پروژه آماده: بررسی انواع دستگاه‏های آب‏شیرین‏کن‏های حرارتی

پروژه آماده: بررسی انواع دستگاه‏های آب‏شیرین‏کن‏های حرارتی
پروژه آماده: بررسی انواع دستگاه‏های آب‏شیرین‏کن‏های حرارتی|30011550|zaranetwork

فصل اول 1سیستم‏های تهیه آب شیرین خورشیدی، دستگاه‏های تقطیركن و لوله‏های حرارتی 1

1 1 1 روش‏های تهیه آب شیرین 51 1 2 آب‏شیرین‏کن تقطیری چند مرحله‏ای 101 1 3 معرفی و مقایسه سایر انواع آب‏شیرین‏کن‏های خورشیدی 12

شکل 1 1 شماتيکي از يک لوله حرارتي [4] 191 2 1 نحوه کار لولههاي حرارتي 191 2 2 انواع لولههای حرارتی 20شکل 1 3 شمایی از لولههای حرارتی چرخهای ]10[ 22شکل 1 4 لولههای حرارتی با سوییچهای گرمایی الف) نوع جابجا شونده، ب) نوع پرهای ]10[ 23شکل 1 5 انتقال حرارت در یک جهت الف) در حالت معمول، ب) در حالت معکوس ]10[ 24شکل 1 6 شماتیک لوله حرارتی اسپاگتی 25شکل 1 7 لوله حرارتی میکرو 26شکل 1 8 صفحه لوله حرارتی چند کاناله پرهدار 271 2 3 مکانيزم عمل 29شکل 1 9 نمودار فشار آنتالپي براي سيال عامل خالص [11] 29شکل 1 10 دياگرام آزاد نيروها، انتقال جرم و حرارت براي بخشي از سيال عامل در لوله حرارتي نوساني [11] 311 2 4 کاربرد لولههای حرارتی 34شکل 1 11 لولههای حرارتی استفاده شده در ساپورتهای خط لوله انتقال گاز ]10[ 351 2 5 محدودیتهای انتقال حرارت در لولههای گرمایی 361 2 6 مواد سازنده لولههای گرمایی و روشهای ساخت آن 40فصل دوم 42مروری بر کارهای انجام شده در زمینه آب‏شیرین‏کن‏های خورشیدی 42

2 3 1 آب‏شیرین‏کن متصل شده به کلکتور تخت 45شکل 2 1 شماتیک آب‏شیرین‏کن خورشیدی همراه با کلکتور خورشیدی تخت با پمپ (چرخش اجباری)[25] 48شکل 2 2 شماتیک آب‏شیرین‏کن فعال با تأثیر دوگانه[34] 50شکل 2 3 مقدار آب تولیدی در ساعات مختلف برای سطح بالا و پایین[34] 52شکل 2 1 شماتیک آب‏شیرین‏کن دوگانه a) دوگانه بدون کلکتور (b با کلکتور چرخش آزاد (c با کلکتور چرخش اجباری [36] 53شکل 2 5 آب‏شیرین‏کن فعال با بازیاب[37] 54شکل2 6 شماتیک آب‏شیرین‏کن جفت شده با کلکتور تخت بصورت موازی[40] 55شکل 2 7 آب‏شیرین‏کن عمودی جفت شده با کلکتور تخت[41] 562 3 2 آب‏شیرین‌کن خورشیدی همراه با متمرکزکننده سهموی 56شکل 2 8 آب‏شیرین‏کن خورشیدی همراه با کلتور سهموی 1 کلکتور 2 لوله انتقال روغن 3 شیر 4 آب‏شیرین‏کن 5 مبدل 6 پمپ[42] 57شکل 2 9 آب‏شیرین‏کن با کلکتور سهموی[46] 58شکل 2 10 آب‏شیرین‏کن خورشیدی با اثر دوگانه جفت شده کلکتور سهموی[48] 60شکل 2 11 مقایسه تولیدات آب‏شیرین‏کن‏های مختلف[49] 622 3 3 آب‌شیرین‌کن خورشیدی جفت شده با لوله خلاء 62شکل 2 12 شماتیک آب‏شیرین‏کن خورشیدی با لوله‏های خلاء[51] 63شکل 2 13 تولید کل روزانه در انواع آب‏شیرین‏کن فعال خورشیدی[51] 642 3 4 آب‌شیرین‌کن خورشیدی جفت شده با لوله گرمایی 65شکل 2 14 آب‏شیرین‏کن خورشیدی همراه با لوله‏های حرارتی[54] 672 3 5 دستگاه تقطیر خورشیدی کوپل شده با سیستم پی وی تی هیبرید 67شکل 2 15 شماتیک دستگاه آب‏شیرین‏کن هیبریدی[56] 69مراجع 72مطالب دیگر:
🔍پاورپوینت بیماری بروسولوز یا تب مالت🔍پاورپوینت بیماری فتق🔍پاورپوینت بیماری هپاتیت🔍پاورپوینت پوکی استخوان🔍پاورپوینت تشخیص آزمایشگاهی بیماری سل🔍پاورپوینت درباره تب مالت 🔍پاورپوینت پوکی استخوان و عوامل موثر بر آن🔍پاورپوینت درباره تشنج 🔍پاورپوینت تغذيه شيرخواران 6 تا 12 ماهگی🔍پاورپوینت جامعه و بهداشت محیط🔍پاورپوینت خانواده درمانی سیستمی میلان🔍پاورپوینت درباره آلزایمر🔍پاورپوینت درباره بیماری دیابت 🔍پاورپوینت درباره بیماری سل🔍پاورپوینت درباره بیماری مشمشه🔍پاورپوینت درباره سرویکس🔍پاورپوینت درباره عفونت🔍پاورپوینت درمان ضد میکروبی🔍پاورپوینت دستگاه عصبی 🔍پاورپوینت دیابت شیرین🔍پاورپوینت زالو درمانی🔍پاورپوینت بیماری سیاه زخم 🔍پاورپوینت شناسنامه سلامت سبا 🔍پاورپوینت عفونت انگلی 🔍پاورپوینت عفونت چرکی مفاصل