ادبیات نظری تحقیق سبک های تفکر و اثربخشی مدیران

ادبیات نظری تحقیق سبک های تفکر و اثربخشی مدیران
ادبیات نظری تحقیق سبک های تفکر و اثربخشی مدیران|32035367|zaranetwork - سبک تفکر واژه سبک ، معادل style انگلیسی است . این واژه را به معنای شیوه ، روش ، خامه ، سبک نگارش ، سلیقه ، سبک متداول ، قلم و میله ترجمه کرده اند ( آریان پور ، 1367 ). در فرهنگ لغت و بستر واژه سبک به معنای رفتار شاخص و متمایز و شیوه عمل و اجرا آمده است . در اصطلاح تخصصی سبک شناسی شیوه ای است که فرد اطلاعات را پردازش می کند و گویا نخستین بار این اصطلاح را روان شناسانی که در زمینه توانایی های حسی حرکتی تحقیق می کرده اند ، توسعه داده اند ( استرنبرگ ، 1381 ). سبک تفکر عبارت است از شیوه ترجیهی تفکر ، سبک مترادف با توانایی نیست ، بلکه نحوه استفاده از توانایی است ، افراد ممکن است توانایی مشابهی داشته باشند لذا سبک های تفکرات آنها متفاوت است ( جوکار ، 1385 ). تفکر ، فرآیند پیچیده ای است که در هر جنبه از زندگی ما اثر می گذارد ، و با وجود این چیزی است که ان را بدیهی فرض می کنیم . اصطلاح تفکر دامنه ی گسترده ای از فعالیت ها را در بر می گیرد و تعریف آن دشوار است . اما ، سولسو ( 1998 ) تفکر را به فرآیندی تعریف می کند که بازنمود ذهنی جدید از طریق انتقال اطلاعات با تعامل پیچیده ای از ویژگی های روانی مربوط به قضاوت ، تجرید ، استدلال ، تصویر سازی ذهنی و مسئله گشایی شکل می گیرد . او یادآور می شود که درباره ی تفکر سه عقیده ی عمده وجود دارد . اول ، تفکر ، شناختی است ؛ به سخن دیگر تفکر شامل پردازش درونی اطلاعات است . دوم ، تفکر ، دستکاری شناخت است . سرانجام ، تفکر ، به راه حل ها منجر می شود . اما ، آیزنک و کین ( 2000 ) اعتقاد دارند که دامنه ی تفکر می تواند از نسبتاً بی هدف ( مانند خیال پردازی ) تا هدف دار ( مانند حل یک مساله ریاضی ) متغیر باشد . جان لاک تفکر را « ادراک عملیات ذهن » که از راه حس حاصل شده است می داند یعنی منظور از تفکر علمی است که ذهن ( نفس ) از عملیات مختلف خود به دست می آورد و به وسیله ی آن عقل تصور این عملیات را در خود ایجاد می کند . منظور از تفکر ( اندیشیدن ) فرایندی است که توسط آن یادگیری ها گذشته دستکاری و سازماندهی می شوند . از آنجا که یادگیری های گذشته ی ما در حافظه ذخیره می شوند ، پس می توان تفکر را به عنوان دخل و تصرف و ایجاد تغییر در اطلاعات ذخیره شده در حافظه تعریف کرد ( سانتروک ، 2004 ). هم چنین ، مورگان و همکاران ( 1987 ) از تفکر تعریف زیر را به دست داده اند : تفکر عبارت است از بازآرایی یا تغییر شناختیِ اطلاعات به دست آمده از محیط و نمادهای ذخیره شده در حافظه ی دراز مدت ... این

مطالب دیگر:
🔍بررسی ادراک مشتریان از واحد پولی و تاثیر آن بر حساسیت قیمتی مشتریان🔍مهندسی مجدد🔍بررسی تأثیر سیستم‌های اتوماسیون اداری بر حوزه‌های ارتباطات سازمانی🔍بررسی اثرات مكانیزه شدن امور اداری سازمان آموزش و پرورش بر افزایش بهره وری🔍تاثیر اتوماسیون اداری بر بهره وری🔍نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست🔍تاثیر سیستم اتوماسیون اداری بر تصمیم گیری مدیران🔍قاعده من له الغنم فعلیه الغرم🔍تاثیر الگوهای مهندسی مجدد نرم افزار بر بهبود نگهداری از سیستم نرم افزاری🔍مسئولیت مدنی دولت🔍مسئولیت مدنی دولت ناشی از انتقال خون آلوده🔍تعمیر و طراحی مجدد نرم افزار🔍قرارداد مضاربه و شرط ضمان عامل در آن🔍مسوولیت مدنی دولت در مورد اعمال کارکنان🔍بررسی نظام مدیریت مشارکتی از منظر نهج البلاغه🔍مسوولیت مدنی دولت اسلامی نسبت به جبران ضرر🔍تعاریف خسارت و ضرر در حقوق ایران ، کنوانسیون و انگلستان🔍کاوش سیاه چاله ها در سازمان های مجازی🔍بررسی موانع عدم شفّافیت بازار سرمایه ایران و ارائه راهکارها🔍بررسی نقش و اهمیت اوراق مشارکت در اقتصاد ایران🔍قاچاق كالا و ارز🔍بررسی موانع مبارزه با قاچاق کالا در مرز بازرگان🔍بررسی عوامل گسترش پدیده قاچاق كالا و پیامدهای آن در كشور🔍مدیریت در هزاره سوم🔍بررسی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا و ارز و تاثیر آن بر اقتصاد ملی