دانلود چارچوب نظری و سوابق پژوهشی نظریه ها و الگوهای فرهنگ سازمانی (فصل2)

دانلود چارچوب نظری و سوابق پژوهشی نظریه ها و الگوهای فرهنگ سازمانی (فصل2)
دانلود چارچوب نظری و سوابق پژوهشی نظریه ها و الگوهای فرهنگ سازمانی (فصل2)|32013236|zaranetwork

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه ها و الگوهای فرهنگ سازمانی (فصل دوم) در 38 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.مشخصات محصول:

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)کاربردهای مطلب:

منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهیقسمتهایی از مبانی نظری و پیشینه پژوهش:مقدمه

یکی از وجوه قدرت و ممیزه سازمان، برخورداری از فرهنگ سازمانی مطلوب است. فرهنگ سازمانی هر مجموعه که آیینه تمام نمای ویژگی ها، خصلت ها، قوت ها و ضعف های آن محسوب می شود، می تواند چهره درون و برون آن را از نظر پایبندی کارکنان به ارزش ها، اصول، باورها، نگرش ها و سایر اعتقادات مرتبط نشان دهد. از طریق مطالعه فرهنگ سازمانی یک تشکل، میتوان به انسجام ارزشی و تعهد کارکنانش، پی برد (Adler and Borys,1996).

هر چه این انسجام بیشتر باشد نیل به اهداف سازمانی تسهیل می گردد. به عبارت دیگر، مطالعه فرهنگ سازمانی یک سازمان از این جهت اهمیت دارد که می توان از این طریق به نقطه ضعف ها و تفاوت ها بین وضعیت موجود و آنچه وضعیت مطلوب از دید کارکنان آن سازمان است، دست پیدا کرد. البته، در این راستا، ظرافت موضوع از این منظر که مرتبط با اندوخته ذهنی کارکنان است و از طرف دیگر، بواسطه تداوم موفقیت آمیز کار یک سازمان به حضور کارکنان با فرهنگ سازمانی قوی که مسلماً انگیزه اصلی آنها در ابراز تعهد سازمانی، پایداری در حفظ مسئولیت ها، رعایت اخلاق کاری، رعایت ایمنی و... می باشد، بر کسی پوشیده نیست (Herskowitx,1984).

در دو دهه اخیر، کشورهای صنعتی متوجه یک عامل استراتژیک و تعیین کننده در موفقیت یا عدم موفقیت سازمان و سازمان های کسب و کار گردیده اند که قبلاً چندان مورد توجه قرار نگرفته است، این موضوع همان فرهنگ سازمان است. به تعبیر دیگر، هر سازمانی دارای شخصیتی است مانند انسان، همان گونه که عنصر اصلی شخصیت یک انسان فرهنگ اوست، عنصر اصلی شخصیت یک سازمان نیز فرهنگ سازمان است (Charles,2002).

نیاز‏‎ ‎به‎ ‎معنویت‎ ‎نیز‎ ‎همانند‎ ‎نیازهای‎ ‎احساسی،‎ ‎ذهنی‎ ‎و‎ ‎فیزیکی‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎نیازهای‎ ‎عمده‎ ‎انسان می‎ ‎باشد. ‎فرد‎ ‎تمام‎ ‎این‎ ‎نیازها‎ ‎را‎ ‎با‎ ‎خود‎ ‎به‎ ‎محیط‎ ‎کار‎ ‎می‎ ‎آورد.‎ ‎ریشه‎ ‎ارتباط‎ ‎بین‎ ‎معنویت‎ ‎و رهبری‎ ‎شناخت‎ ‎این‎ ‎مسئله‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎همگی‎ ‎ما‎ ‎دارای‎ ‎یک‎ ‎صدای‎ ‎درونی‎ ‎هستیم‎ ‎که‎ ‎منبع‎ ‎نهایی در‎ ‎حل‎ ‎مشکلات‎ ‎فردی‎ ‎و‎ ‎کاری‎ ‎و‎ ‎رویارویی‎ ‎با‎ ‎مسائل‎ ‎و‎ ‎مشکلات‎ ‎می‎ ‎باشد ( فری و ملانر ، 2008 ،270). در طول تاریخ بشر، معنویت به شکلهای مختلفی تجلّی یافته و در پیرامون آن بسیار سخن گفته شده است . هر کس از دریچه ای به آن نگریسته و با تکیه بر بعد یا ابعادی از آن، تعریفی ارائه کرده است. (برزنونی،1379، 79)

موضوع معنویت و معنویت در محیط کار از موضوعات مورد توجه دهه اخیر به شمار می رود. شاید اکنون زمان آن فرا رسیده است تا به علت ناهنجاری های حاصله از پارادایم های مکانیستی، روش های بهبود عملکرد سازمانی از قبیل مهندسی مجدد، کوچک سازی و ... به دنبال راهکار جدیدی برای احیای روحیه خسته و کسل کارکنان، افزایش روند ترک خدمت و غیبت ها باشیم. (رضایی منش ، کرمانشاهی،1389، 90)فرهنگ سازمانی

فرهنگ یک سازمان مینیاتوری از فرایندهای کلان فرهنگی محیط سازمان است و حدود و مرز چنین فرهنگی توسط این فرایندها تعیین می شود. هر سازمان جنبه هایی از فرهنگ های ملی، منطقه ای، صنعتی، شغلی و حرفه ای را که در آنها فعالیت می کند به نمایش می گدارد و تا حدی براساس فرایندهای فرهنگی تثبیت شده توسط تعدادی از بازبگران محیطی شکل می گیرد. فرهنگ کل پیچیده ای از جنبه های متمایز معنوی، مادی، فکری و روحی است که یک جامعه و یا گروه اجتماعی را توصیف می کند. فرهنگ نه تنها مشتمل بر هنر و مکتوبات، بلکه شامل شیوه های زندگی، حقوق اساسی انسانها، نظام ارزشی، سنت ها و اعتقادات است (صفایی،1387، 10).

در این عصر که با گسترش دانش جدید، نظریات نو و توسعه همه جانبه در سطح دنیا سرعت تغییرات نیز همان نسبت افزایش می یابند، ابتکارات جدید و ابداعات در ایجاد تغییرات نقش مهمی ایفا می کنند در نتیجه سازمانها و رهبران آنها باید در گی بنا نهادن چارچوبی باشند که در آن ابتکار عمل و نوگرایی به عنوان بناین اصللی در میان دیگر تغییرات در نظر گرفته شود. آنگونه که از شواهد موجود بر می آید فرهنگ سازمانی در سرعت گرفتن پیشرفت و دگرگونی یک سازمان نقش به سزایی دارد (نصیرزاده،1381).قسمتی از پیشینه پژوهش

1. سلطانی و همکاران (1390) تحقیقی را با عنوان بررسی تطبیقی ارزش های فرهنگ سازمانی از دیدگاه کارکنان یک سازمان نظامی انجام دادند. این مقاله، در راستای پژوهشی به منظور شناخت ارزش های فرهنگ سازمانی از دیدگاه کارکنان ورودی دهه های اول، دوم و سوم شاغل در یک سازمان نظامی با رویکرد تطبیقی تدوین شده است و تفاوت بین دیدگاه های ورودی های سه دهه در شناخت ارزش های فرهنگ سازمانی (بر مبنای 4 نوع فرهنگ سازمانی ماموریت گرا، تحول گرا، بوروکراتیک و انسان گرا) را مورد مطالعه قرار می دهد. یافته های تحقیق گویای آن است که تمامی مولفه های چهار نوع فرهنگ سازمانی مورد بررسی، بر اساس مقیاس لحاظ شده در سطح قابل قبولی قرار دارند؛ اما با این وجود برخی از مولفه های فرهنگ انسان گرا و فرهنگ تحول گرا، نیازمند تقویت و توجه بیش تری می باشند. هم چنین بین دیدگاه کارکنان در خصوص فرهنگ تحول گرا اختلاف معناداری به دست آمده است که در این ارتباط می بایست در زمینه ارتقای نگرش کارکنان، اقدامات مقتضی به عمل آید.

2. سنجقی و همکاران (1390) تحقیقی را با عنوان تاثیر رهبری تحول آفرین بر فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در یک سازمان دفاعی انجام دادند. این مقاله، در نظر دارد تا با توجه به نقش بی بدیل فرهنگ سازمانی بر رفتار سازمانی کارکنان، موضوع اثرات مستقیم و غیرمستقیم سبک رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی کارکنان یکی از سازمان های دفاعی را با بهره گیری از متغیر میانجی فرهنگ سازمانی مورد تحقیق قرار دهد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها حاکی از آن است که رهبری تحول آفرین قادر است از راه ترویج فرهنگ های کارآفرینی و سلسله مراتبی بر روی تعهد سازمانی کارکنان در سازمان مورد مطالعه اثرگذار باشد.فهرست مطالب

مقدمه

2-1- فرهنگ سازمانی

2-1-1- واژه شناسی فرهنگ و کابرد آن

2-1-2- تعریف فرهنگ

2-1-3- مفهوم فرهنگ

2-1-4- ویــــژگیهای فـــــــرهنگ

2-1-5- تعــــریف سازمان

2-1-6- مفهــــوم فــــرهنگ ســـازمـــان

2-1-7- تعریف فرهنگ سازمانی

2-1-8- ویــــژگیهای فــــرهنگ سازمانـــی

2-1-9- عوامل و اجــــزاء فـــــرهنگ سازمانی

2-1-10- چگونگــــی شکل‌گیری و تداوم فـــرهنگ سازمانی

2-1-11- اهمیت شناخت فرهنگ برای سازمان ها

2-1-12- کارکردهای فرهنگ سازمانی

2-1-13- ریشه های فرهنگ سازمانی

2-1-14- انواع فرهنگ سازمانی

2-1-15- تفاوت فرهنگ سازمانی و جو سازمانی

2-1-16- الگوها ومدل تبیین شناخت فرهنگ سازمانی

2-1-16-1- مدل کویین و گارث

2-1-16-2- مدل استیفن رابینز

2-1-16-3- الگوی ویلیام اوچی

2-1-16-4- الگوی پارسونز

2-1-16-5- الگوی میلر

2-1-16-6- الگوی سیت وین و استرینگر

2-1-16-7- الگوی پیترز و واترمن

2-1-16-8- مدل هافستد

2-1-16-9- مدل دنیسون

2-1-16-9-1- درگیرشدن در کار (فرهنگ مشارکتی)

2-1-16-9-2- ثبات و یکپارچگی (فرهنگ بورکراتیک)

2-1-16-9-3- انطباق پذیری (فرهنگ کارآفرینانه)

2-1-16-9-4- رسالت (فرهنگ مأموریتی)

2-1-16-9-5- طیف های ثابت- منعطف و تمرکز داخلی- خارجی

2-3- پیشینه تحقیق

2-3-1- پیشینه داخلی

2-3-1-1- فرهنگ سازمانی

2-3-2- پیشینه خارجی

2-3-2-1- فرهنگ سازمانی

منابعپشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک بزنید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

مطالب دیگر:
📂دانلود تحقیق درباره آموزشگاه كامپيوتر 📂پاورپوینت پیش بینی، شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار📂پاورپوینت هزینه های حوادث📂دانلود تحقیق درباره ابداع و طراحي سيستم رايانه‌ای جهت ترجمه متون علمي زبان انگليسي به زبان فارسي📂پاورپوینت استانداردهای ایمنی📂دانلود تحقیق درباره اقلیم و معماری📂دانلود تحقیق درباره بررسی اجرای نوین ساختمان با استفاده از بتن و پنلهای سه بعدی📂دانلود تحقیق درباره انواع انرژی📂دانلود تحقیق درباره انرژی📂پاورپوینت ارگونومی در محیط کار📂دانلود تحقیق درباره انسان و معماری📂پاورپوینت مبانی ایمنی و بهداشت کار📂پاوپوینت مثلث آتش / انفجار📂طریقه پودر کردن سنگ به مقدار کم به روش دستی📂دانلود تحقیق درباره ارائه راهكارهايي براي صرفه جويي در مصرف انرژي📂دانلود تحقیق درباره ارائه مدل شبيه سازي رايانه اي براي سيستم كنترل خودكار خشك كن خورشيدي📂دانلود تحقیق درباره ارائه مدل ارزيابي فني ـ اقتصادي احداث و بهره‌برداري از آزادراه‌ها و بزرگراه ها📂پاورپوینت مونتاژ مکانیکی📂پاورپوینت برنامه ریزی تامین مواد📂پاورپوینت ایمنی و بهداشت در صنعت جوشکاری و برشکاری📂پاورپوینت نمودارهای زمان- دما- دگرگونی📂دانلود تحقیق درباره استفاده از مواد زائد در ساختار روسازي در اندونزي📂دانلود تحقیق درباره اتصال کامپيوتر به شبکه 📂دانلود تحقیق درباره برنامه اکسل 📂پاورپوینت انجماد فولاد