پرسشنامه سلامت روانی عمومی فرم 28 سوالی

پرسشنامه سلامت روانی عمومی فرم 28 سوالی
پرسشنامه سلامت روانی عمومی فرم 28 سوالی|35024347|zaranetwork

دانلود پرسشنامه با موضوع ، در قالب word و در7 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
پرسشنامه سلامت روانی عمومیپرسشنامه سلامت عمومیپرسشنامه سلامت روان گلدبرگروایی و پایاییپرسشنامه سلامت روان
قسمتی از متن :پرسش¬نامه سلامت¬ روانی عمومی فرم 28 سوالی پرسش¬نامه سلامت عمومی یک پرسش¬نامه غربال¬گری است که توسط آزمودنی تکمیل می¬شود و در مجموعه¬های بالینی با هدف تشخیص کسانی که دارای اختلال روانی هستند، مورد استفاده قرار می¬گیرد. در این پرسش¬نامه، دو طبقه اصلی از پدیده¬ها مورد توجه است. اول، ناتوانی فرد در نشان دادن کارآمدی مناسب از خود و دوم، بروز پدیده¬های جدید با ماهیت معلول کننده. این پرسش¬نامه اولین بار توسط گلدبرگ تنظیم شده و به طور وسیعی برای تشخیص اختلالات خفیف روانی در موقعیت¬های مختلف به کار برده شده است. پرسش¬نامه اصلی دارای 60 سئوال است، اما فرم¬های کوتاه شده 30 سئوالی، 28 سئوالی و 12 سئوالی آن نیز در پژوهش¬های مختلف استفاده شده است. پرسش¬نامه شامل چهار خرده مقیاس نشانه¬های جسمانی، اضطراب، اختلال در عملکرد اجتماعی و افسردگی است. فرم¬های مختلف این پرسش¬نامه از روایی و پایایی بالایی برخوردار است و کارآیی فرم 28 سئوالی، تقریباً به همان میزان کارآیی فرم 60 سئوالی است. ده¬ها تحقیق ارایه شده توسط گلدبرگ و ویلیامز(1987) در انگلستان و سایر کشورها، مؤید این مطلب بوده¬اند. مطالعات انجام شده در ایران نیز حاکی از روایی بالای این ابزار است. بررسی انجام گرفته در خصوص شیوع اختلالات روانی در ایران که از پرسش¬نامه سلامت عمومی 28 سئوالی استفاده شده، نشان دهنده این است که میزان روایی و پایایی این آزمون با نقطه برش 6، بین 84% و 93% و با نقطه برش 23، بین 68% و 94% متغیر است (غفاری و قاسمی، 1390).


مطالب دیگر:
پاورپوینت درس سیزدهم فارسی پایه هشتم ادبیات انقلابپاورپوینت درس دوازدهم فارسی پایه هشتم شیرِ حقپاورپوینت درس یازدهم فارسی پایه هشتم پرچم دارانپاورپوینت درس دهم فارسی پایه هشتم قلم سحرآمیز، دو نامهپاورپوینت درس نهم فارسی پایه هشتم نوجوان باهوش،آشپززادۀ وزیر،گریۀ امیرپاورپوینت درس هشتم فارسی پایه هشتم آزادگیپاورپوینت درس هفتم فارسی پایه هشتم آداب نیکانپاورپوینت درس ششم فارسی پایه هشتم راهِ نیک بختیپاورپوینت درس چهارم فارسی پایه هشتم سَفَر شکفتنپاورپوینت درس سوم فارسی پایه هشتم ارمغانِ ایرانپاورپوینت درس دوم فارسی پایه هشتم خوب جهان را ببین صورتگر ماهرپاورپوینت درس اول فارسی پایه هشتم پیش از اینهاتمرینات ریاضی ششم تمرینات و کاربرگ های فصل به فصل ریاضی ششم به صورت ورد و قابل ویرایش docپاورپوینت درس دوازدهم آموزش قرآن پایه هشتم سورهٔ غاِفر ( صفحات 467 و 468 قرآن کریم)، ادامهٔ سورهٔ غاِفر ( صفحهٔ 474 قرآن کریم)پاورپوینت درس یازدهم آموزش قرآن پایه هشتم سورهٔ »ص « ( صفحات 453 و 454 قرآن کریم)، سورهٔ زُمَر ( صفحهٔ 460 قرآن کریم)پاورپوینت درس دهم آموزش قرآن پایه هشتم سورهٔ یس ( صفحات 440 و 441 قرآن کریم)، سورهٔ صافّات ( صفحهٔ 450 قرآن کریم)پاورپوینت درس نهم آموزش قرآن پایه هشتم: سورهٔ سَبَأ ( صفحات 428 و 429 قرآن کریم)، سورهٔ فاطر ( صفحهٔ 434 قرآن کریم)پاورپوینت درس هشتم آموزش قرآن پایه هشتم سورهٔ احزاب ( صفحات 418 و 419 قرآن کریم)، ادامهٔ سورهٔ احزاب ( صفحهٔ 424 قرآن کریم)پاورپوینت درس هفتم آموزش قرآن پایه هشتم سورهٔ روم ( صفحات 404 و 405 قرآن کریم)، سورهٔ لقمان ص)فحهٔ 411 قرآن کریم)پاورپوینت درس ششم آموزش قرآن پایه هشتم سورهٔ عنکبوت ( صفحات 396 و 397 قرآن کریم)، ادامهٔ سورهٔ عنکبوت ( صفحهٔ 401 قرآن کریم)پاورپوینت درس پنجم آموزش قرآن پایه هشتم سورهٔ قَصَص ( صفحات 385 و 386 قرآن کریم)، ادامهٔ سورهٔ قَصَص ( صفحهٔ 394 قرآن کریم)پاورپوینت درس چهارم آموزش قرآن پایه هشتم سورهٔ نمل ( صفحات 377 و 378 قرآن کریم)، ادامهٔ سورهٔ نمل ( صفحهٔ 382 قرآن کریم)پاورپوینت درس سوم آموزش قرآن پایه هشتم سورهٔ شُعراء ( صفحات 367 و 368 قرآن کریم)، ادامهٔ سورهٔ شُعراء ( صفحهٔ 372 قرآن کریم)پاورپوینت درس دوم آموزش قرآن پایه هشتم سورهٔ فرقان ( صفحات 359 و 360 قرآن کریم)، ادامهٔ سورهٔ فرقان ( صفحهٔ 364 قرآن کریم)پاورپوینت درس اول آموزش قرآن پایه هشتم سورهٔ مؤمنون ( صفحات 342 و 343 قرآن کریم)، سورهٔ نور ( صفحهٔ 355 قرآن کریم )