دانلود پاورپوینت محیط سازمانی و محیط طبیعی

دانلود پاورپوینت محیط سازمانی و محیط طبیعی
دانلود پاورپوینت محیط سازمانی و محیط طبیعی|40227915|zaranetwork

بخشی از محتوای فایل:

یکی از مفروضات اصلی تئوری سیستم ها این است که آن ها منابع را مبادله می کنند و به محیط خارج وابسته اند.

محیط خارج یعنی همه ارکان ها و عواملی که در خارج از سازمان قرار دارند و با توجه به عملیات سازمان ، ذی ربط تلقی می شوند. از این رو ، سازمان مواد خام ، پول، نیروی کار و انرژی را به صورت درون داد یا داده از محیط خارجی می گیرند و آن ها را به کالا یا خدمات تبدیل می نمایند و سپس آن ها را به صورت برون داد یا ستاده وارد محیط خارج می کند.

محیط خارجی از عواملی تشکیل می شود که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر سازمان تاثیر می گذارند

nعواملی که بر سازمان اثر مستقیم می گذارد :

الف) گروه ذینفعان داخلی :

کارکنان ، سهامداران و هیئت مدیره

ب) گروه ذینفعان خارجی :

مشتریان ، عرضه کنندگان ، رقبا ، دولت ، اتحادیه های کارگری ، رسانه ها ، گروه های ذینفع ، موسسات مالی

nعواملی که بر سازمان تاثیر غیر مستقیم می گذارد:

متغییر های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، تکنولوژیک

و...


مطالب دیگر:
📝روشهای نمونه گیری📝روشهای نوین بایگانی📝روشهاي احيا مستقيم آهن📝روشهاي استريليزاسيون📝روش‌هاي برنامه‌ريزي شهري در ايران و جهان 1📝روشهاي تشخيص سلامت مواد غذايي📝روش‌هاي تشخيص هويت بيومتريک📝روشهاي غيرپارامتريک📝روش‌هاي مدرن تأمين مالي در شهرداري 1📝روش‌هاي مدرن تأمين مالي در شهرداري📝روش‌هاي نگهداري و پشتيباني كمپرسورهاي جايگاه‌‌هاي CNG📝روشی جديد برای استخراج مرز برپايه سيستم نگاشت هم شباهت📝روغن های سرخ کردنی📝رویداد📝رویکرد بالینی به درمان اعتیاد 1📝رویکرد بالینی به درمان اعتیاد📝رویکرد برنامه ریزی جهانگردی📝رویکرد بهداشت عمومی به جلوگیری از صدمات ناشی از صدمات تراماتیک دندانی📝رویکردهای نوین درآموزش ومشاوره شغلی📝رويكرد سيستمي📝رويكردهای جلب حمايت همه جانبه و فنون ترغيب کننده📝رويكردي به مفاهيم پايه اي و روند تكاملي امور نگهداري و تعمير📝رهبری اثربخش تحولات سازمان📝رهبری و مدیریت راهبردی📝ریاضی سوم ابتدایی