تحقیق بررسی طراحی و شبیه سازی ربات پرنده

تحقیق بررسی طراحی و شبیه سازی ربات پرنده
تحقیق بررسی طراحی و شبیه سازی ربات پرنده|39014092|zaranetwork

پایان نامه طراحی و شبیه سازی ربات پرنده
چکیده :در این پایان نامه به معرفی ربات پرنده اجزای تشکیل دهنده ربات معرفی پدیده های دینامیکی تاثیرگذار بر روی آن پرداخته میشود . همینطور به توضیح فرمول های دینامیکی ربات و شبیه سازی آن در نرم افزار MATLAB بااستفاده از فرمول ها و نتیجه گیری و تحلیل نمودارها پرداخته میشود .
مقدمه:
طي ده سال گذشته، وسايل نقليه هوابرد کوچک (MAV) بسيار مورد توجه واقع شده‌اند. پيشرفت‌هاي صورت گرفته اخير در پردازشرگرهاي کم‌توان، سنسورهاي کوچک و تئوري کنترل در کوچک‌سازي و زمينه‌هاي کاربردي آن، افق‌هاي تازه‌اي را گشوده است. ربات‌هاي پرنده کوچک (MFR) در محيط‌هاي پيچيده ، مزاياي ويژه‌اي را نشان مي‌دهند و بيشتر به لحاظ کاوش‌هاي هوايي مورد توجه قرار مي‌گيرند. از جمله موارد کاربرد قابل توجه MFR عمليات تجسس و نجات پس از حوادث از قبيل زلزله، انفجار و مواردي از اين قبيل مي‌باشد. يک ربات هوابرد از قابليت پرواز در فضاي محدود برخوردار بوده و بدين ترتيب به طور نظام‌مند و سريع به جستجوي قربانيان حوادث يا بلاياي طبيعي بدون به خطر انداختن زندگي انسان‌ها مي‌پردازد. به منظور پرواز در چنين شرايطي، در اختيار داشتن يک وسيله نقليه با امکان تناسب آسان متناسب با محفظه‌هاي کوچک و ديوارهاي تخريب شده لازم و ضروري است. MRF پس از موقعيت‌يابي، مختصات افراد را براي هدايت نيروهاي امداد در اختيار قرار مي‌دهد.
در اين پایاننامه، به معرفي روش‌هاي توسعه و گسترش يک سيستم کنترل پرواز خودکار کوچک و ارائه يک ساختار وسيله نقليه چندمنظوره به منظور آزمايش و تأييد الگوريتم‌هاي کنترل چند عاملي پرداخته‌ايم. این پایاننامه نتايج متعددي را در زمينه طراحي و تحليل کوادروتور در مقياس سانتي‌متر در اختيار قرار مي‌دهد. يکي از نتايج به دست آمده اخير حاکي از قابليت يک ميکرو هلي‌کوپتر 13.6cm براي پرواز در مدت زمان 3 دقيقه مي‌باشد. آن‌چه که مسلم بوده ظهور MRF هاي کاملاً خودکار حاصل بهينه‌سازي در سطح يک سيستم و تلاش همزمان در زمينه طراحي و کنترل آن است. رويکرد تحقيقاتي بنده نيز عمدتاً مبتني بر طراحي وسايل نقليه با مکانيک بهينه‌سازي شده و بکارگيري آن‌ها با روش‌هاي کنترل نو و ابتکاري مي‌باشد.

فهرست مطالب مقدمهجدول p)-1 (: ساختاربندي‌هاي متداول UAV-MAVجدول p)-2 (: مقايسه مفاهيم VTOL(1 = بد و4 = خیلی خوب) فصل اول- آشنايي با ربات پرندهآشنایی با ربات پرنده 1.آنالوگ 2.دیجیتال اساس کار جایروهاspeed controller Brashls engine motor فصل دوم- آشنايي با موتورهاي براشلسموتورهاي برس دار(معمولي) در مقايسه با موتورهاي بدون برس (براشلس) قسمت متحرك يا آرميچرقسمت ثابت برسهامعايب اين موتورها عبارتند ازموتورهاي براشلس چگونه كار ميكنند؟ مزاياي موتورهاي براشلسInrunner در مقايسه با Outrunnerمقايسه اين دو نوع موتور: آشنائي با مشخصات اين موتورها ثابت ولتاژ ثابت گشتاور جريان بدون بار مقاومت ترمينال جريان و توان مشخصات فیزیکی موتور های براشلس مشخصات الکتریکی فصل سوم- مباني طراحي ربات‌هاي عمود پروازمبانی طراحی ربات های عمود پرواز ویژیگی های مهم کوآدروتور فصل چهارم- طراحي و شبيه‌سازي ربات پرندهمدل‌سازي براي شبيه‌سازي نيروهاي آئروديناميک و گشتاورنيروي فشار محوري (پيشرانه)نيروي Hub (قطبی)گشتاور کشيدنگشتاور غلطشاثر زمينگشتاور نيروهاگشتاور غلطشي گشتاور گام (Pitch) گشتاور انحراف نوساني نيروهاي وارده در طول محور z نيروهاي وارده در طول محور x نيروهاي وارده در طول محور y معادله حرکتديناميک روتورشبيه‌سازی Droneطراحيروش کليالگوريتم تکراريکوادروتور Droneسنسور موقعيتنتايج طراحيشبيه‌سازي و کنترل مدلسازي براي کنترل کنترل وضعيتآناليز ثابت فصل پنجم- نتيجه گيرينتیجه 1کنترل ارتفاع بلند شدن و فرود آمدن : 59نتیجه 2 کنترل موقعيت نتیجه 3 دنبال کردن نقاط مسير اجتناب از مانع نتیجه 4 نتيجه‌گيري کلی منابع و مآخذ واژه نامه و اختصارات
فهرست جداول جدول p)-1 (: ساختاربندي‌هاي متداول UAV-MAV جدول p)-2 (: مقايسه مفاهيم VTOL جدول(4-1) نيروهاي آئروديناميک و گشتاور جدول (4-2) گشتاور نيروها جدول (4-3) گشتاور غلطشي جدول (4-4) گشتاور گام جدول (4-5) گشتاور انحراف نوساني جدول (4-6) نيروهاي وارده در طول محور z جدول (4-7) نيروهاي وارده در طول محور x جدول (4-8) نيروهاي وارده در طول محور y جدول (4-9) الگوريتم تکراري جدول (4-10)مدل‌هايي از مؤلفه‌ و اجزاء گروه پيشرانه‌ها جدول (4-11) جدول (4-12) مدل‌هايي از مؤلفه‌ و اجزاء گروه پيشرانه‌ها
فهرست تصاوير تصویر (1-1)Drone تصویر (2-1) Brush & Brushless Motor تصویر (2-2)Inrunner تصویر (2-3)Outrunner تصویر (3-1)Move Right تصویر (3-2)Going Up تصویر (3-3)Rotate Left تصویر (3-4)Rotate Right تصویر (3-5)Drone تصویر (3-6)Brushless Motor تصویر (3-7)ESC تصویر (3-8) Li-Po-Batteri تصویر (3-9)Joy Stick تصویر (4-1) سيستم مختصات Drone تصویر (4-2) توانايي اثر زمين بر سرعت جريان ورودي تصویر (4-3) پاسخ مرحله‌اي مدل که در محور پروانه اندازه‌گيري شده است تصویر (4-4) طرح بلوک شبيه‌سازی Drone تصویر (4-5) بلوک کنترل در شبيه‌ساز Drone تصویر (4-6) نمودار روش طراحي تصویر (4-7) نمودار جريان الگوريتم تکراري تصویر (4-8) الگوريتم بلوک Drone تصویر (4-9) يک واحد کامپيوتر 40g و 56x71mm واقع بر روي x بورد تصویر (4-10) ساختار دريافت موقعيت بر روي Drone تصویر (4-11) سنسورها، محرک‌ها و تجهيزات الکترونيکي Drone تصویر (4-12) توزيع جرم و توان Drone تصویر (4-13) ساختار کنترل تصویر (5-1)شبیه سازی تصویر (5-2) شبیه سازی تصویر (5-3) نمودار فرود مستقل تصویر (5-4)کنترل برخواستن نشستن و ارتفاع تصویر (5-5) شبیه سازی تصویر (5-6) چهار نقطه مسير براي يک مسير مربعي پيگري شده توسط Drone به منظور پيگردي مسير تصویر (5-7) سيگنال‌هاي موقعيت و وضعيت ايجاد شده جهت پيگردي مسير مربعي تصویر (5-8) اجتناب از موانع ساکن تصویر (5-9) شناسايي مانع با فيلتر و بدون فيلتر تصویر (5-10) اجتناب از برخورد با Drone فهرست معادلات معادله )4-1)Newton-Euler معادله )4-2)پیشرانه معادله )4-3)نیروی Hub معادله )4-4)گشتاور کشیدن معادله )4-5)گشتاور غلطشی معادله )4-6)اثر زمین معادله )4-7)پیشرانه معادله )4-8) معادله )4-9)معادله حرکت معادله )4-10)دینامیک روتور معادله )4-11)بردار حالت معادله )4-12)بردار درون داده معادله )4-13)حرکات Drone معادله )4-14) معادله )4-15) معادله اصلی معادله )4-16) معادله )4-17) معادله )4-18)کنترل وضعیت معادله )4-19)سرعت زاویه ای معادله )4-20)دینامیک معادله )4-21)خطای پیگردی سرعت زاویه ای معادله )4-22) خطای پیگردی غلطش معادله )4-23)درون داد کنترل واقعی معادله )4-24) خطای پیگردی انتگرالی معادله )4-25)سرعت زاویه ای خطای ردیابی معادله )4-26) معادله )4-27)کنترل گام و دوران حول محور قایم معادله )4-28)آنالیز ثابت معادله )4-29) خطای پیگردی موقعیت معادله )4-30) معادله )5-1)کنترل ارتفاع معادله )5-2) معادله )5-3) معادله )5-4)كنترل موقعيت معادله )5-5)دینامیک حرکتی افقی معادله )5-6) خطای پیگردی موقعیت برای x,y معادله )5-7) خطای پیگردی سرعت معادله )5-8)قوانین کنترل


مطالب دیگر:
تحقیق درباره مراحل رنگ آمیزی خودرو به روش الکترواستاتیکتحقیق در مورد هوش مصنوعیتحقیق درباره ی کاربرد آهن در کاغذ سازیتحقیق درباره ی کاغذ ضد آبپاورپوینت مگس و شگفتی های آنپاورپوینت بتن سبک AACدانلود پروژه آماده افترافکت : کلیپ عکس Trawel memories با موزیک شهاب مظفریمپاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی شیوه خراسانیپاورپوینت معرفی تحلیل گر های آماری آنلاینست بستکی سری 4 برای ارگ 2019/2018/موزیک استودیودانلود مقاله جستاری در ورزش باستانی ایران 36 ص دانلود مقاله فواید ورزش شنا 17 ص دانلود مقاله فواید ورزش کردن 35 ص دانشنامه کبد(عجیب ترین روش سوزاندن کالری با بوسیدن)دانلود مقاله ورزش گلف از کجا آمده است 20 ص دانلود مقاله ژيمناستيك 31 ص دانلود مقاله ورزش و سلامتي و تغذيه 200 ص دانلود مقاله بحث بنيادهاي نقاشي 23 ص عنوان فارسی مقاله: قابلیت های رهبری مدیران پروژه های ساختمانی پایدار عنوان انگلیسی مقاله: Leadership competences of sustainable construction project managersکتاب الکترونیک اشعار عاشقانهدانلود پروژه آماده افترافکت:کلیپ عکس عروس و داماد 2ست گلچین PRO مجلسی برای ارگ 2019 و موزیک استودیوست افغانستانی سری 2 برای ارگ 2019 و موزیک استودیوپروژه آماده پریمیر : Business Slideshowپروژه آماده پریمیر : Fast promo slide