مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش کانون های تفکر در فرایند سیاستگذاری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش کانون های تفکر در فرایند سیاستگذاری
مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش کانون های تفکر در فرایند سیاستگذاری|40105396|zaranetwork

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

بخش اول :مبانی نظری............................. 9

بخش دوم:کانون تفکر............................. 16

الف)نقش کانون های تفکر چیست؟................... 18

ب)دلایل گسترش کانون های تفکر درایالات متحده امریکا 19

ج)تعداد کانون های تفکر درجهان وایالات متحده امریکا 22

د)موضوعات تحقیق................................ 25

بخش سوم:تاریخچه کانون های تفکر................. 28

بخش چهارم:طبقه بندی کانون های تفکر............. 34

الف)انواع کانون های تفکر....................... 36

ب)نوع وابستگی.................................. 36

ج)ویزگی های سازمانی کانون های تفکرمستقل........ 37

د)ویژگی های سازمانی کانون های تفکر وابسته...... 45

ه)سازمان وکارمندیابی........................... 50

و)گرایش سیاسی وفلسفی کانون های تفکر............ 52

مبانی نظری

نظام های مردم سالار به صرف تأسیس وتشکیل احزاب سیاسی وبرگزاری انتخابات آزاد وعادلانه ساخته نمی شوند.راه حل توفیق دراستقرار مردم سالاری، توسعه واصلاحات اقتصادی،"حکمرانی"است که دربرگیرنده آداب وسنت ها، نهادها وفرآیند هایی است که تعیین می کند چگونه تصمیمات دولت به صورت روزانه گرفته شوند.(میدری،خیرخواهان،1383،ص351،).

دراواخر قرن بیستم، واژه حکمرانی مورد توجه خاص دانشمندان اجتماعی، سازمان های خیریه[1]و جامعه مدنی قرار گرفت. علت این توجه ناشی از این حقیقت است که حکمرانی را می توان در مورد طیف وسیعی از موضوعات، روابط وموسسات درگیر فرآیند مدیریت امور خصوصی ودولتی بکار برد. واژه حکمرانی[2] به خوبی نشان می دهد که حکومت ها باید برروی چه چیزهایی متمرکز شوند.(UN 2006 p.1).

دراین جا بایستی به این نکته اشاره کرد که حکمرانی با حکومت به یک معنا نیست وحکمرانی متفاوت از حکومت است. حکومت شیوه خاصی از اقدام است که در آن برداشت کافی از قدرت وجود دارد. یعنی منطق آن برحول مفهوم قدرت وتحمیل استقرار است، اما درفضای حکمرانی دولت محدود شده وجایگاهی برای استفاده از قدرت باقی نمی ماند وروابط یکجانبه جای خود را به روابط چند جانبه می دهد. فضای حکمرانی، فضایی افقی است ودولت خود را در یک سطح با دیگر نهادها قرار می دهد. دراین فضا کنشگران غیردولتی به قدری از یکدیگر استقلال دارند که نمی توانند چیزی را بردیگری تحمیل نمایند. اما درعین حال آن قدر به یکدیگر وابسته اند که می دانند بدون یکدیگر قادر به اقدام نیستند. به این ترتیب فضای حکمرانی دیگر فضای دولت محور نیست، بلکه سازمان های جامعه مدنی وبخش خصوصی نیز ایفاگر نقش هستند ونقش پل ارتباطی بین شهروندان ودولت را برعهده می گیرند.

به طورکلی نظریه سیاسی آنگلو امریکن از واژه حکومت برای اشاره به نهادهای رسمی دولت وانحصار آن ها دراعمال قدرت اجباری مشروع استفاده می کند. حکومت براساس توانایی درتصمیم گیری وقابلیت اجرای آن تصمیمات مشخص می شود. به طور خاص حکومت عبارت است ازفرآیند سازمانی ورسمی که درسطح دولت ملت به حفظ نظم عمومی وتسهیل اقدام جمعی می پردازد. (Stoker 1998 P.17)

3.donor agency

2.governance


مطالب دیگر:
📃كاربرد علم فیزیك در ورزش1📃فیزیولوژی ورزشی📃نقش ورزش در از بین بردن افسردگیها📃کمر درد📃فوائد ورزش📃شاهنامة فردوسی📃طرحی نو در اندازیم📃مكتب تربیتی امام خمینی (ره)📃كتاب سوزی ایران و مصر📃ویتگنشتاین متقدم و ویتگنشتاین متأخر📃اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی📃برآورد مالی شركتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم📃بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمة كشور📃بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی📃بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی كاركنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی📃تحقیق درمورد xsd📃انیمیشن سنتی📃همه چیز درباره ی انیمیشن📃برخی از روشهای نفوذ به شبکه و راههای مقابله به آن📃بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب📃تنها پکیج آموزشی کاملا عملی و فوق العاده آسان، کسب درآمد فوری از اینترنت📃پرداخت یارانه در ایران📃پیامدهای جهانی شدن بازارهای مالی📃تأثیر تبلیغات بازرگانی در عصر ارتباطات برای كالاهای گوناگون📃تأثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی كشور