بررسی پیوند کووالانسی و چندگانه، خواص و شکل هندسی مواد مولکولی و ساختمان های لوییس

بررسی پیوند کووالانسی و چندگانه، خواص و شکل هندسی مواد مولکولی و ساختمان های لوییس
بررسی پیوند کووالانسی و چندگانه، خواص و شکل هندسی مواد مولکولی و ساختمان های لوییس|30020440|zaranetwork

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 27

فهرست مطالب

پيوند كووالانسيتشكيل و خواص مواد مولكوليهمپوشاني اوربيتالپيوندهاي ساده دوگانه و سه گانهخواص مواد مولكوليساختمان‌هاي لوييس قاعده هشت‌تاييساختمان‌هاي لويس براي اتمهانوشتن ساختمان‌هاي لوييس براي مولكولهاساختمانهاي لويي شامل پيوندهاي چندگانهاستثناء در مورد قاعده هشت‌تاييشكل هندسي مولكوليدافعة جفت الكترونشكل هندسي چهاروجهيساير مولكولهاقطبيت مولكولهامولكولهاي دو اتميساير مولكولهاي سادهاسيدهاي اكسيژن دارپيوند كووالانسيپيوند يوني حاصل از تركيب يك فلز و نا فلز مي‌باشد. مواد زيادي وجود دارند كه داراي پيوندهاي يوني نيستند. پيوند يوني در عناصري كه تمام اتم‌هاي آنها يكسانند، نمي‌تواند تشكيل شود براي مثال يك اتم هيدروژن نمي‌تواند الكترون را به اتم‌ هيدروژن ديگر كه الكترود نگاتيوي كاملاَ يكسان دارد منتقل كند. علاوه بر آن، خواص بسياري از تركيبات نشان مي‌دهد كه اين تركيبات از يون تشكيل نشده‌اند. اين واقعيت كه آب در دماي اتاق مايع است، نشان مي‌دهد كه اين تركيب يوني نيست. اين مسأله با خاصيت ديگري از آب تأييد مي‌شود. آب، برخلاف همة تركيبات يوني در حالت مايع و خالص رساناي الكتريسيته نيست.نوع پيوندي كه در هيدروژن، آب،( و بسياري از مواد ديگر) وجود دارد پيوند كووالانسي يا پيوند جفت- الكترون ناميده مي‌شود. اين پيوند از اشتراك يك جفت الكترون ميان دو اتم بوجود مي‌آيد. اين الكترونها در بيروني‌ترين سطح اصلي انرژي قرار دارند و الكترونهاي والانس ناميده مي‌شود. بطور كلي تشكيل يك پيوند كووالانسي را مي‌توانيم به صورت زير نشان دهيم.

M.N نمايشگر دو اتم هستند. نقطه‌ها نماينده الكترونهاي والانس هستند. دو نقطه ميان دو اتم در محصولها نماينده الكترونهاي به اشتراك گذاشته شده هستند. همچنين، نشان دهنده پيوند كووالانسي هستند كه اتم‌ها را به يكديگر متصل نگاه مي‌دارد. معمولاَ پيوند كووالانسي را بجاي يك جفت با يك با خط مستقيم نشان مي‌دهند. بنابراين مي‌توانيم بنويسيم:

خط تيره ميان دو اتم نشان دهنده يك جفت الكترون اشتراكي است.چون تشكيل يك پيوند كووالانسي شامل به اشتراك گذاشتن الكترونهاست، بنابراين، اين پيوند وقتي تشكيل مي‌شود كه دو اتم داراي الكترونگاتيوهاي يكسان باشند. عملاَ وقتي دو اتم، غير فلز باشند، اين پيوند بوجود مي‌آيد. همة عناصر غير فلزي با خود و با ساير نافلزها( غير فلزها) پيوند كووالانسي تشكيل مي‌دهند. از اينرو پيوند كووالانسي را در عناصر زير مي‌يابيم:- در گروه 7 جدول تناوبي( همچنين هيدروژن)- در گروه 6- نيتروژن و فسفر در گرو 5- كربن و سيلسيم در گروه 4- بعلاوه تركيبات حاصل از اين عناصر با يكديگر، پيوند كووالانسي دارند.همة مولكولها، خواه بصورت عنصر ياتركيب، با پيوند كووالانسي به يكديگر متصلند.

مطالب دیگر:
تحقیق ریخته گری آلیاژهای آهنی، چدن هاطرح توجیهی احداث باغ گز روغن 100 هکتاری سال 96تحقیق بودجه بندی سرمایه ای و عملیاتی در مدیریتپاورپوینت استراتژی در عمل و روش هاي تدوين برنامه ريزي استراتژيكگزارش کارآموزی مراحل ساخت ساختمان های بتنیگزارش کارآموزی تاسیسات الکتریکی ساختمانی و صنعتیتحقیق تاسیسات الکتریکی- ساختمانی- صنعتی و طراحی سیستم ارت و برقگیر ساختمانپاورپوینت سیم کشی برق ساختمان، برقگیر و اصول و ساختار آنفایل اکسل آماده لیست بیمه و مالیات کارکنان درسال 1397تحقیق کارآفرینی و طرح توجیهی راه اندازی یک ISP (مرکز ارایه خدمات اینترنتی) سال 97طرح توجیهی پرورش صدف و تولید مروارید سال 96طرح توجیهی پرورش مرغ بومی به صورت ارگانیک در سال 96پاورپوینت دستگاه گردش خون، فشار خون و تعیین گروه خونیتحقیق دستگاه گردش خون و فشار خونپاورپوینت ارزيابي بهره وری كار و زمانپاورپوینت روش کاشت، اصلاح و بذرگیری سیب زمینیپاورپوینت کاشت، داشت و برداشت سیب زمینیتحقیق کاشت، داشت و برداشت سیب زمینیپاورپوینت هوش مصنوعي و شبکه های عصبی مصنوعیپاورپوینت مباني هوش مصنوعي و عامل هاي هوشمندپاورپوینت عامل حل مسئله با جستجو در هوش مصنوعيپاورپوینت مسائل ارضای محدوديت در هوش مصنوعيپاورپوینت جستجوی خصمانه در هوش مصنوعيپاورپوینت عامل های منطقی در هوش مصنوعيپاورپوینت منطق رتبه اول و عامل های منطقی در هوش مصنوعي