پرسشنامه تفکر سازنده

پرسشنامه تفکر سازنده
پرسشنامه تفکر سازنده|40087383|zaranetwork

این پرسشنامه در سال 1990 توسط اسپتاین و مایر جهت اندازه گیری توانایی های تجربی ساخته شده است پرسشنامه شامل شش مقیاس انطباق هیجانی، انطباق رفتاری، تفکر طبقه بندی شده ، تفکر خرافی، خوش بینی خام و تفکر منفی است. این پرسشنامه دارای 30 سوال بوده و سه بعد شناختی نگرش شامل نگرش نسبت به خود، دنیا و آینده را نیز در افراد افسرده ارزیابی می کند.


مطالب دیگر:
پاورپوینت کیفیت سودپاورپوینت مدیریت سود و هموارسازی سودپاورپوینت نقش فرهنگ در حسابداریپکیج کامل جزوه + ویدئوهای درس اول زبان دهمپکیج کامل جزوه+ ویدئوهای درس دوم زبان دهمپکیج کامل جزوه+ ویدئوهای درس سوم زبان دهمپکیج کامل جزوه+ ویدئوهای درس چهارم زبان دهمپاورپوینت خلاصه کتاب آشنايي با علوم قرآني دكتر علي اصغر حلبيپکیج کامل جزوه+ ویدئوهای درس اول کتاب کار زبان دهمپاورپوینت درس عروض و قافیه دكتر سيروس شميساپکیج کامل جزوه+ ویدئوهای درس دوم کتاب کار زبان دهمپاورپوینت کتاب تاریخ حدیث مدیر شانه چیپکیج کامل جزوه+ ویدئوهای درس سوم کتاب کار زبان دهمپکیج کامل جزوه+ ویدئوهای درس چهارم کتاب کار زبان دهمجزوه کاربرد آزمون هاي روانی رشته مشاورهجزوه روان شناسی شخصیت رشته مشاورهپاورپوینت خلاصه کتاب تاريخ ادبيات 3 دكتر توفيق ه. سبحانيجزوه روش تحقیق رشته مشاورهجزوه روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره رشته مشاورهجزوه زبان تخصصی مجموعه علوم تربیتی2مجموعه ۲ جزوه درس شبیه سازی کامپیوتری مهندسی کامپیوترپاورپوینت آموزشی درس روان شناسی سلامتپکیج کامل جزوه+ ویدئوهای درس اول عربی 2 دبیرستانپکیج کامل جزوه+ ویدئوهای درس دوم عربی 2 دبیرستانپکیج کامل جزوه+ ویدئوهای درس سوم عربی 2 دبیرستان