کارآموزی شركتهای بزرگ خودروسازی

کارآموزی شركتهای بزرگ خودروسازی
کارآموزی شركتهای بزرگ خودروسازی|40129878|zaranetwork

فهرست

عنوان صفحه

1-مقدمه 2

2-سیستم شاسی و بدنه و ترمز پژو 405 3

3-سیستم فرمان هیدرولیكی پژو 405 5

4-سیستم فنربندی پژو 405 6

5-سیستم سوخت رسانی 9

6-سیستم خنك كار پیكان و پژو 405 11

7-سیستم انتقال قدرت در پژو 405 18

8-جمع آوری موتور 20

خلاصه ای بر ترمزهای ABS 25

ترمزهای ضد بلوكه ABS 26

اساس كار سیستم ABS 28

ترمزهای ABS در خودروهای سنگین 33

ABS در شركتهای بزرگ خودروسازی 36

اصول هیدرولیك 40

ترمز پر قدرت كلسی – هیز 44

مقدمه

ایـنجـانـب بـابـك فـرهادی خانـكندی بشمـاره دانـشجـوئی m 81285496 كارآموزی خود را در مجتمع كارگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر علامه مجلسی (ره ) شروع نمودم .

در این دوره كارآموزی،با وجود استادانی مجرب و تحصیل كرده و وجود اتومبیلهایی از نوع پژو(GLX)و بازدید از قسمتهای مختلف آن خصوصا موتور، به نكات جدید و جالبی رسیدم.از آنجائیكه در دوران تحصیلی از مكانیسم چنین اتومبیلهایی اطلاع كافی نداشتم برای من بسیار تازگی داشت و جالب بود.

امیدوارم باز هم بتوانم با تلاش و پشتكار خود و كمك شما عزیزان به نكات جدید و آموزنده دیگری دست پیدا كنم.

شاسی و بدنه و ترمز:

دو پنجره جلو و عقب و در واقع مكانهایی كه امكان چرخش الكترود وجود ندارد از جوش مقاومتی استفاده شده است.

ترمز:سیستم ترمز در پژو دیسكی توربین دار و در عقب كاسه ایی می باشد.

بدین صورت كه یك بوستر یا تقویت كننده از فشار وارده بر روی پدال تاثیر می پذیرد . بر اساس همان روغن را از پمپ بالا به چرخها (4 چرخ) می فرستد كه در چرخهای جلو فشار وارده بر روی پمپ اثر كرده و پمپ كه تماس مستقیم با لنت ها دارد باعث فشرده شدن آنها روی دیسك می شود و باعث توقف می شود و در عقب فشار روغن روی پمپی بنام كاتوسكا اثر كرده كفشكها را از هر دو طرف به بیرون فشار داده و باعث چسبیدن كفشكها به كاسه می شود و عمل توقف در چرخهای عقب نیز صورت می گیرد.در ضمن مكانیزم ترمز دستی در پژو به صورت سیمی بوده و با كشیدن اهرم ترمز دستی اهرمها باعث چسبیدن كفشكها به كاسه می شود.شایان ذكر است كه سیستم ترمز در پیكان كاملا شبیه این سیستم بوده و فقط در چرخهای جلوی پژو دیسك توربین دار و در پیكان دیسك است.

قسمت تصادف:آن چیزی كه در هنگام تصادف اتفاق می افتد یكی تاب برداشتن در قسمت شاسی است ولی چیزی كه باعث تعجب است در تصادف هایی كه تخریب آن معمولی می باشد سقف در جوار ستون های بین دو شیشه عقب و جلو تحت خمش و اكثراً به سمت داخل قرار می گیرد بسته به شدت تصادف كم و زیاد می شود . در ضمن در اكثر تصادفهایی كه جلوی اتومبیل به سختی آسیب می بیند موتور سالم می ماند.

در یك تحلیل می توان گفت كه طراحی پژو به صورتی است كه در جریان ضربات نیرو به موتور وارد نمی شود و بیشتر به كناره یا ورودی اتومبیل منتقل می گردد.

دوماً نیرو به سرنشین وارد نمی شود كه این امر با ستون های محكم كه چهار چوب بالایی پژو هستند امكان پذیر می شود.

فرمان هیدرولیكی(GLX):

پژوهای جدید همگی از سیستم هیدرولیك فرمان سود می برند .در این سیستم كه از لحاظ ظاهری شبیه سیستم قبلی است تنها یك سیلندر هیدرولیكی و همچنین سوراخها و منفذهای تنظیم پیستون كه روی پیستون قرار دارند را دارا می باشد.بدین صورت كه علاوه بر در گیری پیستون و شانه ، میله فرمان سمت راست به سر پیستون متصل شود در نتیجه هر گونه حركتی از پیستون به سمت چپ و راست شدن چرخها ی جلو می شود.بدین صورت كه روی پیستون 4 سوراخ وجود دارد كه هر كدام نقش خاصی را بر عهده دارند.

با چرخش فلكه فرمان پیستون نیز كه این منفذها در آن قرار دارند، می چرخد و سوراخهای محیطی را در هر شرایط و بطور مختلف تطبیق می دهد . كه این تطابق باعث می شود كه با استفاده از فشار روغن هیدرولیك كه در پمپ فرمان آنرا تأیین می كند پیستون به نرمی و راحتی به چپ یا راست حركت می كند و این امر موجب می شود كه چرخش راحت تر و نرمتر در حالت سكون صورت بگیرد.

سیستم فنربندی پژو:

سیستم فنربندی پژو: سیستم فنربندی پژو در جلو مقابل بازوهای عرضی و فنر های مارپیچ است و در عقب بصورت بازوهای طولی و فنرهای از نوع میله پیچشی .

در سیستم تعلیق برای هر چرخ یك دستگاه جداگانه در نظر گرفته شده است كه در هر طرف شامل فنر مارپیچ و كمك فنر تلسكوپی و یك میله موج گیر می باشد .

در ضمن اهرمها و اتصالات عرضی مربوط به سیستم تعلیق در عقب پژو 405یك سیستم منتقل است و به نام بازوهای دنباله دار معروف است .نام دنباله ای به این جهت به این اعضاء داده می شود كه ظاهراً دنبال اتومبیل كشیده می شود و همانطور كه گفته شد در این سیستم از بازوهای دنباله ای و فنرهایی از نوع میله پیچشی دیده می شود . این نوع فنرها به شكب میله ای با دو سر هزار خار دار است كه از طریق این هزارخارها یك سر آن به نقطه ای از شاسی و سر دیگر آن به یكی از اتصالات فنر بندی متصل می شود . با حركت چرخ و اتصالات فنر بندی به بالای پائین میله تحت پیچش قرار گرفته و حالت فنر یت آن با حركت چرخ مقابله می كند كه به صورت عرض قرار گرفته استفاده می شود .جلو پیكان مستقل و عقب پیكان از نوع فنر شمشی است (برگی) و تعلیق غیر مستقل است و در پژو هر دو مستقل است .

این طراحی سبك است و می تواند بصورت بسیار جمع و جوری طراحی شود تنها اشكال آن تغییر زاویه انحراف از قائم چرخها به هنگام چرخش اتومبیل است . به عقیده بسیاری از رانندگان كه از نوع مختلفی از اتومبیلها را سوار شده اند، فنر بندی پژو را نسبتاً خشك می نامند.

البته در اتومبیلهای امروزی با كمك فنرهای بادی و هیدرولیكی سعی در بر طرف كردن این عیب دارند.

1-سیستم های فنربندی به دو دسته تقسیم می شوند:

الف-مستقل ب-غیر مستقل

منظور از فنربندی مستقل برای چرخها،یعنی مثلاً در جلوی یك اتومبیل این است كه سیستم اجازه حركت مستقل و جداگانه به هر یك از چرخها می دهد.در حالی كه در یك سیستم غیر مستقل چرخها از یكدیگر تاثیر می پذیرند.

سیستم سوخت رسانی:

سیستم سوخت رسانی در پژو از باك بنزین،پمپ بنزین برقی ،پمپ بنزین مكانیكی،صافی بنزین،هواكش،المنت،كاربراتور و مانیفولد گاز تشكیل شده است.

بدین صورت كه یك پمپ بنزین برقی كه درون باك 70 لیتری پژو كه در زیر صندلی عقب است بنزین را به سمت پمپ بنزین مكانیكی پمپاژ می كند.پمپ مكانیكی بصورت دیافراگمی عمل می كند و دارای یك شیطانك و میله دیافراگم و فنر می باشد.فنر برای تنظیم فشار بنزین ورودی و شیطانك برای پمپاژ بنزین به كاربراتور می باشد.با چرخش میله سوپاپ شیطانك كه به محیط بادامك اتكا دارد حركت ضربه ای داشته و بوسیله میله دیافراگم ،دیافراگم را به نوسان وا می دارد كه سبب پمپ كردن بنزین به كاربراتور می گردد.بدین صورت بنزین بعد از خروج از پمپ بنزین مكانیكی و عبور از صافی بنزین وارد محفظه مقسم بنزین می شود.

مقسم بنزین چسبیده به كاربراتور می باشد كه سه لوله به آن متصل بوده كه بالایی،میانی،انتهایی نامیده می شود.

بنزین به قسمت بالایی مقسم رفته و از لوله پایین به كاربراتور می رود و در صورت اضافه بودن بنزین توسط لوله میانی به باك برگشت داده می شود.هوای مورد نیاز برای سیستم سوخت رسانی بعد از عبور از قسمت جلو پنجره به المنت می رسد . از طرفی یك لوله دیگر گرمایی حاصل از احتراق را از روی مانیفولد برداشته و به المنت می رسد.المنت چیزی جز تعدیل كننده حرارت نیست ،بنابراین بعد از اینكه هوا به ایده آل ترین شرایط برای احتراق آماده شد به درون هواكش می رود.

هواكش به صورت كاغذی است و از آنجا به كاربراتور می رود البته بخارات حاصل از سوختن بنزین و تبخیر بنزین به هواكش رفته و از آنجا دوباره به جریان سوخت رسانی وارد می شود . البته از بالای درب روغن نیز یك لوله از طرفی به هواكش و از طرف دیگر با خلاء مانیفولد در تماس است و بخارات جمع شده روغن روی درب روغن با استفاده از این خلاء به جریان سوخت رسانی وارد می شده و باعث می شود كه در محوطه سوپاپها مقداری هر چند كم روغن وجود داشته باشد . بنزین بعد از عبور از این صافی كه بسیار ریز است وارد كاربراتور می شود و به محض پر شدن محفظه ورود بنزین قطع می شود.در ضمن كاربراتور پر و دارای دو دریچه ورودی است كه یكی در همه دورها كار كرده و دیگری تنها در دور تند به عبارتی پدال دوم كار می كند . بطوریكه اگر گاز تا یك حدی فشرده شود ، باعث تكان دادن اهرم دور تند می شود و دریچه 2 را باز می كند . در كاربراتور پژو 3 مدار وجود دارد كه اولی مدار دور آرام كه دارای یك سنسور برقی می باشد و با آن تنظیم می شود.

مدار شتاب كه این به صورت دیافراگمی عمل كرده و در دور بالاتر مدار غنی سازی كه مربوط به دریچه 2 است شروع به كار می كند.البته مدار شتاب در دور بالا هم عمل می كند ولی بصورت یكنواخت در واقع آنهم یصورت یك مدار غنی ساز در می آید.در ضمن مدار ساسات نیز بوسیله تحریك سیمی راه اندازی می شود.با تحریك بیشتر هوای كمتری درون كاربراتور جریان می یابد.

سیستم خنك كاری پیكان :

مدار خنك كاری سیستم موتور پیكان چنین است(شكل بعد)

1-ترموستات

2-سر سیلندر

3-سوپاپ كنترل بخار

4-بخاری

5-بلوكه سیلندر

6-واتر پمپ

7-رادیاتور

8-مخزن انبساطی

شرح مدار خنك كاری :

1-آب بوسیله پره های پمپ گریز از مركز از پایین رادیاتور مكیده شده و با فشار به بلوكه سیلندر ارسال می شود.پس از جذب گرمای سیلندرها به مجاری سرسیلندر هدایت می شود در سر سیلندر گرمای محفظه احتراق سیستم های سوپاپ و گیتها را می گیرد.

2-وقتی موتور سرد باشد ترموستات مدار خروجی از سر سیلندر را بسته و آب از مدار فرعی ترموستات و لوله برگشت بخار به ورودی پمپ باز می گردد یعنی در مدار بسته ای حركت می كند.

3-وقتی درجه حرارت به اندازه لازم برسد،سوپاپ ترموستات باز شده و آب گرم از سر سیلندر به بالای رادیاتور ارسال می شود.

4-بخاری اطاق خودرو كه گرمای خود را از آب گرم موتور می گیرد.آب گرم موتور از مدار فرعی موتور تاسیس می شود.

5-در رادیاتور از نوع سوپاپ دار است . فشار آب موتور بالاتر از فشار جو نگهداری می شود.لذا نقطه جوش آب بالا رفته و در مناطق گرم از جوش آوردن موتور جلوگیری می كند.

بنابراین برای جلوگیری از جوش آوردن موتور توجه به آب بندی و سالم بودن در رادیاتور ضروری است.

6-وقتی درجه حرارت آب بالا رود فشار مدار به علت انبساط حجم افزایش یافته و با باز شدن دریچه سوپاپ از بالا رفتن فشار مدار از حد مجاز جلوگیری می شود.

7-وقتی درجه حرارت موتور كاهش یابد پس از خاموش كردن موتور آب انقباظ حجمی پیدا نموده و خلاء در رادیاتور بوجود می آید . برای جلوگیری از تغییر شكل رادیاتور سوپاپ خلاء آن باز شده و آب از مخزن در سیستمی كه آب بندی است و یا هوا به رادیاتور راه یافته و فشار آن متعادل می شود.

سیستم خنك كننده در پژو 405 :

اجزای سیستم خنك كننده عبارتند از : واترپمپ –رادیاتور-فن ها-ترموستات و سنسورها.

رادیاتور:رادیاتور پژو بدین صورت است كه آب بعد از ورود به رادیاتور (1)به محفظه (11)رادیاتور آمده و بعد از لوله هایی(10 ) كه بصورت افقی در رادیاتور و به تعداد39 عدد وجود دارد عبور كرده و از خروجی رادیاتور كه در زیر رادیاتور قرار دارد(9)خارج می شود و این در صورتی است كه ترموستات اجازه عبور آب را داده باشد و آنهم در دمای خاص ترموستات است كه در دماهای مختلفی وجود دارند.(74-85) درجه.حال اگر آب رادیاتور به دمایی نرسیده باشد كه بتواند ترموستات را باز كند توسط لوله ای از پشت ترموستات آب حركت كرده و به دو مسیر تقسیم می شود.یك مسیر به مانیفولد گاز رفته و دیگری به سمت رادیاتور (5)البته فقط به قسمتی از رادیاتور می رود و هیچ گونه تبادل جریان با خود رادیاتور ندارد.ولی در صورت نداشتن فشار لازم برای باز كردن شیر یك طرفه ، آب درون رادیاتور در صورت داشتن فشار بالاتر می تواند ساچمه را پایین زده وارد مسیر شود كه اینها بیشتر در صورت باز بودن ترموستات صورت می گیرد و در حالتی كه ترموستات بسته باشد ، جز در موارد اندك مانند وقتی كه واتر پمپ ضعیف عمل كند و یا وجود مواد در بلوكه صورت می گیرد و بلافاصله از خروجی (7)به سمت واتر پمپ می رود.این عمل تا زمانیكه ترموستات بسته است به تندی انجام می شود تا دمای لازم برای باز كردن ترموستات به وجود آید.

در ضمن در این سیستم سنسور هایی نیز وجود دارند.فن دور كند دارای یك سنسور است كه به مانیفولد سوخت پیچ شده است كه به این سنسور 40درجه هم می گویند كه در صورت فراتر رفتن از 40 درجه فعال می شود.در ضمن فن های پژو دوتا هستند كه با هم كار می كنند.منظور این است كه اگر با دور كند كار كند دیگری نیز با همان دور كار می كند و توسط برق راه اندازی می شود.

فن دور تند توسط سنسوری كه در مسیر سیلندر و در همجواری با آب قرار دارد و نقطه مقابل محفظه ترموستات است و در دمای 100درجه آب رادیاتور فعال می شود و سبب شده كه فن ها با دور تند كار كند.

شایان ذكر است كه در كنار این سنسور یك سنسور دیگر هم به نام سنسور درجه حرارت آب كه نشان دهنده دمای آب رادیاتور در آمپر آب در صفحه جلوی راننده است.

ترموستات:ترموستات های پژو 405 از 74-85 درجه موجود می باشد كه 74 درجه چهارفصل می باشد ولی 85 درجه را فقط می توان در فصول سرد استفاده كرد و در فصل تابستان باعث بالا رفتن دمای آب رادیاتور می شود.

واتر پمپ:پمپ آب در پژو در درون موتور قرار دارد و نیرویش را از در گیری زنجیری از موتور می گیرد و آب را به بلوكه سیلندر با فشار پمپ می كند.

نتیجه:با توجه به حجم زیاد آب در بلوكه سیلندر (با توجه به شكل)آب رادیاتور با حجم وسیعی گرم شده و كمی ضعف از هر كدام عضوهای سیستم خنك كننده باعث بالا رفتن دمای آب رادیاتور می شود.بر اساس برداشت های خودم بیش از 40% اتومبیل های سرویس پژو از مشكل بالا رفتن آمپر آب گلایه داشتند و اكثرا به دلیل داشتن رادیاتور تك لول با این مشكل مواجه بودند كه با تعویض آن به دو لول مشكل بر طرف می شد.

البته ترموستات باید 74 درجه در تابستان باشد و مشكل دیگر مربوط به سنسور دور تند بود كه باید اجزای آن تست می شد.زیرا كار نكردن سنسور تند مشكلات غیر قابل جبرانی را می تواند رقم بزند.

مسیر خنك كاری در بلوكه:

1-مسیر خنك كاری در بلوكه سیلندر پژو405 2-سیلندر3-آب رادیاتور

سیستم انتقال قدرت:

كلاچ در پژو405:مكانیزم كلاچ در پژو سیستم ساده و آشنایی است كه عموماً سالهاست روی اتومبیلهای سواری نصب شده است.اگر بخواهیم كلاچ پژو را باكلاچ پیكان مقایسه كنیم تفاوتی كه پیدا می شود پوشش نداشتن انتهای فنرهای خورشیدی است.

در عین حال سیستم متحرك كلاچ نیز كه در پیكان بصورت مكانیكی صورت می گیرد.

پلوس:پلوس در پژو به خاطر دیفرانسیل جلو بودن آن تحت تنشهای فراوانی قرار دارد و چون در جلو قسمت سربندی شده اتومبیل می باشد باید نیرو را با هر حالتی انتقال دهد و همین امر مشكل مهمی را بوجود می آ‌ورد،كه آنرا می توان در همه اتومبیلهای دیفرانسیل جلو دید.البته پژو بخاطر طراحی در عین حال آلیاژهای مختلف توانسته تا حد زیادی به بقیه اتومبیلها در ایران در رفع این مشكل بیشتر باشد.

چون پلوس ها و مكانیزم داخلی آن همراه چرخها ارتعاش می كنند بنابراین برای آنكه نیرو در حالتی مختلف منتقل شود سر پلوس و ته پلوس در نظر گرفته شده است را هر كدام در انتقال نیرو به صورت كامل در همه حالات نقش مؤثر دارند و اتفاقا تمامی اشكالات فنی نیز در همین قسمت ها یا مخوصا در سر پلوس و پنجره پلوس 5/64 سانتیمتر است.

گیربكس پژو405 :

گیربكس پژو تركیبی مدرن و پیچیده است كه شافت ورودی و خروجی موازی هم هستند .به طوریكه نیرو از موتور از یك سمت وارد شده و از همان سمت خارج می شود.

در روی شافت ورودی دنده های محرك عقب 3و4و5 قرار دارند.ورودی شافت خروجی دنده های محرك 5و4و3و2و1 قرار دارند.

در ضمن دو شافت ورودی خروجی روی سطحی افقی نسبت به هم قرار دارند.

دیفرانسیل:دیفرانسیل پژو با گیربكس درون یك پوسته قرار دارد و نیرو از شافت خروجی به آن رسیده و منجر به چرخش هوزینگ می شود و بین دنده سر پلوس ها تقسیم می شود و به چرخها منتقل می شود.

جمع آوری موتور

- سنبه ای به قطر 10 میلیمتر در نقطه(ط) جا بزنید. – پیچ(2)را باندازه 8كیلوگرم متر(80نیوتن متر)سفت كنید. – دسته موتور را در جای خود قرار داده سپس دنده های پیچها را با چسب آغشته نموده و ببندید.-پیچها را باندازه 2 كیلوگرممتر(20نیوتن متر)سفت كنید.-با استفاده از یك واشر نو واتر پمپ را در جای خود ببندید و باندازه 5/1 كیلو گرم متر(10نیوتن متر)سفت كاید.-سنبه ها را در بیاورید.

توجه داشته باشید كه هر كدام از پیچها در جای مخصوص بخود بسته شوند و قبل از نصب نیز دنده های پیچها را با چسب آغشته نمائید.-قابها را باندازه 5/1كیلگرم متر (10 نیوتن متر )سفت كنید.-دنده سر میل لنگ (10) را جا بزنید.


مطالب دیگر:
📖پروژه کارآفرینی گلخانه سبزی و صیفی شركت تعاونی چمن بن📖طرح توجیهی سود و زیان📖پاورپوینت بررسی انواع سقف ها در سازه های فولادی و بتنی📖طرح توجیهی احداث و تجهیز هتل سعید📖طرح توجیهی تولید پالت چوبی📖دانلود پاورپوینت بررسی روستای علی بیگلو (پروژه درس روستا)📖طرح توجیهی خدمات كامپیوتری پژوهش📖طرح توجیهی گاوداری تولیدی📖نقش زنان روستایی در اقتصاد روستا📖ورشكستگی و اثرات آن📖معرفی انواع متغیرهایه موجود در مدل📖دانلود پاورپوینت بررسی معماری یونان باستان📖پاورپوینت پروژه کارآفرینی طرح سازه های چوبی📖دانلود پاورپوینت بررسی تاج محل هند📖دانلود پاورپوینت بررسی ارگ بم و فضاهای فرهنگی استان کرمان📖بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در كشورهای جهان📖پاورپوینت آشنایی با مصالح بومی اقلیم های مختلف ایران📖دانلود پاورپوینت بررسی مجموعه بازار تاریخی تبریز📖پاورپوینت بررسی برج capital gate دبی،خمیده ترین برج دنیا📖دانلود پاورپوینت بررسی بیستون و آثار تاریخی ارزشمند آن📖پروژه كارافرینی B.P طرح كسب كار📖پروژه کارآفرینی بسته بندی📖دانلود پاورپوینت اطلاعات كامل بیماری آلزایمر📖پاورپوینت بیماری اوتیسم چیست؟ دلایل و علایم بیماری اوتیسم در کودکان📖پاورپوینت تاثیر پیاده‌روی بر برخی بیماریها