دانلود مقاله ضوابط بهداشتی صنعت پرورش طیور گوشتی

دانلود مقاله ضوابط بهداشتی صنعت پرورش طیور گوشتی
دانلود مقاله ضوابط بهداشتی صنعت پرورش طیور گوشتی|40150555|zaranetwork

ضوابط بهداشتی صنعت پرورش طیور گوشتی

الف- ضوابط بهداشتی جایگاه طیور گوشتی

1- رعایت ضوابط نظام دامداری در تاسیس مرغداری الزامیست ( جداول تدوبنی 1374).

2- زمین محل احداث مرغداری می بایستی در مناطقی در نظر گرفته شود كه از نظر زیست جوندگان (انواع موش ) عاری یا از نظر میزان جمعیت بسیار محدود باشند .

3- وجود حصار در اطرلف سالنها و سایر تاسیسات به منظور جلوگیری از ورود حیوانات و افراد متفرقه الزامیست.

4- وجود حوضچه های ضد عفونی در مبادی مجموعه مرغداری ودرصورت چند سنی بودن در مبادی ورودی تاسیسات هرگله نیز الزامیست . درصورت وجود كارخانه تهیه خوراك در مرغداری وجود حوضچه ضد عفونی در مبادی ورودی آن ضروریست.

5- احداث دفتر اداری وسرویس های بهداشتی در ابتدای مبادی ورودی مرغداری الزامیست.

6- اطاق مناسب جهت ضد عفونی اقلام مورد نیاز واحد در مبداء ‌ورودی در نظر گرفته شود.

7- فاصله بین سالنها بین 15-10 متر و فاصله سالنها از حصار اطراف حداقل به اندازه عرض سالنها بوده وكمتر از 12 متر نباشد

8- احداث پاركینگ در خارج از محوطه مرغداری و به منظور جلوگیری از ورود خودروهای متفرقه ضروریست.

9- سطوح داخلی وخارجی كلیه سالنها وتاسیسات می بایستی قابل شستشو وضد عفونی كردن وتا ارتفاع مناسب قابل سوراندن باشد.

10- بمنظور جلوگیری از ورود پرندگان نصب توری برروی كلیه پنجره ها ومنافذ ورود و خروج هوای سالنهای مرغداری وسایر تاسیسات الزامیست.

11- سالن ها وسایر تاسیسات باید بنحوی ساخته شود كه از نفوذ جوندگان وسایر حیوانات جلوگیری شود.مطالب دیگر:
📜دانلود پاورپوینت روش تحقیق و پایان نامه نویسی جلسه دوم📜دانلود پاورپوینت روش تحقیق و پایان نامه نویسی جلسه سوم 📜دانلود پاورپوینت روش تحیق و پایان نامه نویسی جلسه چهارم 📜دانلود پاورپوینت روش تحقیق و پایان نامه نویسی جلسه ی پنجم📜دانلود پاورپوینت روش تحقیق و پایان نامه نویسی جلسه ششم 📜دانلود پاورپوینت روش تحقیق و پایان نامه نویسی جلسه هفتم📜دانلود پاورپوینت روش تحقیق و پایان نامه نویسی جلسه هشتم📜دانلود پاورپوینت روش تحقیق و پایان نامه نویسی جلسه نهم 📜دانلود پاورپوینت روش تحقیق و پایان نامه نویسی جلسه دهم 📜دانلود پاورپوینت روانشناسی تبلیغات📜دانلود پاورپوینت عنوان تحلیل و پوشش داده ها 📜دانلود پاورپوینت استراتژی محتوا📜دانلود پاورپوینت بازی درمانی📜دانلود پاورپوینت نظریه مراجع محوری راجرز📜دانلود پاورپوینت نظریه علمی تیلور 📜دانلود پاورپوینت آسیب های فضای مجازی و اینترنت 📜دانلود پاورپوینت عنوان مدیریت رفتار، موفقیت و ارتباط📜دانلود پاورپوینت کارگاه کامپیوتر📜دانلود پاورپوینت معماری موزه ماکسی اثر زاها حدید 📜دانلود پاورپوینت اصول شبیه سازی📜دانلود پاورپوینت معماری بیمارستان قزوین📜دانلود پاورپوینت مزاج شناسی📜دانلود پاورپوینت شبکه های وای فا 📜دانلود پاورپوینت تشریح تجارت خارجی ایران📜پاورپوینت شیوه اجرای نگهداری و تعمیرات در کارخانه کاشی