فایل اکسل داده های شاخص 50 شرکت فعالتر بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95

فایل اکسل داده های شاخص 50 شرکت فعالتر بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95
فایل اکسل داده های شاخص 50 شرکت فعالتر بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95|40063351|zaranetwork

عنوان: دانلود

دسته: حسابداری- اقتصاد- مدیریت مالی

فرمت : excel

این فایل شامل فایل اکسل داده های شاخص شاخص 50 شرکت فعالتر بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95 می باشد که می توان از آن در تحقیقات رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی برای تجزیه و تحلیل مدل و متغیرهای تحقیق استفاده نمود.


مطالب دیگر:
🔑مقاله بررسی تعاریف و مفاهیم و تاریخچه شیوه بیان اکسپرسیونیسم در ارتباط با نقاشی ، معماری و شهرسازی🔑انواع و اقسام جوهر🔑اصول و مبانی سیستمهای خبره🔑پژوهش از جمهوری تا سلطنت🔑نمونه نامه اداری🔑مقاله درباره نثر فارسی و آغاز ادبیات تاریخی دینی🔑مقاله درباره عروض فارسی🔑مقاله درباره پهلوانان حماسه ملی در ادبیات فارسی🔑تحقیق امار چند درصد از دانش اموزان رشته ریاضی را انتخاب میکنند🔑مقاله اهمیت امار در پزشکی🔑مقاله ویژگی ها و کاربرد الگوریتم ها🔑اثرات حمله اعراب به ایران🔑تحقیق 11 سپتامبر و رویدادهای جهانی🔑فاهمه بشریت🔑تحقیق ترور و تروریسم🔑ساختار و شیوه مدیریت دبیرستان فرقان كرج🔑سیستم اندازه گیری عملکرد در بیمارستان فیروزگر شهر تهران🔑سازه ها و راه های ارتقای اثر بخشی نیروی كار🔑میزان ارتقاء بهره وری در شركت وزین بار پس از بكارگیری مدل تعالی سازمانی EFQM🔑نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول🔑طراحی و ساخت شمارنده فرکانس تا یک گیگاهرتز🔑تحقیق وضعیت بانكهای خصوصی در ایران🔑وضعیت مدیریت نگهداری تجهیزات پزشكی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی ایران🔑تحقیق بررسی درآمدهای مالیاتی🔑برنامه ریزی كلان شهرهای جدید و شهرك های استراتژی بهینه سازی مصرف انرژی