نقش آن در زندگی و مروری بر ساختار و کاربردهای آن📚بررسی چگونگی تهیه کامیونهای مازیران📚بررسی صنعت و توزیع برق و عناصر آن📚نگاهی به وضعیت و منابع و فعالیتهای کشورهای درحال توسعه📚بررسی انواع فراورده کشتار دام