بررسي صنعت سنگ بري و سنگ تزئيني در ايران و جهان و بازار صادرات و واردات سنگ خام و تزئيني

بررسي صنعت سنگ بري و سنگ تزئيني در ايران و جهان و بازار صادرات و واردات سنگ خام و تزئيني
بررسي صنعت سنگ بري و سنگ تزئيني در ايران و جهان و بازار صادرات و واردات سنگ خام و تزئيني|30012148|zaranetwork

عنوانفصل اول: مقدمه1 1 مقدمه1 2 تاريخچه1 3 صنعت سنگ بري، مشكلات و چشم اندازهاي نو1 3 1 توان توليد سنگ تزئيني در ايران1 4 وضعيت معادن سنگ تزئيني در ايران1 5 نگاه ساختار بر قوانين صادرات در ايران1 6 استاندارد ملي سنگ تزئيني1 7 روشهاي آزمون استاندارد1 8 آزمون هاي تحت بررسي در كميته c181 9 شرح آزمون هاي اصلي ASTM,BRE1 10 نظريه دكتر ادواردز دمينگ1 11 عوامل موثر در قيمت سنگ هاي صادراتيفصل دوم: بازار جهاني سنگ هاي تزئيني2 1 تعريف سنگ تزئيني و انواع آن با ذكر مشخصات2 2 نگاهي به بازارهاي اروپا و آسيا2 3 معاملات جهاني سنگ ايتاليا صادر كننده شماره 12 4 بازار آلمان يك فرصت تجاري مطلوب2 5 رشد سريع صنعت سنگ در بازار آلمان2 6 وادرات بازار آلمان2 7 بازار جهاني سنگ و آمارهافصل سوم: بررسي آماري صادرات و واردات سنگ خام و تزئيني3 1 آمار صادرات سنگ تزئيني در سال 13803 1 1 عمده ترين كشورهاي وارد كننده سنگ هاي تزئيني خام در سال 13803 1 2 مقدار و ارزش صادرات سنگهاي تزئيني در سال 13803 1 3 عمده ترين كشورهاي وارد كننده سنگهاي تزئيني كار شده در سال 13803 2 بررسي آمار كل صادرات سنگهاي تزئيني در سال 13793 2 1 بررسي آمار صادرات انواع سنگ هاي تزئيني خام (كارنشده)3 2 2 كشورهاي وارد كننده سنگ هاي تزئيني خام (كارنشده) از ايران در سال 13793 2 3 بررسي آمار صادرات انواع سنگ هاي تزئيني كار شده در سال 13793 3 مقدار و ارزش كل صادرات سنگ هاي تزئيني در سال 13783 3 1 مقدار وارزش صادرات سنگ هاي تزئيني در سال 13783 3 2 عمده ترين كشورهاي وارد كننده سنگ هاي تزئيني كار نشده در سال 13783 3 3 مقدار و ارزش صادرات سنگ هاي تزئيني كار شده در سال 13783 3 4 عمده ترين كشورهاي وارد كننده سنگ هاي تزئيني در سال 1378فصل چهارم:4 1 سيستم سيم برش الماسه و جايگاه آن در فرايند كل استخراج4 2 توصيه هاي كاربردي4 3 استفاده صحيح از سيستم برش الماسهفصل پنجم: مشكلات و راهكارها5 1 مشكلات و راهكارها5 2 كمبود ساختارهاي زيربنايي5 3 عدم وجود موسسات فعال در مشاوره و انجام خدمات در صحنه تجارت سنگ ايران5 4 بازار محدود داخلي و راهكارها5 5 همكاري متقابل انستيتوهاي سنگ كشورها و قراردادهاي خريد متقابل5 6 مشكل تجهيز سريع معدن، فروش محصول و بازاريابي5 7 پيشنهادات5 8 توصيه هاي كلي

تخت جمشيد نخستين سند معماري سنگي ايرانطاق رفرانس پاريس معمار دانمارکي

تخت جمشيد شيراز1 1 مقدمهمنابع و ذخاير معدني همواره به عنوان يكي از ارزشهاي مهم و اقتصادي و سياسي در جهان مطرح بوده اند و معادن سنگ نيز به جهت كاربردهاي فراوان سنگهاي ساختماني و تزئيني در صنعت ساختمان و صنايع ديگر در بين ساير معادن از اهميت خاصي برخوردار است.خوشبختانه در كشور ما ايران، معادن سنگ از جمله معادني هستند كه به صورت گسترده و غني وجود دارند. صنعت سنگ مي تواند به عنوان يكي از منابع مهم كسب درآمد ارزي براي كشور ما مطرح باشد. اهميت اقتصادي معادن سنگ هاي تزئيني براي كشور ما فوق العاده زياد است كما اينكه كارشناسان اين محصولات را رقيبي براي نفت مي دانند يعني صادرات سنگ « فرآوري شده» مي تواند دومين قطب صادراتي كشورمان بعد از نفت باشد.در همين راستا، هر چه تكنولوژي و روشهاي استخراج و فراوري در معادن سنگ و كارخانجات سنگبري پيشرفته تر شود، كيفيت سنگهاي توليدي نيز بهتر شده و مي توان براي صادرات انها اميد بيشتري داشت. علاوه بر آن، كاهش ضايعات حاصل از استخراج و فرآوري سنگ نيز مي تواند نقش مهم در افزايش بهره وري صنعت سنگ ايفا كند و به طور چشمگيري بر منابع حاصله بيفزايد.

1 2 تاريخچهاستفاده از سنگها در پيكرده و نماي ساختمانها و معابد، از زمان هاي بسيار دور در ايران متداول بوده است. از اين نمونه مي توان به سنت هفت هزار ساله سنگكاري در ايران اشاره نمود.پروفسور آندره گدار در خصوص شناخت و كاربرد سنگ تراورتن در جنوب شرقي دره محلات در جاده اراك به كاشان در دهكده خورهه، در ساخت دو ستون شياردار با سر ستون ايواني كه دست كم قدمت دو هزار و دويست ساله دارد اشاره نموده است. در كتاب هنر ايران نوشته « رمان گيرشمن» آمده است: در معبد خورهه كه داراي طرح يوناني است، ستونها از حد تناسب كلاسيك بين ارتفاع و قطر تجاوز مي كنند و اين دلالت بر سليقه ايراني است.اماكن بزرگي براي تاسيس كاخها و معابد در دوره ساسانيان در نظر گرفته شده بود كه جالبترين آنها كاخ تخت جمشيد مي باشد كه در حدود سال 540 پيش از ميلاد به فرمان داريوش اول، خشايار شاه اول و خشايار دوم ساخته شده است. اين كاخ بر روي پايه اي از تخته سنگ هاي بزرگ به بلندي نزديك 20 متر بنا شد، و مساحت پشت بام آن از 13 هكتار كمتر نيست و كاربرد انواع سنگهاي ساختماني و تزئيني در بوجود آوردن ستونها، مجسمه ها و نقوش برجسته كاملا چشمگير است.1 3 صنعت سنگبري، مشكلات و چشم اندازهاي نوبا نگاهي دقيق تر در مي يابيم كه ريشه مشكلات موجود در صنعت سنگبري كشورمان اين است كه از همان ابتدا در چهارچوب بازار بسته و محدوده داخلي درجا زده و منزوي مانده است. در اقتصاد امروز، توليد صنعتي به علت اتكائي كه بر تكنولوژي پيشرفته دارد، ارزش و اعتبار و تداوم خود را از حضور فعال در بازارهاي جهاني كسب مي كند.تكنولوژي جديد است.مطالب دیگر:
🔗277- مقایسه شاخصهای آسیب برای قابهای خمشی بتن مسلح با استفاده از تحلیل استاتیكی غیرخطی🔗278- ارزیابی آسیب پذیری قابهای خمشی بتن مسلح براساس افزایش پریود درناحیه غیرارتجاعی به روش تحلیلی🔗279-تحلیل عددی ظرفیت باربری سیكلی فونداسیونهای سطحی واقع برخاك ماسهای🔗280- بررسی و تحلیل مشخصه های كمی و كیفی فاضلاب خام به منظور تعیین مبانی طراحی تصفیه خانه های جدید - مطالعه موردی تصفیه خانه فاضلاب تبریز🔗281-مقایسه تحلیلی و عددی مقادیر فشار جبهه كار در تونلسازی مكانیزه با سپر در خاكهای اشباع🔗282- تحلیل خیز استاتیكی ورق دایروی با استفاده از بسط توابع بسل🔗متن کامل مقالات در حوزه شبکه عصبی مصنوعی: پیش بینی-10 مقاله🔗283-ارزیابی كارائی عملكردی و مكانی خطوط اتوبوسرانی شهر اصفهان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و سیستم اطلاعات جغرافیایی🔗284-تخمین پارامترهای ژئومكانیكی و تنشهای برجای تودهسنگ اطراف تونل با استفاده ازتحلیل برگشتی و با بهكارگیری الگوریتم ژنتیك🔗285- تحلیل دینامیكی سازهها با رویكرد احتمال اندیشانه🔗286-بررسی پایداری بدنه سد شهید مدنی تبریز (ونیار) در زمان ساخت از طریق مطالعه نتایج ابزاردقیق و مقایسه آن با تحلیل های عددی🔗287- تحلیل تقریبی ارتعاشآزاد سیستم قاب محیطی در ساختمانهای بلند مرتبه با استفاده ازسیستم جرم متمركز🔗288- بررسی و تحلیل اثر ترافیكی حركت گردش به چپ محافظت نشده در تقاطع های چراغ دار) مطالعه موردی تقاطع های شهر اصفهان🔗289-تحلیل تقریبی سیستم خرپای متناوب تحت بار زلزله🔗290- تحلیل حوزه فركانسی سكوی نیمه شناور spar خرپایی🔗291-حل تحلیلی سدهای بتنی وزنی با احتساب ویسكوزیته مخزن و اندركنش سد-مخزن🔗292- تحلیل عملكرد چشم اندازهای مرتعی با استفاده از داده های سنجش از دور🔗293- كاربرد تحلیل شبكه GIS در بهینه سازی فاصله حمل مصالح در لایه های روسازی🔗294-تحلیل عددی اثر گود برداری بر گروه شمع در مجاورت گود برداری🔗295-كاربرد روش بدون شبكه حداقل مربعات گسسته در تحلیل دوبعدی ترك در مسائل الاستواستاتیك🔗296- ارزیابی تاثیر زلزله های میدان نزدیكبر تحلیل پاسخ سطح زمین (مطالعه موردی )🔗297-تحلیل دینامیكی بادبندهای با مقیاس بزرگ درسازه های بلندفولادی و مقایسه با سیستم بادبندی متعارف🔗298- تحلیل كران بالا از فشار محرك لرزه ای خاك با ملاحظه قانون جریان غیرمرتبط🔗299-ارائه معیارهای طبقه بندی خطوط ریلی بدون بالاست از دیدگاه تحلیل و طراحی🔗300- مقایسه نتایج فونداسیونهای تحلیل شده توسط نرم افزار SAFE با نرم افزار المان محدود شبیه سازی خاك PLAXIS