مبانی نظری و پیشینه بازاریابی داخلی و بازاریابی بین المللی

مبانی نظری و پیشینه بازاریابی داخلی و بازاریابی بین المللی
مبانی نظری و پیشینه بازاریابی داخلی و بازاریابی بین المللی|40205821|zaranetwork

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

بازاریابی بین المللی

بازاریابی خارجی، عبارت است از: بازاریابی کالا و خدمات از یک کشور به کشوری دیگر. بازاریابی داخلی و خارجی، دارای تفاوت هایی هستند که از جمله آنها می توان تفاوت های محیطی در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را نام برد. تفاوت های موجود در آب و هوا، محیط طبیعی، فرهنگ، منابع و تکنولوژی، نیازهای تولیدی و خدماتی متفاوتی را ایجاد می کند. از آنجا که برای یک بنگاه اقتصادی رفع تمام نیازهای مصرف کنندگان امکان پذیر نیست، لذا مدیریت بازاریابی می بایستی فرصت های موجود را از طریق تقسیم بازار تجزیه و تحلیل کند تا بتواند کالا و خدمات مورد نیاز مصرف کنندگان مورد نظر را با توجه به منابع خود تأمین کند. منظور از تقسیم بازار این است که بازاری وسیع را با روشی به بخش های کوچکتر تقسیم کنیم که در هر کدام از آنها یکنواختی بیشتری از نظر عرضه و تقاضا وجود داشته باشد.

مصرف کنندگان، خصوصیاتی مشترک و مشابه دارند. معیارهایی که تقسیم بازار براساس آنها انجام می گیرد، شامل عوامل جغرافیایی، جمعیتی یا دموگرافیک، روانی، رفتاری، بازاریابی و اقتصادی است. پس از بررسی بازار و تقسیم آن به بخش های مشابه، مدیریت بازاریابی باید تصمیم بگیرد کدام یک از این بخش ها را به عنوان بازار هدف، انتخاب کند. البته او می تواند بیش از یک بخش را براساس ترکیب و توانایی کارکنان بازاریابی، توان رقابتی و خط مشی بازرگانان سازمان خود، انتخاب کند.


مطالب دیگر:
پایان نامه طراحی وب سایت فروشگاه با PHPپروژه بررسی کامل شبکهپایان نامه معرفی تکنولوژی bluetoothپروژه طراحی ژنراتورهای سنکرونپروژه استک با دو صف (به زبان جاوا )پروژه صف با دو استک (به زبان جاوا )پیاده سازی مسئله تولید کننده و مصرف کنندهپیاده سازی الگوریتم پترسون در c++پروژه پیاده سازی الگوریتم های زمانبدی CPUنرم افزار کامپایلر c++پروژه کامل CMS در ASP.net Vbپروژه مرتب سازی درجا در فایل به زبان C++پروژه مجموعه توانی در زبان C++پروژه پردازش فایل متنی و پیدا کردن تعداد تکرار کلمات در زبان c++پروژه نمایش ارقام یک عدد به زبان C++پروژه بدست آوردن ماکزیمم نامحدود عدددر زبان c++پروژه تجزیه اعداد به توان عددهای اول C++پروژه حل n معادله n مجهول به روش کرامر C++پروژه محاسبه ب م م در زبان C++پروژه برنامه رسم دور لوزی در زبان C++پروژه حل معادله درجه ۲ در زبان C++پروژه محاسبه مساحت از روی مختصات نقطه چند ضلعی در زبان C++پروژه بررسی سیستم انژکتورپروژه بررسی سيستم ايربگ یا كيسه هواپروژه بررسی استارت موتور