تحقیق بررسی رابطه گرایش بازاریابی رابطه مند با وفاداری مشتریان موسسه مالی و اعتباری عسکریه

تحقیق بررسی رابطه گرایش بازاریابی رابطه مند با وفاداری مشتریان موسسه مالی و اعتباری عسکریه
تحقیق بررسی رابطه گرایش بازاریابی رابطه مند با وفاداری مشتریان موسسه مالی و اعتباری عسکریه|34023030|zaranetwork

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی رابطه گرایش بازاریابی رابطه مند با وفاداری مشتریان موسسه مالی و اعتباری عسکریه،در قالب word و در 172 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیدهفصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
هدف کلی
اهداف جزئی
فرضیه های تحقیق
قلمرو تحقيق
تعاریف متغیرها
تعاریف مفهومی
بازاریابی رابطه مند
اعتماد
تعهد
ارتباطات
مدیریت تعارض
شایستگی
وفاداری مشتریان
تعاریف عملیاتی متغیرها
بازاریابی رابطه مند
اعتماد
تعهد
ارتباطات
مدیریت تعارض
شایستگی
وفاداری مشتریان
موسسات مالی و اعتباری

فصل دوم: ادبیات تحقیقمقدمه
الف) مبانی نظری
تعاریف بازاریابی رابطه مند
مفهوم بازاریابی رابطه مند
فلسفه بازاریابی
ریشه های بازاریابی رابطه ای
تاریخچه بازاریابی رابطه مند
عناصر بازاریابی رابطه مند
اعتماد
بی اعتمادی و زمینه های پیدایش آن
تعهد
شاخص های تعهد
اجزاء تعهد
ارتباطات
ویژگی های روابط در بازاریابی رابطه مند
مدیریت تعارض
عوامل ایجاد کننده تعارض
دیدگاه های تعارض
مزایای تعارض
شایستگی
شایستگی مدیران فروش و بازاریابی
انواع بازاریابی رابطه مند
مکاتب بازاریابی
مکتب نوردیک
مکتب کرانفیلد
عوامل بازاریابی رابطه مند
ابعاد بازاریابی رابطه مند
مزایای بازار یابی رابطه مند
وفاداری
انواع وفاداری
وفاداري فرد به بانك
شاخص های سنجش وفاداری مشتریان
رویکردهای وفاداری
موسسه مالی و اعتباری عسکریه
اهداف موسسه
خدمات موسسه
ب) پیشینه تحقیقاتی
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
تحقیقات انجام شده در داخل کشور

فصل سوم: روش تحقیقمقدمه
روش تحقیق
جامعه و نمونه آماری
روش نمونه گیری
قلمرو تحقيق (زماني، مكاني، موضوعي)
روش جمع آوری اطلاعات
ابزار جمع آوری داده های تحقیق
پرسشنامه دوبیسی و واه
روایی ابزار
پایایی ابزار
روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: یافته های تحقیقمقدمه
توصیف داده ها
الف) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی
ب) توصیف متغیرهای تحقیق
ج) تحلیل استنباطی یافته ها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیریمقدمه
بحث و نتيجه گيري
پيشنهادها
محدوديت هاي تحقيق
منابع و ماخذ
پیوست ها


مطالب دیگر:
جزوه آزفیزیک2گزاش کارآموزی بررسی فرایند تولید كارخانه رب گلچین مغانگزاش کارآموزی خورجینگ و تكنولوژی آنجزوه دینامیک ماشینهاگزاش کارآموزی عایق بندی ترانسفورماتورجزوه آموزش نرم افزار متلب در رشته برقگزاش کارآموزی نمایندگی مجاز سایپا مبارکهدوره كارورزی حمل بار مرحله مقدماتیجزوه ماشینهای الکتریکی2جزوه کنترل فرایندهاگزاش کارآموزی انواع پمپ های هیدرولیکگزاش کارآموزی گرافیک و نرم افزار هنرگزاش کارآموزی تحلیلی بر آزمونهای مجموعه بوسترجزوه فیزیک 3جزوه ویژوال بیسیکگزاش کارآموزی ایمنی در جوشكاریجزوه کنترل صنعتیگزاش کارآموزی در مورد ساختمان تابلوهاجزوه اعداد مختلطگزاش کارآموزی شركت سهامی كشت و صنعت و دامپروری مغانجزوه گسسته قلی زادهگزارش کارآموزی صنایع نساجی وکیلگزارش کارآموزی كارخانه فولاد مازندارن شاخه ای از فولاد طبرستانگزارش کارآموزی كنترل فرآیند آماریگزارش کارآموزی شرکت قالب سازی