پاورپوینت اموزش طراحی دیوار برشی در نرم افزار etabs

پاورپوینت اموزش طراحی دیوار برشی در نرم افزار etabs
پاورپوینت اموزش طراحی دیوار برشی در نرم افزار etabs|40086346|zaranetwork

با نیروهای جانبی مؤثر بر یک سازه ( در اثر باد یا زلزله ) به طرق مختلف مقابله می شود که اثر زلزله بر ساختمانها از سایر اثرات وارد بر آنها کاملا متفاوت می باشد . ویژگی اثر زلزله در این است که نیروهای ناشی از آن به مراتب شدیدتر و پیچیده تر از سایر نیروهای مؤثر می باشند . عناصر مقاوم در مقابل نیروهای فوق شامل قاب خمشی ، دیوار برشی و یا ترکیبی از آن دو می باشند . استفاده از قاب خمشی به عنوان عنصر مقاوم در مقابل نیروهای جانبی بخصوص اگر نیروهای جانبی در اثر زلزله باشند احتیاج به جزئیات خاصی دارد که شکل پذیری کافی قاب را تأمین نماید .این جزئیات از لحاظ اجرایی غالبا دست و پاگیر بوده و در صورتی می توان از اجرای دقیق آنها مطمئن شد که کیفیت اجرا و نظارت در کارگاه خیلی بالا باشد از لحاظ برتری می توان گفت که دیوار برشی اقتصادی تر از قاب می باشد و تغییر مکانها را کنترل می کند در حالی که برای سازه های بلند قاب به تنهایی نمی تواند در این زمینه جوابگو باشد .

در این پاورپوینت طراحی دیوار برشی در نرم افزار etabs بطور کامل و با تصاویر واضح اموزش داده شده است


مطالب دیگر:
📝تحقیق در مورد بررسي تأثير خدمات پس از فروش بر فروش كالا 📝تحقیق در مورد کارآموزی مخابرات 📝تحقیق در مورد کارگردانی 📝تحقیق در مورد بررسي تاثير تبليغات بر فروش شركتهاي صنايع غذايي مشهد 30 ص 📝تحقیق در مورد کالبد اثیری 10 ص 📝تحقیق در مورد بررسي تاثير صورتبندي قدرت سياسي بر توسعه سياسي و اقتصادي ايران طي سالهاي 1320 تا 1357 89 w 📝تحقیق در مورد کاستی های آموزش 📝تحقیق در مورد کامپیوتر 5 ص 📝تحقیق در مورد کدوی تخم کاغذی 4 ص 📝تحقیق در مورد کروز کنترل چیست و چگونه کار می کند 9 ص 📝تحقیق در مورد کدوی تخم کاغذی 📝تحقیق در مورد بررسي خاك شوز سميرم اصفهان و كاربردهاي آن 80 ص 📝تحقیق در مورد کشاورزی 10 ص 📝تحقیق در مورد کشيش بزرگ تگزاس چگونه مسلمان شد؟ 📝تحقیق در مورد کشت گوجه فرنگی گلخانه ای 📝تحقیق در مورد کلروز (زردی ) در افراهای رشد کرده در مزرعه 10 ص 📝تحقیق در مورد بررسي رابطه بين ميزان اضطراب دانش آموزان ونسبت تقلب آنها در مدرسه 32 ص 📝تحقیق در مورد بررسي رابطه ميان جهت گيري هدف با خود تنظيمي يادگيري و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دوره ي پيش دانشگاهي شهر شيراز 60 ص 📝ریاضی پایه اول ابتدایی درس خط باز و بسته 📝ریاضی پایه اول ابتدایی تدریس عدد3 📝ریاضی پایه دوم ابتدایی شناخت شکل های هندسی 📝ریاضی پایه چهارم ابتدایی آموزش مفهوم کسر 📝ریاضی پایه اول ابتدایی لوحه سوم 📝ریاضی پایه دوم ابتدایی آشنایی با اشکال هندسی و ویژگی آنها 📝تحقیق در مورد بررسی انواع کودهای شیمیایی و طبقه بندی و خواص 39 ص