بررسی نقش فلز آلومینیوم در صنعت

بررسی نقش فلز آلومینیوم در صنعت
بررسی نقش فلز آلومینیوم در صنعت|40150704|zaranetwork

بیان مساله

فلز آلومینیوم بادارا بودن مزایای متنوع جایگاه ویژه‌ای برای خود در صنایع پیشرفته روز ایجاد كرده است. ساختار آلیاژی مقاوم آلومینیوم اعتماد و اطمینان در استفاده از‌آن را در صنایع هواپیما سازی دوچندان نموده است. قوانین سخت كاهش آلایندگی خودروها و نیاز به مصرف پایین سوخت آنها، خودروسازان را ناگزیر به استفاده از این فلز گرانبها در محصولات خود كرده است. صنایع حمل و نقل ریلی، الكتریكی، تجهیزات مخابراتی احداث ساختان، ظروف غذا و غیره همگی به نوعی سعی در بهره‌مند شدن از مزایای فلزآلومینیوم دارند. از این رو استراتژی جهانی در ظرفیتهای تولید متناسب با نیزا بازار مصرف بوده است.

بانگرش به تحولات جهانی مانند افزایش جعیت، آلودگی فزاینده محیط زیست، ناخوشایند به نظر رسیدن وشع اقتصادی جهان و تأثیر و تاثربازهم بیشتر كشورها، آنچه در مورد اكثر صنایع مطلوب به نظر می‌رسد، پرهیزاز آلودگی محیط زیست، پایین بودن قیمت مصرف، پاسخ‌گویی به سلیقه پیچیده و قابلیت دسترسی سریع است، اهمیت این فلز با توجه به موارد فوق‌الذكر درجهان امروز بیشتر مشخص می‌شود.

سه شركت عمده تولید كننده آلومینیوم در جهان كه تقریبا یك سوم تولید جهان را در اختیار دارند به نامهای Alcoa، Alcan، Rusky می‌‌باشد.

Alcoa با تولید 3600 هزارتن در سال 7/14% از تولید را در اختیار دارد. Rusky با توجه جهان را در اختیار دارد، در حال حاضر این سه گروه تولیدی جهان براساس منابع و سودآوری میزان تولی خود را كنترل میكنند.

در حوزه خلیج‌فارس دو كشور امارات متحهده عربی و بحرین با مجموع تولید یك میلیون و 50هزارتون تقریباً 5% كل تولید جهان را به خود اختصاص داده‌اند. موفقیت گذشته شركتهای Alba بحرین و Dubal امارات متحده عربی و طرحهای توسعه‌ای این صنعت در كشورهای مذكور، كشورهای دیگر این منطقه را تشویق به سرمایه‌گذاری در این میدان صنعتی كرده است.

امارات متحده عربی درحالی حاضر 33/2% تولید جهانی را در اختیار دارد و درحال بررسی افزایش سهم خود به میزان دوبرابر مقدار فعلی یعنی رساندن ظرفیت تولیدی به 936 هزارتن در سال می‌باشد. همینطور آلومینیوم بحرین كه سهم آن از تولید جهان در حال حاضر 18/2% می‌باشد، افزایش ظرفیت خود از 500 هزارتن فعلی به 750 هزارتن در سال 2004 و یك میلیون تن در سال 2008 میلادی را دربرنامه دارد.

تمام موارد فوق اهمیت روزافزون جهانی در دستیابی و توسعه استراتژیك این فلز گرانبها را نشان می‌دهد. كشور ایران بادارا بودن معادن بوكسیتی آلومینا، منابع گازی فراوان به منظور تولید برق ارزان قیمت و نیروی كار نسبتا ارزان‌، تولید رقابتی فلز آلومینویم را داراست. اهمیت این فلز در ایجاد اشتغال مستقیم و توسعه صنایع زیردستی مرتبط برای كشوری با نیروی جوان جویای كار و تحصیل كرده امری اجتناب ناپذیر است.

مزیتهای نسبی ایران در توسعه صنعت آلومینیوم را می‌توان در عناوین زیر خلاصه نمود:

1- انرژی ارزان و قابل دسترس

2- نیروی كار ماهر، ارزان و قابل دسترسی

3- وجود بازار مصرف داخلی

4- ظرفیت خالی صنایع پایین دستی

5- هماهنگی با تقسیم‌كار جهانی بازار

در این صنعت در ایران تنها دو تولید كننده به نامهای ایرالكو و المهدی فعالیت می‌كنند كه سهم هر كدام از‌آنها در تولید داخلی به صورت زیر است:

- ایرالكو باتولید 120 هزارتن در سال (67%)

- المهدی با ظرفیت اسمی 110 هزار تن و تولید فعلی حدود 55هزارتن درسال (33%)در اسل 1972 میلادی ایران با تولید 45 هزارتن، 30درصد تولید منطقه را در اختیار داشت. سهم ایران از تولید آلومینیوم منطقه در سال 1993 به 2/16 درصد كاهش یافت . (120 هزارتن از 740 هزارتن تولید منطقه)

سهم ایران در تولید منطقه در سال 2002 بازهم كمتر و به 2/13 درصد رسیده است. (160 هزارتن از 1210 هزارتن) رسیدن به موقعیت برتر در تولید آلومینیوم در خلیج‌فارس نیازمند تلاش بیشتری است.

با توجه به اهمیت این صنعت واین فلز در جهان در این پایان نامه طرح آلومینیوم المهدی به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. مجتمع آلومینیوم المهدی در سال 1369 تاسسیس در سال 1376 با 6 دیگ (3% ظرفیت اسمی) مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. هدف از تاسیس موسسه ساخت كارخانه تولید شمش آلومینیوم با ظرفیت سالانه 220 هزارتن قابل توسعه به 330 هزارتن در سه فاز بوده است.

پایان نامه با بكارگیری قیمتهای بازار و همچنین قیمتهای محاسباتی، ارزیابی مالی و اقتصادی باری طرح انتخابی در این انجام می‌شود و نتایج مورد بررسی قرار می‌گیرد.

واقعیت در مورد تاكید در این پایان نامه این است كه نشان دهد نرخ بازدهی داخلی (IRR) طرحها (طرحهایی كه متولی انجام آن دولت است) در بسیاری از مواقع غیر واقعی است و نظام قیمتهای بازار به دلایلی كه در پایان نامه مطرح خواهد شد پاسخگوی نیاز ارزشیابی طرحهای صنعتی نمی‌باشد و می‌ بایستی تحریف‌های موجود در بازار رفع شود.

ضرورت و اهداف تحقیق

تصمیم‌های سرمایه‌گذاری بخش اساسی فراگرد توسعه را تشكیل می‌دهد. تصمیم‌گیری منطقی درباره طرحهای سرمایه‌‌گذاری بدون تردید موجب موفقیت و تحقق اهداف توسعه اقتصادی است.

محدود بودن منابع ایجاد می‌‌كند تا از منابع محدود بصورت بهینه استفاده شده و سرمایه‌ها در مناسب ترین راه به كارگرفته شوند. عدم استفاده از سرمایه نه تنها سرمایه‌گذار را دچار فرصتهای از دست رفته می‌نماید، بلكه ممكن است او را بازیان غیرقابل جبران مواجه سازد. به منظور جلوگیری از این زیانها و استفاده بهینه از سرمایه لازم است هر طرح سرمایه‌گذاری قبل از اجرا با كمك ضوابط و معیارهای منطقی مورد ارزیابی گیرد.

مساله كمبود منابع در اقتصاد و انتخاب درست طرحهای صنعتی محتاج تحلیل علمی دراین مهم است و در اینجا است كه اهمیت ارزیابی و نقش طرحهای صنعتی در اقتصاد ملی مطرح می‌گردد. بدین جهت استفاده از یكی از روش‌های تحلیل هزینه – فایده كه برای این منظور طراحی شده است در اقتصاد ما ضروری است.

با توجه به اینكه شركت آلومینیوم المهدی در سال 1369 تاسیس شده است و در سال 1376 با 6 دیگ (3% ظرفیت اسمی) مورد بهر‌ه‌برداری قرارگرفته است و هدف از تاسیس این مجتمع ساخت كارخانه تولید شمش آلومینیوم با ظرفیت سالانه 220 هزارتن و قابل توسعه به 330 هزارتن در سال در سه فاز بوده است ولی اكنون تولید آن 55هزارتن درسال است و در ضمن با توجه به این امر كه ارز اختصاصی به این صنعت به قیمت واقعی نمی‌باشد و با توجه به اینكه تولید آلومینیوم انرژی تخصیصی به این صنعت جهت تولید برق زیر 60 هزارتن در سال تولید داشته باشد از نظر اقتصادی به صرفه نخواهد بود، هدف از این پایان نامه تحلیل عملكرد این شركت بوسیله شاخصهای مالی و اقتصادی می‌باشد، كه مشخص می‌شود آیا با وجود ارز واقعی و انرژی به قیمت واقعی و … باز هم این طرح از نظر مالی و اقتصادی مقرون به صرفه هست یا خیر.

سوابق مربوطه:

بررسی تاریخچه هزینه – فایده و ارزیابی اقتصادی طرحهای وروشهای محاسبات آن با بررسی دیدگاههای مختلفی كه تاكنون در این رابطه مطرح شده‌اند انجام می‌شود. اگر بخواهیم ادبیات موجود در این زمینه و دیدگاههای توریك آن را بر پایه زمان مشخص نماییم، می توانیم به صورت خلاصه نمود:

- 1951 : دستور العمل سازمان ملل

- 1954 : دستورالعمل استانفورد

- 1958: سازمان ملل متعهد

- 1960: كتاب توسعه صنعتی

- 1968: سازمان همكاری و توسعه اقتصادی

- 1971: اقتصاد طرحهای منابع آب

- 1972: تحلیل اقتصادی بانك جهانی

- 1978: دستورالعمل تدوین مطالعات توجیهی طرحهای یونیدو

- 1980: ارزشیابی طرحهای صنعتی یونیدو

تا قبل از دهه 950 میلادی هیچگونه راهنمای مدونی برای تهیه و تنظیم روشهای ارزشیابی و بررسی امكان پذیری طرحهای عمرانی و سرمایه گذاری برای كشورهای درحال توسعه وجود نداشت. در سال 1951 با انتشار كتابی به عنوان تهیه و تنظیم روشهای ارزشیابی طرحهای عمرانی در دو جلد توسط سازمان ملل متحد، اولین كوششها به منظور مدون‌سازی دیدگاههای اقتصادی امكانپذر در مطالعات طرحها بوجود آمد. این مجموعه برای اولین بار شیوه سنجش (ارزشیابی) و گزینش (انتخاب) طرحها را براساس تحلیل هزینه – فایده طرح نمود. در سال 1951 موسسه پژوهشی استانفورد كتابی ار به عنوان دستور العمل توسعه صنعتی باكاربرد ویژه در كشورهای آمریكای لاتین به چاپ رساند. در این كتاب مبانی ارزشیابی و انتخاب طرحهای صنعتی در كشورهای در حال توسعه تشریح شده است. عناوین این كتاب شامل نكاتی است كه برای تهیه و تنظیم مطالعات امكان‌پذیری اقتصادی یك طرح می‌بایستی مورد توجه قرار گیرد.

در سال 1958 سازمان ملل متحد كتابی به نام دستورالعمل طرحهای عمرانی را به چاپ رسانید كه حاوی جمیع دیدگاههایی است كه تاكنون تا آن تاریخ (سال 1958) درباره معیارها و ضوابط ارزشیابی طرحهای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و عمومی مطرح بوده است. چارچوب تعیین شده در این كتاب به گونه‌ای است كه علیرغم گذشت چهاردهه از آن تاریخ برای انجام مطالعات توجیهی طرحهای سرمایه‌گذاری اعم از بخش خصوصی و عمومی قابل استفاده است.

در سال 1960 سازمان همكاری و توسعه اقتصادی كتابی به عنوان دستورالعمل تحلیل طرحهای صنعتی در كشور‌های در حال توسعة منتشر نمود. این كتاب دستور‌العملی برای تهیه و تنظیم و ارزشیابی طرحهای صنعتی در كشورهای درحال توسعه است كه در آن به مسایل سودآوری طرح از نقطه‌نظر سرمایه‌گذار وسودآوری تجاری طرح پرداخته می‌شود. این كتاب در بخش تحلیل هزینه - فایده اجتماعی یا به عبارت دیگر سودآوری اجتماعی نظراتی را از لیتل و میرلبس عنوان میكند. مسایل مربوط به قیمتهای محاسباتی و قیمتهای سایه هسته اصلی این نظریه را تشكیل می‌دهد.

در سال 1971 نظریاتی در مورد ارزشیابی طرح‌های منابع‌ آب و همچنین ارزشیابی اقتصادی طرحهای حمل و نقل از سوی كارشناسان بانك جهانی ارایه شد. در این چارچوب مبانی ارزشیابی اقتصادی طرحهای منابع‌ آب و حمل و نقل با نگرش ویژه در كشورهای در حال توسعه ارایه گردیده است.

درسال 1972 كتاب تحلیل اقتصادی طرحهای كشاورزی توسط پاریس‌گی تینگر – موسسه توسعه اقتصادی بانك جهانی منتشر شد. این كتاب كه راهنمایی به منظور كاربرد روش گردش نقدی تنزیل شده برای ارزشیابی و مقایسه و گزینش طرحهای مختلف است، گزینه‌های متفاوت انتخاب طرح برمبنای روش فوق‌الذكر را مورد آزمون قرار می‌دهد. بطوریكه از این سال به بعد (1972) قسمت اعظم دیدگاه بانك جهانی برای تحلیل طرحهای اقتصادی را این شیوه ارزیابی شكل می‌دهد.

در سال 1975 كتاب تحلیل اقتصادی طرحهای توسط بانك جهانی منتشر شد. پس از انتشار این كتاب بانك جهانی رسما شیوه مورد عمل در این كتاب را به عنوان روش یك بانك برای تحلیل اقتصادی طرحهای سرمایه‌گذاری اعلام نمود. این كتاب نیز همانند روشهای یونیدو و او – ای – سی - دی (اكو ) دارای یك نظام جامع برای تحلیل اقتصادی طرحهای سرمایه‌گذاری و تعیین قیمتهای محاسباتی منابع مورد نیاز محصول طرح می باشد.

در سال 1978 بونیدو مجددا كتاب دستورالعمل تدوین مطالعات توجیهی طرحهای صنعتی را به هدف تسهیل و بهبود شیوه‌های تهیه و تنظیم و تدوین مطالعات توجیهی طرحهای سرمایه گذاری صنعتی منتشر شد.


مطالب دیگر:
تحقیق درباره شناخت شهرستان وحوزه آنتحقیق درباره شهرك هاي صنعتيتحقیق درباره شیشهتحقیق درباره شيميدان هاي تاريختحقیق درباره شيوه ويرايش تحقیق درباره صدمات آسانسورتحقیق درباره صنعت خودروتحقیق درباره صنعت نساجيتحقیق درباره ضرورت و پیشینه برنامه ریزی غیر خطیتحقیق درباره طراحی گرافیک تحقیق درباره طراحي و پياده سازي مدار شارژر باتري و مدار درايور موتورهاتحقیق درباره طلاتحقیق درباره طوفان گنوتحقیق درباره تحول در تركيب جمعيتي تحقیق درباره قلمروتحقیق درباره عدس تحقیق درباره عدل الهيتحقیق درباره عراق و استفاده از سلاح های شیمیاییتحقیق درباره علت پيدايش رمان تحقیق درباره عمر خيام نيشابوریتحقیق درباره عمليات حرارتيتحقیق درباره عوامل موثر بر واکنش هاي شيمياييتحقیق درباره عوامل هواديدگي خاكتحقیق درباره عیوب جوشکاریتحقیق درباره غدير