پروژه بتن تحلیل و طراحی ساختمان دوازده طبقه بتنی با نرم افزار ETABS و SAFE

پروژه بتن تحلیل و طراحی ساختمان دوازده طبقه بتنی با نرم افزار ETABS و SAFE
پروژه بتن تحلیل و طراحی ساختمان دوازده طبقه بتنی با نرم افزار ETABS و SAFE|34024595|zaranetwork

دانلود پروژه بتن با موضوع تحلیل و طراحی ساختمان دوازده طبقه بتنی با نرم افزار ETABS و SAFE،در قالب pdf و در 72 صفحه، به همراه فایل های ایتبس و سیف کامل پروژه، شامل:
مشخصات کلی پروژهنقشه های پروژهآیین نامه های مورد استفادهمشخصات مصالحمشخصات خاکبارگذاریبارهای ثقلیبارهای دیواربار سقف سازهتعیین ضخامت سقفسقف پارکینگسقف بامبار زندهخلاصه بارگذاری طبقاتبارگذاری پلهتوزیع بار دیوارهای جانبیبارگذاری جانبیمدل سازی ساختمان در نرم افزار ایتبسترسیم مدل و اختصاص اعضاترک خوردگی و اصلاح وزن تیرهانام گذاری ستون های متصل به دیوار برشیاختصاص دیافراگم صلبترک خوردگی دیواربارگذاریتحلیل سازهکنترل پاسخ هالیست مصالح مورد استفاده براساس مقطعمرکز جرمنیروی داخلی دیوار برشینمودار گرافیکی لنگر دیوارطراحی سازهطراحی اسکلت بتنیتنیم پارامترهای طراحیترکیبات بارتنظیم پارامترهای طراحیانجام عملیات طراحینسبت تنش ستون هاکنترل خاموت برشیطراحی دیوار برشیتعریف ترکیب بار مناسبکنترل المان مرزیخروجی دیوار در اولین طبقه (زیرزمین)طراحی ابعاد المان لبه ایخروجی طراحی دیوار برشیمدل سازی پروژه در SAFEساخت مدلتنظیم دستگاه مختصاتتعریف مصالحمشخصات مقطع پیمشخصات مقطع محل اشتراک ستون و پیترسیم هندسه پیاختصاص تکیه گاه خاکاختصاص بارها به پیترسیم نوار طراحیتحلیلبررسی خروجی هاکنترل فشار خاکنیروی داخلی نوارهای طراحیتعیین میلگرد موردنیاز برای نوار طراحیکنترل برش پانچمیلگرد مورنیاز در واحد طول

توضیحات:پروژه حاضر یک برای درس پروژه بتن ( با نرم افزار ETABS و SAFE ) می باشد که توسط اینجانب آماده شده است. پروژه شامل دفترچه محاسبات کامل به همراه تمامی شکل ها از مراحل انجام پروژه و خروجی های نرم افزار می باشد. به همراه آن فایل خروجی نرم افزار ETABS و SAFE به صورت کامل قرار داده شده است. به سادگی با ارائه این پروژه به استاد با کمترین هزینه این درس را با نمره بالا پاس کنید.


مطالب دیگر:
📗مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه سبک رهبری و رضایت شغلی 99 صفحه📗مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمان یادگیرنده 74 صفحه📗مبانی نظری و پیشینه تحقیق علل مطالبات معوق در نظام بانکی 58 صفحه📗مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری 109 صفحه📗مبانی نظری و پیشینه دلایل شکلگیری مطالبات معوق📗پاورپوینت انواع چرخ دنده شکل هندسی وروابط چرخ دنده ها📗پاورپوینت آبنما📗پروپوزال ارزیابی ارتباط فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش📗پرسشنامه ارزیابی ارتباط فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش📗چالشها و موانع استقرار مدیریت دانش در ارتش جمهوری اسلامی ایران📗بررسی و تبیین مدیریت دانش و رابطه آن با عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری📗پروپوزال شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار موفق مدیریت دانش در سازمان📗مبانی نظری شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار موفق مدیریت دانش در سازمان📗پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار موفق مدیریت دانش در سازمان📗بررسی و اولویت بندی عوامل موفقیت مدیریت دانش در کتابخانه📗بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش سازمان جهاد کشاورزی📗شناسایی و بررسی عوامل کلیدی موفقیت در استقرار مدیریت دانش در صنعت هوانوردی📗پروپوزال بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش📗مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش📗پروپوزال پیاده سازی موفق سیستمهای ERP با مدیریت دانش📗مبانی نظری پیاده سازی موفق سیستمهای ERP با مدیریت دانش📗پرسشنامه پیاده سازی موفق سیستمهای ERP با مدیریت دانش📗پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر فلسفه نظریه های مدیریت دولتی دکتر دانایی فرد📗امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش📗امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش تهران