جزوه بسیاری کاربردی آموزش طراحی ساختمان بتنی منظم در Etabs

جزوه بسیاری کاربردی آموزش طراحی ساختمان بتنی منظم در Etabs
جزوه بسیاری کاربردی آموزش طراحی ساختمان بتنی منظم در Etabs|40105953|zaranetwork

که در سه گام به شرح کامل آن پرداخته است

گام اول : ترسیم سازه

یكی از قویترین نرم افزارهای تحلیل و طراحی سازه میباشد در این نرم افزار برای جلب رضایت مشتری تمامی ETABS نرم افزار

طراحی ها توسط كاربر نیز گنجانده شده است :

Concrete Frame Design Manual

Steel Frame Design Manual

Composite Floor Design Manual

Concrete Shear Wall Design Manual

Steel Joist Manual

گام دوم : معرفی مشخصات

گام سوم : اختصاص مشخصات


مطالب دیگر:
🔥تحقیق داستان يوسف و زليخا🔥تحقیق غذاهای حلال و حرام در قرآن🔥تحقیق خلقت جهان از كجا و چگونه آغاز شد🔥تحقیق خداشناسي🔥تحقیق خلقت انسان از نگاه قرآن🔥تحقیق خطبه 84 نهج البلاغه و تفسیر آن🔥تحقیق تفسیر خطبه 83 نهج البلاغه🔥تحقیق خدمات اسلام در ایران🔥تحقیق حقوق کودک در اسلام🔥تحقیق حق‌ و عدالت‌ در انديشة‌ استاد مطهري‌🔥پرسشنامه عدالت سازمانی گرینبرگ(1990)🔥پرسشنامه عادت‌های خواندن🔥پرسشنامه شخصیتی گری - ویلسون (GWPQ)🔥تحقیق رفتار جرات‏مندانه🔥تحقیق رهبری خدمتگزار و ارزیابی عملکرد کارکنان🔥تحقیق حضرت مهدی و معجزه تولد ایشان🔥تحقیق حجاب و اصالت فرهنگ🔥تحقیق رابطه حجاب و پاكدامنى زن🔥تحقیق حجاب‌ نمادي‌ از جنگ‌ تمدن‌ها🔥تحقیق بررسی جامع حجاب از نظر علما🔥تحقیق حجاب در قرآن🔥تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه🔥تحقیق حج در قرآن و احادیث🔥تحقیق مکه و حج🔥تحقیق حج و جهاد در اسلام