بررسی صنعت ريخته گري چدن و مراحل و عملیات آن

بررسی صنعت ريخته گري چدن و مراحل و عملیات آن
بررسی صنعت ريخته گري چدن و مراحل و عملیات آن|30013131|zaranetwork

آلياژهاي ريخته گري چدن هادر میان انواع فلزات و آلیاژ های ریختگی چدن ها بیشترین مقدار مصرف را دارا بوده و اندوخته های علمی و تجربی درباره آن ها نیز بسیارند . برای آنان که در ارتباط مستقیم و یا غیر مستقیم با ساخت قطعات چدنی هستند این احساس وجود دارد که چدن ریزی در مقایسه با دیگر فلزات ریخته گری روش ساده ای است . کیفیت هر محصول تولیدی ریشه در نیاز و فرهنگ آن جامعه دارد . کشوری که متکی به سیستم حمل ونقل دستی است می تواند قطعات ریختگی با کیفیت نازل را پذیرا باشد . در ارتباط با تکنولوژی تولید قطعات چدنی چنانچه مرحله طراحی سیستم های راهگاهی و تغذیه گذاری مهمترین جزء این مراحل نباشد از اصولی ترین قسمت های آن خواهد بود . امروزه این مرحله به عنوان ابزار بسیار مفیدی جهت کنترل معایب در قطعات بویژه عیوب انقباضی و بهره دهی قطعات ریختگی به شمار می رود. طراحی راهگاها و تغذیه بدون توجه به متغیرهای بسیاری که در مرغوبیت قطعات ریختگی موثر است انجام گیرد که متغیرهایی نظیر کیفیت متالوژیکی مذاب و نوع مخلوط سازنده قالب و روش ریخته گری در ارائه طرح سیستم راهگاهی و تغذیه مؤثر است لذا طرح باید این عوامل را شناساوی کرده و بر اساس شناخت کافی آن ها نوع سیستم لازم را انتخاب کند . لذا موفقیت هنگامی بدست می آید که طراح و یا گروه طراحی در ارتباط نزدیک با بخش تولید قرار گرفته و نوعی سیستم راهگاهی و تغذیه را انتخاب کند که حتی المقدور بتواند معایب و نارسائی های مرحله تولید را جبران کندتوضيحاتي پيرامون صنعت ريخته گري چودنمبانی سیستم های راهگاهییک از عوامل لازم در تهیه قطعات ریخته گری سالم آگاهی از چگونگی رفتار مذاب از هنگام ورود به داخل قالب تا مرحله خاتمه انجماد آن است .با نگرشی به قطعات ریختگی بجای مانده از زمان های بسیار دور می توان دریافت که ریخته گران گذشته تا چه حد به اهمیت راهگاه گذاری صحیح قطعات توجه داشته اند .مطالعه سیستم های راهگاهی ( Gating systems ) بدون آشنایی به رفتار انقباضی مذاب و مسئله تغذیه گذاری ( Risering ) قطعات امکان پذیر نیست . به همین دلیل لازم است در طراحی سیستم های راهگاهی چگونگی انقباض مذاب ( Liquid shirinkage ) قبل از شروع انجماد و در مرحله انجماد ( Solidification shrinkage ) نیز مد نظر قرار می گیرد .و ظایف یک سیستم راهگاهی مناسب به شرح ذیل است :1 انتقال مذاب از بوته به محفظه قالب با سهولت انجام پذیرد .2 حرکت مذاب در مجاری و راهگاها با حداقل حرکت اغتشاشی انجام گیرد .3 مذاب به گونه ای وارد قالب گردد که سردترین قسمت بار به دورترین قسمت محفظه قالب رفته و گرم ترین آن در راه گاها باقی بماند این حالت موجب می شود تا از ایجاد حفره های انقباضی مذاب در قطعه ریخته گری جلوگیری گردد .4 راهگاها آنقدر بزرگ در نظر گرفته شوند که مذاب بتواند اولاً محفظه قالب را کاملا پر کرده و ثانیا به تغذیه قطعات ریختگی کمک کند.معایبی که در اثر عدم دقت در طراحی سیستم های راهگاهی امکان وجود دارند عبارتند از :1 وارد شدن ماسه شلاکه ( Slag ) و ناخالصی ها ( Impurities ) به همراه مذاب به محفظه قالب خصوصا تجمع در بالا قالب .2 خشن شدن سطح قطعه ریختگی3 جذب گاز در مذاب و ایجاد مک و حفره در قطعه ریختگی4 اکسید شدن بیش از حد مذاب5 ایجاد حفره های انقباضی در قطعه ریختگی6 نفوذ مذاب در ماهیچه هاقبل از پرداختن به چگونگی طراحی یک سیستم راهگاهی باید اجزاء مختلف آن را شناخت که در شکل اجزاء یک سیستم راهگاهی نشان داده شده اند .اصل بقاء انرژی : قانون برنولی ( Bernoulli,s equation )در یک سیستم بسته جمع جبری انرژی همواره مقدار ثابتی می باشد . درون این سیستم بسته امکان تبدیل صورت های مختلف انرژی به یکدیگر وجود دارد در حالی که جمع جبری انرژی های موجود در سیستم ثابت می ماند .هر مایع در حال جریان درون یک سیستم بسته دارای سه نوع انرژی می باشد :الف ) انرژی پتانسیل :عبارت است از انرژی واحد وزنی از مایع که در ارتفاع h از صفحه مبنا قرار گرفته است .Ep = hب ) انرژی فشاریانرژی حاصل از فشاری است که بر واحد وزن مایع اعمال می گردد .Epr = p/γکه در آن گاما وزن مخصوص و ح فشار می باشد .ج ) انرژی تحرکیتوسط عزم حرکتی واحد وزن مایع متحرکی که با سرعت v در حال جریان است بیان می گردد .Ek = v2/2gمطالب دیگر:
📚عوامل تاثیرگذار در تعیین جزای نقدی متاثر از نهادهای حقوق کیفری بر این مجازات📚بررسی عملی کردن حکم جزای نقدی و عوامل تاثیرگذار در آن📚بررسی تاثیرگذاری موسیقی بر انسانها با رویکرد درمانی📚مبانی جزای نقدی و بررسی عوامل تاثیرگذار در تعیین و اجرای آن در حقوق ایران📚ارزیابی تاثیرپذیری رشد اجتماعی کودکان تهرانی از سبکهای فرزندپروری والدین📚ارزیابی تحلیلی ساختار سرمایه و تصمیمات تامین مالی شرکتها به وسیله نسبت بدهی📚ارزیابی و تشریح عوامل تاثیرگذار در تصادفات و ارائه راهکار برای کاهش آن📚ارزیابی و مدلسازی الگوریتمهای مسیریابی در تصادفات به منظور رسیدن به امن ترین مسیر📚اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر بهبود کیفیت زندگی زنان متاهل قمی📚ارزیابی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی برای مقابله با استرس در محیط کار📚مطالعه سیر تاریخی سیستمهای امنیتی تجربه شده در منطقه خلیج فارس📚نظریه ها،مدلها،نتایج و الگوهای تعهد سازمانی و ویژگیهای شغلی📚ساختار و خواص هیدروکسی آپاتیت و بررسی کاربردهای آن📚هیدروکسی آپاتیت و بررسی راههای تولید آن📚نقش و اهمیت آماد و پشتیبانی در مدیریت بحران📚اولویت یابی کاربردهای تکنولوژی نانو در صنایع بالا دستی نفت ایران📚دانلود مقاله اولویت یابی کاربردهای تکنولوژی نانو در صنایع بالا دستی نفت ایران📚تنظیم و اصلاح ولتاژ در شبكه های انتقال توزیع📚روش بهینه انتخاب مته برای حفاری های نفت و گاز ایران📚تحلیل آثار فرانسیس بیكن با تاکید بر هیجان نمایی📚بررسی منابع تغذیه با تاکید و تحلیل بر SMPS📚عملکرد و سبکهای ساختارهای روانی📚ارزیابی معایب و محاسن روشهای تامین مالی از طریق بدهی های عملیاتی و مالی📚دانلود مقاله شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی اجرایی در شركت صنایع تجهیزاتی نفت📚بررسی ماده 613 ق.م.ا و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق