تحليل و طراحي سازه ها به كمك نرم افزار ETABS

تحليل و طراحي سازه ها به كمك نرم افزار ETABS
تحليل و طراحي سازه ها به كمك نرم افزار ETABS|30014137|zaranetwork

نرم افزار ETABS یک نرم افزار مخصوص جهت تحلیل و طراحی سازه های ساختمانی می باشد.قابلیت این نرم افزار جهت تحلیل و طراحی این نوع سازه ها جهت گیری شده اند.تمام المان های یک ساختمان برای برنامه شناخته شده هستند.پردازنده های طراحی برنامه بسیار کامل می باشد و تمام المان های ساختمان را می توان در این نرم افزار طراحی کرد.این برنامه برای سیستم های ساختمانی تهیه شده است ایده برنامه های ساختمانی 35 سال پیش مطرح شده است(1963 کلاوف R.W) . در هر حال نیاز به برنامه های مخصوص مانند etabsهنگامی آشکارتر شد که مهندسان سازه تحلیل های غیر خطی استاتیکی و دینامیکی را به صورت عملی مورد استفاده قرار دادند و با پیدایش کامپیوترهای امروزی با قدرت و توان بالا این کامپیوترها برای ایجاد مدل های بزرگتر و پیچیده تر به وسیله مهندسان سازه مورد استفاده قرار گرفتند.مهمترین قابلیت های تحلیلی برنامه عبارتند از:1 شناخت المان های ساختمان و طبقات2 محاسبه خودکار جرم و مرکز جرم3 انتقال بار های ثقلی از کف ها به تیرها4 تولید و توزیع بارهای جانبی بین تراز طبقات5 مدل سازی المان های پوسته ای و رامپ ها قابلیت های طراحی برنامه نیز شامل موارد زیر می باشند:1 طراحی قاب های فولادی2 طراحی قاب های بتنی3 طراحی دیوارهای برشی وطراحی تیرهای مرکب.برنامه ETABS در طراحی قاب های فولادی و بتنی تمام ضوابط لرزه ای طراحی ساختمان ها را در نظر می گیرد.در این برنامه می توان قاب های بتنی را بر اساس ضوابط شکل پذیری عادی و متوسط و ویژه طراحی کرد.همچنین در سختمان های فولادی می توان ضوابط ویژه قاب های خمشی عادی و ویژه وسیستم های مهاربندی همگرا و واگرا رادر طراحی لحاظ کرد.علاوه بر قابلیت های تحلیل و طراحی فوق برنامه ETABS ارتباط دو طرفه کاملی با نرم افزارهای دیگر دارا می باشد. برنامه ETABS به طور خودکار فایل ورودی SAFE را ایجاد میکندهمچنین برنامه ETABS قابلیت ایجاد فایل ورودی SAP2000 را دارد.در ویرایش جدید ETABS امکان فراخوانی هندسه و خطوط شبکه از نرم افزار اتوکد وجود دارد. امکان فرستادن هندسه و مشخصات دیگر به نرم افزار اتوکد نیز وجود دارد.نكاتي مهم كه در طراحي و آناليز سازه ها بايد مدنظر داشتمراحل كار:۱. File Menu »» New Model2 پنجره ای مشابه شکل پائین باز می شود:

1 2 با کلیک گزینه choose.edb و انتخاب فایل مورد نظر می توانید کلیه مشخصات تعریف شده در منوی Define فایل انتخاب شده را وارد مدل جدید کنید.ازجمله کلیه مقاطع،بارهای تعریف شده،منبع جرم،ترکیبات بارگذاری و….2 2اگر یک فایل را تغییر نام دهید به Default.edb و آن را در محل نصب Etabs بیندازید،با کلیک بر روی این گزینه کلیه مشخصات این فایل به فایل جدید منتقل می شود.مطالب دیگر:
📝بررسی اثر فاصله صفحات مستغرق در حفره آبشستگی موضعی اطراف آن در خم 180 درجه📝چگونگی استفاده از معادن قرضه و محلهای دپوی خاكریزی در پروژه های ساخت راه و راه آهن برای طرحهای آبخیز داری📝بررسی آزمایشگاهی خط جدایی جریان در آبگیرها و ارتباط آن با كنترل رسوب📝بررسی و مقایسه رفتار لرزه ای مخازن هوایی بتنی ذخیره آب با پایه های شافتی و قابی شكل📝ارزیابی و آنالیز حساسیت آسیب پذیری آبهای زیرزمینی حوضه آبریز زاینده روددر مقابل پارامتر تغذیه خالص به روش دراستیك📝مقایسه كارایی فرآیند انعقاد الكتریكی در حذف رنگهای اسید مشكی 172و اسید آبی 113 اس محلولهای آبی📝بررسی آزمایشگاهی تأثیرعمك پایاب و زاویه پرتاب جام بر ابعاد حفره آبشستگی در پاییندست سازه آرام كننده جامی مستغرق دندانهدار📝ارزیابی نیاز آبی دریاچه ارومیه با توجه به خشكسالیهای اخیر بر پایه وضعیت منابع آب سطحی و زیرزمینی📝بررسی اثر پوشش گیاهی دشت سیلابی بر آبشستگی تكیه گاه پل📝بررسی پارامترهای حجمی مخلوطهای آسفالت گرم اجرا شده دركشور طی 5 سال بهتفكیك شرایط آب و هوایی ایران📝ارزیببی دقت روش های مختلف محاسبه هدایت هیدرولیكی آبخوان آزاد بر اساس مرحله برگشت آزمون پمپاژ📝مكانیابی بهینه ایستگاه های پایش درشبكه های توزیع آب شهری با استفاد هاز الگوریتم جامعه مورچه ها📝ارزیابی و مدیریت منابع آبهای زیرزمینی آبخوان دشت مهیار شمالی📝مكانیابی بهینه چاهك های پایش آلودگی آب زیرزمینی و تعیین تعداد بهینه آنها به كمك مدل های رفع اختلاف📝برنامه ریزی تخصیص بهینه منابع آب با استفاده از مدل VENSIM ) مطالعه موردی سد علویان📝بررسی آزمایشگاهی اثرفاصله طول ابشكن طول تكیه گاه و دبی برمساحت گسترش تل و چاله آبشستگی📝تاثیر غلظت و نوع املاح آب منفذی بر ضرایب تحكیم خا ك های ریزدانه📝بررسی موانع قرار دادهای EPC درپروژه هایعمرانی مطالعه موردی احداث واحد فرآورش نفت نمكی آب تیمور اهواز📝ساخت مدلفازی با استفاد هاز داده های مدل بهره برداری شده سد و مقایسه این دو مدل با دیدگاه تلفیقی آب سطحی و زیرزمینی📝بررسی اثرات وجود حفره های آبشستگی زیر سطحی روی پوشش نهایی تونل📝بررسی تغییرات تراز آب دریا برپاسخ تحلیل تاریخچه ی زمانی سكوی جاكتی📝مدلسازی و بررسی استانداردهای آلودگی آمونیاك غیریونیزه و نیترات و تاثیر آن برحیات آبزیان دررودخانه قزل اوزن و شاهرود📝مقایسه تأثیر ضرایب زبری در خطوط انتقال آب تر روی فشار ناشی از ضربه قوچ با كمك شبكه های عصبی📝بررسی آزمایشگاهی تاثیر گرادیان هیدرولیكی برعمق چاله ی آبشستگی ناشی از فرسایش نشتی درمجاورت سازه ی متقاطع دركناره ی رودخانه ها📝بررسی سینتیك جذب نیكل از محیط آبی توسط جاذبهای كربن فعال خاك اره پوسته فندق و پوسته بادام