دانلود نمونه سوالات تخصصی و عمومی استخدامی آموزش و پرورش

دانلود نمونه سوالات تخصصی و عمومی استخدامی آموزش و پرورش
دانلود نمونه سوالات تخصصی و عمومی استخدامی آموزش و پرورش|40192778|zaranetwork

مجموعه سوالات زیر شامل ویژگی های زیر میباشد


این مجموعه سوالات در تیر ماه ۹۵ منطبق بر آخرین سوالات آزمونهای برگزار شده توسط سازمان سنجش و ایران آزمون و … مانند آزمونهای فراگیر ۱و ۲، آموزش و پرورش، شهرداری ها و … طراحی شده است.
این مجموعه شامل سوالات آزمونهای گذشته آموزش و پرورش، سوالات مشابه و پرتکرار آزمونهای ارگانهای دولتی، برگزار شده میباشد.
سوالات چندین بار توسط تیم آموزشی وب سایت ای-استخدام بررسی شده و عاری از خطا میباشد.
پاسخنامه سوالات در انتهای فایلها به منظور شبیه سازی آزمون به صورت جدولی میباشد و گزینه صحیح در صورت سوال علامت زده نشده است تا بتوانید میزان دقیق تسلط خود به مباحث را بسنجید.

سوالات تخصصی در قالب 5 فایل pdf

شامل:

300 سوال زبان و ادبیات فارسیاصول و تعلیم و تربیت به همراه پاسخنامه

200 سوال زبان و ادبیات فارسیروانشناسی پرورشی به همراه پاسخنامه

200 سوال روانشناسی رشد به همراه پاسخنامه

550 سوال سنجش و ارزیابی به همراه پاسخنامه

سوالات عمومی در قالب 12 فایل pdf

شمال:

مجموعا 688 صفحه


مطالب دیگر:
🔍ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه🔍قتل مهدورالدم در قانون مجازات جدید🔍نقاط ضعف و قوت قانون مجازات جدید نسبت به قانون قدیم در خصوص قتل به اعتقاد مهدورالدم 🔍بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس🔍مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار🔍اصول دادرسی ناظر به اطفال بزهکار🔍مبانی دادرسی اطفال بزهکار🔍سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار🔍اصول دادرسی اطفال در مراحل مقدماتی🔍اصول دادرسی اطفال در مرحله محاکمه و صدور حکم 🔍رشوه در فقه امامیه و نقد و بررسی نظرات فقها🔍بررسی رشوه در حقوق و قانون مجازات اسلامی🔍جایگاه مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در قوانین ، وحدت رویه و نظریه مشورتی🔍مبانی شرعی،مشروعیت،ماهیت و جایگاه فقهی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی🔍پاورپوینت نحوه پياده سازي استانداردها و الگوهاي مصرف در سازمان ها🔍نحوه اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی🔍تاثیر مصادیق، تاثیر تعلیق ، تعویق ، تخفیف ، و نظام های نیمه آزادی و مشروط در مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی🔍سقوط محکومیت کیفری در مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی🔍ارکان اقدامات تامینی و تربیتی و بررسی شرایط اجرای آن🔍بررسی و تشریح ارکان اقدامات تامینی و تربیتی🔍شرایط و ضوابط اجرای اقدامات تامینی و تربیتی🔍آثار اقدامات تامینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی جدید و قدیم🔍جرایم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی قدیم 1375🔍جرایم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی جدید 1392🔍قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن و شرایط تحقق مهدوریت و موارد اباحه قتل